BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żak Agata (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Innovations in Plant Production as an Opportunity for Polish Agriculture
Innowacje w produkcji roślinnej jako szansa dla polskiego rolnictwa
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 1 (43), s. 239-246, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Rolnictwo, Produkcja roślinna, Rozwój rolnictwa
Innovations, Agriculture, Crop production, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wyzwaniem we współczesnym rolnictwie jest umiejętność sprawnego wdrażania innowacji w gospodarstwach rolnych i pozyskiwania nowej wiedzy oraz efektywne korzystanie z osiągnięć postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Procesy globalizacyjne są katalizatorem transferu innowacji i upowszechniania postępu technicznego, biologicznego oraz organizacyjnego. Umiejętność wykorzystania innowacji w polskim rolnictwie będzie decydowała o jego szansach rozwojowych i pozycji konkurencyjnej na arenie międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)

The ability to efficiently implement innovations in agricultural holdings, acquire knowledge, and to make effective use of biological progress in plant production are all challenges in modern agriculture. Globalization processes are a catalyst for innovation transfer as well as technical, biological, and organizational progress promotion. The ability to utilize innovations in Polish agriculture will be decisive for its development opportunities and competitive position at the international level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borlaug, N. (2000). The green revolution revisited and the road ahead. Special 30th Anniversary Lecture. The Norwegian Nobel Institute. Oslo. Retrieved March 15th 2016 from: www.nobel.se
 2. DOW (n.d.). Retrieved March 11th 2016 from: www.dow.com
 3. Drucker, P. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Warszawa: PWE.
 4. Du, J., Liu, G., Lu, L. (2010). Towards the understanding of genetic and molecular basis of heterosis in wheat (Triticum aestivum L.). 8th International Wheat Conference. St. Petersburg. Russia. June 1-4 (340-341).
 5. Gacek, E. (2015). Znaczenie postępu odmianowego we współczesnym rolnictwie (p. 120). Materiały konferencyjne PTA. Badania i innowacje w produkcji roślinnej. Kraków.
 6. Heijman, W., Krzyżanowska, Z., Gędek, S., Kowalski, Z. (1997). Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii (p. 241). Warszawa: Fundacja Rozwój SGGW.
 7. Hodowla roślin i innowacyjne rolnictwo (2013). Retrieved March 11th 2016 from: www.europarl.eu
 8. Hoffman, J., Hoffman, K. (2006). Nawozy mikroelementowe. Przem. Chem., 85, 827-830.
 9. James, C. (2010). Preview Global Status of Commercialized Transgenic crops. ISAAA Briefs.
 10. Józwiak, W. (Ed.). (2014). Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio- oraz długoterminowej. Warszawa: IERiGŻ.
 11. Józwiak, W., Kagan, A., Mirkowska, Z. (2012). Innowacje w polskich gospodarstwach rolnych, zakres ich wdrażania i znaczenie. Zagad. Ekon. Roln., 3.
 12. Klepacki, B. (2015). Uwarunkowania rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich w ujęciu historycznym i współcześnie. In: Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska (Eds.). Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana prof. Jerzemu Wilkinowi. Warszawa: Wyd. Scholar.
 13. Kordas, L. (2005). Energetyczne i ekonomiczne skutki stosowania uproszczeń w uprawie roli w zmianowaniu. Acta Sci. Pol. Agric., 1(1), 51-60.
 14. Leń, S. (2012). Precyzyjne rolnictwo. Twój Dor. Roln. Rynek, 1, 42-43.
 15. Małecka, I. (2006). Produktywność roślin w płodozmianie w zależności od systemów uprawy roli. Fragm. Agron., 2(90).
 16. Marulanda, C., Izquierdo, J., Huerta, L. (2003). Hidroponica Popular, 3rd ed., Regional Office of the FAO for Latin America and the Caribbean, Santiago.
 17. Maziarz, C. (1984). Andragogika rolnicza. Warszawa: PWN.
 18. MIT (2015). MIT Review, High Tech Food Chain.
 19. Podręcznik Oslo (2005). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (p. 48-49). OECD/Wspólnoty Europejskie 2008. Warszawa: PARP.
 20. Ryznar, J. (1995). Doradztwo rolnicze w zarysie. Wrocław: Wyd. AR.
 21. Schumpeter, J. A. (1960). Difusion of Innovations. New York.
 22. Ślusarkiewicz-Jarzina, A., Ponitka, A. (2003). Efficient production of spontaneous and induced doubled haploid triticale plants derived from culture. Cereal Res. Comm., 31.
 23. Święcicki, W. K., Surma, M., Koziara, W., Skrzypczak, G., Szukała, J., Bartkowiak-Broda, I., Zimny, J., Banaszak, Z., Marciniak, K. (2011). Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej - przyjazne dla człowieka i środowiska. Pol. J. Agron., 104.
 24. Tsilo, T. J., Simsek, S., Ohm, J.-B., Hareland, G. A., Chao, S., Anderson, J. A. (2011). Quantitative trait loci influencing endosperm texture, dough-mixing strength, and bread-making properties of the hard red spring wheat breeding lines. Genome, 54, 460-470.
 25. Tuberosa, R., Phillips, R. L., Gale, M. (Ed.). (2003). Proceedings of the International Congress: In the Wake of the Double Helix: From the Green Revolution to the Gene Revolution. Bologna, Italy, May 27-31.
 26. United Nations Population Division (2013). Retrieved March 15th 2016 from: www.un.org
 27. Wowrzeczka, B. (2014). Agropolis część II. Współczesna farma miejska. Architectus, 3(39).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00317
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu