BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zubrzycka Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wojdalski Janusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Tucki Karol (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Zubrzycki Mariusz (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Prospects for the Development of the Agricultural Biogas Sector in Poland
Uwarunkowania rozwoju sektora biogazu rolniczego w Polsce
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 1 (43), s. 227-237, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Biogaz, Odnawialne źródła energii, Biomasa
Biogas, Renewable energy sources, Biomass
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono aspekty prawne regulujące problematykę odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym dotyczące sektora biogazu. Scharakteryzowano technologie produkcji biogazu oraz aktualną sytuację sektora biogazu rolniczego w Polsce, z uwzględnieniem zdolności produkcyjnych i stopnia ich wykorzystania, oraz czynniki wpływające na atrakcyjność sektora. Uwzględniono ekonomiczne i ekologiczne aspekty związane z produkcją biogazu, takie jak opłacalność i oddziaływanie na środowisko, w tym również redukcję emisji CO2.Stwierdzono, że pomimo wielu problemów realną szansę na poprawę sytuacji sektora biogazu w Polsce stwarza wejście w życie ustawy o OZE. (abstrakt oryginalny)

This article presents the legal regulations relating to Renewable Energy Sources, including the biogas sector. It discusses biogas production technologies, the current state and perspectives of agricultural biogas production in Poland, the production capabilities of Polish biogas plants and factors contributing to the attractiveness of the biogas sector. The following economic and ecological aspects of biogas production were considered in the study: profitability and environmental impacts, including reduction in carbon dioxide emissions. Despite numerous problems, the Renewable Energy Sources Act provides an opportunity for the growth and development of the biogas industry in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ARR (n.d.). Retrieved June 6th 2015 from: www.arr.gov.pl
 2. ARiMR (n.d.). Retrieved June 16th 2015 from: www.arimr. gov.pl
 3. Budzianowski, W. M. (2012). Sustainable biogas energy in Poland: Prospects and challenges. Renew. Sustain. Energy Rev., 1, 16, 342-349.
 4. Chmielewski, A. G., Urbaniak, A., Wawryniuk, K. (2013). Membrane enrichment of biogas from two-stage pilot plant using agricultural waste as a substrate. Biomass Bioenerg., 58, 219-228.
 5. Chodkowska-Miszczuk, J., Szymańska, D. (2013). Agricultural biogas plants - A chance for diversification of agriculture in Poland. Renew. Sustain. Energy Rev., 20, 514-518.
 6. Czyżyk, F., Strzelczyk, M., Steinhoff-Wrześniewska, A., Godzwon, J., Rajmund, A., Kołdras, J., Kaca, E. (2010). Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz postępowania zalecanego postępowania w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, (p. 74-89). Falenty-Warszawa: MRiRW, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy.
 7. Dach, J., Boniecki, P., Przybył, J., Janczak, D., Lewicki, A., Czekała, W., Witaszek, K., Rodríguez Carmena, P. C., Cieślik, M. (2014). Energetic efficiency analysis of the agricultural biogas plant in 250 kWel experimental installation. Energy, 69, 34-38.
 8. De Witt (2007). REFUEL Project. Retrieved from: http:// ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/ files/projects/documents/refuel_planning_the_road_ahead_for_biofuel.pdf
 9. Fugol, M., Prask, H. (2011). Porównanie uzysku biogazu z trzech rodzajów kiszonek: z kukurydzy, lucerny i trawy. Inż. Roln., 9(134), 31-39.
 10. Gołaszewski, J. (2011). Wykorzystanie substratów pochodzenia rolniczego w biogazowniach w Polsce. Postęp. Nauk Roln., 2, 64-94.
 11. IEO (2007). Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020. Retrieved on 17 June 2015 from: https://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/AC0AF2CE-748F-4BD7-9DC9-10E94257B732/48364/MozliwosciwykorzystaniaOZE2020.pdf
 12. IEO (2011). Podręcznik dla inwestorów zainteresowanych inwestycją w biogazownie rolniczą. Retrieved on June 16th 2011 from: www.chronmyklimat.pl/download.php?id=67
 13. IERE (2008). Innowacyjna energetyka, rolnictwo energetyczne. Retrieved June 15th 2015 from: www.handelbiomasa. pl/fileadmin/user_upload/PDF_Dateien_Polen/Gesetze/ Ustawy_biomasa/Program_INNOWACYJNA_ENERGETYKA_ROLNICTWO_ENERGETYCZNE.pdf
 14. Igliński, B., Buczkowski, R., Iglińska, A., Cichosz, M., Piechota, G., Kujawski, W. (2012). Agricultural biogas plants in Poland: Investment process, economical and environmental aspects, biogas potential. Renew. Sustain. Energy Rev., 16, 4890-4900.
 15. KAPE (2013). Mapa Drogowa Rozwoju Rynku Biometanu w Polsce. Retrieved on April 20th 2015 from: http://www. greengasgrids.eu/fileadmin/greengas/media/Markets/Ro-admaps/D4.1_Roadmap_Poland_polish.pdf
 16. Klimiuk, E., Pokój, T., Budzyński, W., Dubis, B. (2010). Theoretical and observed biogas production from plant biomass of different fibre contents. Biores. Technol., 24, 101, 9527-9535.
 17. Kosewska, K., Kamiński, J. R. (2008). Analiza ekonomiczna budowy i eksploatacji biogazowi rolniczych w Polsce. Inż. Roln., 1(99), 189-194.
 18. Markowski, M., Białobrzewski, I., Zieliński, M., Dębowski, M., Krzemieniowski, M. (2014). Optimizing low-temperature biogas production from biomass by anaerobic digestion. Renew. Energy, 69, 219-225.
 19. Mirowski, T., Szurlej, A., Wielgosz, G. (2005). Kierunki energetycznego wykorzystania biomasy w Polsce. Polit. Energ., 8(2), 55-75.
 20. Myczko, A., Myczko, R., Kołodziejczyk, T., Golimowska, R., Lenarczyk, J., Janas, Z., Kliber, A., Karłowski, J., Dolska, M. (2011). Budowa i eksploatacja biogazowi rolniczych (p. 57-73). Poznań-Warszawa: Wyd. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy.
 21. NFOSiGW (n.d.). Retrieved June 10th 2015 from: www.nfosigw.gov.pl
 22. Oleszek, M., Król, A., Tys, J., Matyka, M., Kulik, M. (2014). Comparison of biogas production from wild and cultivated varieties of reed canary grass. Biores. Technol., 156, 303-306.
 23. Popczyk, J. (2011). Energetyka rozproszona. Od dominacji energetyki do zrównoważonego rozwoju, od paliw kopalnych do energii odnawialnej i efektywności energetycznej (p. 72-84). Warszawa: Wyd. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki.
 24. Rutkowski, K. (2011). Analiza wydajności oraz składu biogazu w biogazowi o mocy 1MW. Inż. Roln., 6(131), 173-178.
 25. Sławiński, K., Piskier, T., Bujaczek, R. (2012). Ocena przydatności kalkulatorów biogazowni przy planowaniu budowy biogazowni rolniczej. Inż. Roln., 4(139), 369-375.
 26. Sołowiej, P., Neugebauer, M. (2008). Energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego na podstawie wybranego obiektu. Inż. Roln., 6(104), 181-185.
 27. Szlachta, J., Fugol, M. (2009). Analiza możliwości produkcji biogazu na bazie gnojowicy oraz kiszonki z kukurydzy. Inż. Roln., 5(114), 275-280.
 28. Szwarc, M., Kupczyk, A., Borowski, P., Sikora, M., Będkowski, W. (2015). Stan aktualny, atrakcyjność i perspektywy sektora biogazu rolniczego w Polsce. Gospod. Mat. Log., 4, 2-13.
 29. Śliż-Szkliniarz, B., Vogt, J. (2012). A GIS-based approach for evaluating the potential of biogas production from livestock manure and crops at a regional scale: A case study for the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. Renew. Sustain. Energy Rev., 1, 752-763.
 30. Turowski, S., Nowowiejski, R. (2009). Analiza układu kogeneracyjnego jako źródła ciepła i energii elektrycznej w modelowym gospodarstwie rolnym. Inż. Roln., 1(110), 331-338.
 31. Zdeb, M. (2013). An Efficiency of H2S Removal from Biogas via Physicochemical and Biological Methods - a Case Study. Ann. Set Env. Prot. Rocz. Ochr. Środ., 15, 551-563.
 32. Ziemiński, K., Kowalska-Wentel, M. (2015). Effect of enzymatic pretreatment on anaerobic codigestion of sugar beet pulp silage and vinasse. Biores. Technol., 180, 274-280.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00275
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu