BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Agho Irene (University of Lodz)
Tytuł
Knowledge Management in Teamwork
Zarządzanie wiedzą w pracy zespołowej
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 177-191, tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Transfer wiedzy, Praca zespołowa, Zarządzanie zespołem ludzkim
Knowledge management, Knowledge transfer, Team work, Team management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego opracowania jest omówienie sposobu zarządzania wiedzą w zespołach. Praca ta będzie analizować kilka poważnych ograniczeń związanych z zarządzaniem wiedzą w zespołach na podstawie przeglądu literatury. Będzie również skupić się na narzędziach do udostępniania i przechowywania wiedzy w zespołach. Przede wszystkim tym artykule zapewni również proponowane ramy dla zarządzania wiedzą w zespołach. Gdy wiedza jest właściwie zarządzane w zespołach pomimo ciągłych rotacji członków, istniejące członkowie zespołu mogą z powodzeniem wykonywać ich codzienne procesy samym znacznie poprawiając produktywność i wydajność zespołu. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this paper is to discuss how to manage knowledge in teams. This paper will analyse some major constraints of managing knowledge in teams based on literature review. It will also focus on the tools for sharing and storing knowledge in teams. Above all this paper will also provide a proposed framework for managing knowledge in teams. When knowledge is properly managed in teams despite the constant rotations of the members, existing team members can successfully execute their daily processes thereby significantly improving the productivity and performance of the team. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdinnour H.S., Lengnick M.L. & Lengnick C.A. (2003), Pre-implementation attitudes and organizational readiness for implementing an enterprise resource planning system. European Journal of Operational Research 146(2): 258-273.
 2. Alavi M., Leidner, D.E. (2001), Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundation and Research Issues, MIS Quarterly, vol 25, no. 1, pp. 107-136.
 3. Bartol, K. M., Srivastava, A. (2002), Encouraging knowledge sharing: The role of organizational reward systems, Journal of Leadership & Organizational Studies 9(1):64-77.
 4. Beccerra F., Avelino J.G., Rajiv S. (2004), Knowledge Management: challenges, solutions, technologies, Pearson Education Inc, Upper Saddle River, New Jersey. pp 190-19.
 5. Caroline B. (2005), ABC of knowledge management, issued by NHS National Library for Health, England, July 2005, p. 9.
 6. Cohen W.M., Levinthal D.A. (1990), Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation, Administrative Science Quarterly 35:128-152.
 7. Coleman D., Stewart L., Collaboration 2.0 (2008), Technology and Best Practices for Successful Collaboration in a Web 2.0 World, eBook ISBN: 1-60005-072-7 (978-1-60005-072-5), p. 191.
 8. Clutterback D, (2001), Sharing wisdom, inside knowledge, volume 4, issue 9.
 9. Davenport T.H., Prusak L. (1998), Working knowledge: how organizations manage what they know, Harvard Business School Press.
 10. De Long D.W., Fahey L. (2000), Diagnosing cultural barriers to knowledge management. The Academy of Management Executive 14(4): pp. 113-127.
 11. Earl M. (2001), Knowledge management strategies: toward a taxonomy, Journal of Management Information Systems 18(1), pp. 215-242.
 12. Grant R.M. (1996b), Prospering in Dynamically-Competitive Environments: Organisational Capability as Knowledge integration, Organisation Science, vol. 07, no. 4, pp. 375-387.
 13. Grant R.M. (1996), Towards a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management, Journal 17:pp. 109-122.
 14. Husted K., Michaiova S. (2002), Knowledge sharing in Russian companies with western participation, Management International 6(2): pp. 17-28.
 15. Ipe M. (2003), Knowledge sharing in organizations: a conceptual framework, Human Resource Development Review 2(4): pp. 337-359.
 16. Jesen M.C., Meckling W.H. (1996), Specific and General Knowledge and Organisational Structure in Knowledge Management and Organisational Design, PS Myers (ed.) Butterworth.
 17. Keegan A., Turner J.R. (2001), Quantity versus quality in project-based learning practices, Manage. Learn. 32:77-98.
 18. Nonaka I. (1994), The dynamic theory of organizational knowledge creation, Organization Science 5(1):14-37.
 19. Patrick J. (1992), Training Research and Practice. London: Academic Press.
 20. Prevou M. (2014), Questions Executives Should Ask About Knowledge Management in Their Organizations.
 21. Reagans R., McEvily B. (2003), Network structure and knowledge transfer: the effects of cohesion and range, Administrative Science Quarterly 48:pp. 240-67.
 22. Riege A. (2005), Three-dozen knowledge-sharing barriers managers must consider, Journal of Knowledge Management. 9(3): pp. 18-35.
 23. Smith R.D., Bollinger A.S. (2001), Managing organizational knowledge as a strategic asset, Journal of Knowledge Management 5(1): pp. 8-18.
 24. Styhre A., Josephson P.E. & Knauseder I. (2004), Learning capabilities in organizational networks: case studies of six construction projects, Constr. Manage. Econ. 22: pp. 957-966.
 25. Szulanski G. (2000), The process of knowledge transfer: a diachronic analysis of stickiness, Organizational Behaviour and Human Decision Processes 82(1):pp. 9-27.
 26. Van Der Spek R., De Hoog R. (1995), A Framework for Knowledge Management Methodology pp 379-398 in Knowledge Management Methods: Practical Approaches to Managing Knowledge, Vol. 3 of 3, Schema Press, Arlington, Texas, ISBN 0-9638925-2-5.
 27. Wang S., Noe R.A. (2010), Knowledge sharing: A review and directions for future research, Human Resources Management 20: pp.115-131.
 28. Wiig K.M. (1997), Knowledge management: where did it come from and where will it go?, Expert Systems with Applications, Vol. 13 No. 1, pp. 1-14.
 29. Internet references list
 30. http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/knowledge?q=knowledge Accessed on 15.11.2015
 31. http://www.businessdictionary.com/definition/training.html#ixzz3rVgSh2Lm Accessed on 15.11.2015
 32. http://www.businessdictionary.com/definition/groupware.html#ixzz3rVxLKUOw Accessed on 15.11.2015
 33. http://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?category=10.1555%2 Fcategory.40057110
 34. http://strategicks.com/wp-content/uploads/2013/08/QuestionsExecsShouldAskAboutKM.pdf Accessed on 03.08.2016
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu