BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misztal Piotr (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Cykliczność czy antycykliczność cen w Polsce?
Cyclical or Anti-Cyclical Prices in Poland?
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 3(81), s. 45-59, rys., tab., bibliogr. s. 58-59
Słowa kluczowe
Koniunktura gospodarcza, Ceny
Business trends, Prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza współzależności między zmianami cen konsumpcyjnych i produkcyjnych a produkcji w Polsce w okresie 1995-2015. W pracy wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu makroekonomii i finansów międzynarodowych oraz metody statystyczno-ekonometryczne. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują brak obecności zjawiska cykliczności cen konsumpcyjnych oraz występowanie zjawiska cykliczności cen produkcyjnych w krótkim i długim okresie. Rezultaty badań mają istotne implikacje teoretyczne i praktyczne. W tradycyjnym podejściu do relacji między cenami a produkcją najczęściej zakłada się, że poziom cen jest procykliczny, co oznacza wzrost cen w warunkach wzrostu poziomu produkcji i spadek cen w sytuacji spadku wielkości produkcji. Jednakże wyniki badań przedstawionych w niniejszym artykule wskazują, iż przyjęte założenie o cykliczności cen nie zawsze jest właściwe. Wyniki analizy są także ważne ze względu na politykę pieniężną prowadzoną w kraju, bowiem brak istnienia cykliczności cen konsumpcyjnych wymaga od banku centralnego odmiennych reakcji w odpowiedzi na wahania aktywności gospodarczej w kraju. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze the interdependence between changes in consumer and producer prices and production in Poland in the period 1995-2015. In the study were used a research methods based on the study of literature in the field of macroeconomics and international finance as well as statistical and econometric methods. The results of the study suggest the absence of the phenomenon of cyclical consumer prices and the phenomenon of cyclical production prices in the short and long run. Research results have important theoretical and practical implications. In the traditional approach to the relationship between prices and production usually it assumes that the price level is pro-cyclical, which means an increase in prices in the conditions of increase in production and a decline in prices in the situation of a fall in production. However, the results of the study indicate that the accepted assumption about the cyclicality of prices is not always appropriate. The results of the analysis are also important from the monetary policy point of view, as the absence of cyclical consumer price requires from the central bank's different reaction in response to fluctuations in economic activity in the country. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burns A. F., Mitchell W. C., 1946, Measuring Business Cycles, NBER Books, New York.
 2. Cooley T. F., Ohanian L. E., 1991, The Cyclical Behavior of Prices, "Journal of Monetary Economics", August.
 3. Haslag J. H., Hsu Y. C., 2012, Cyclical Co-Movement between Output, the Price-Level, and the Inflation Rate, "Advances in Econometrics", no. 30.
 4. Jędruchniewicz A., 2013, Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza wzrostu, "Bank i Kredyt", nr 44 (1).
 5. Kim Y. W., 1996, Are prices countercyclical? Evidence from East Asian countries, "Federal Reserve Bank of St. Louis Review", no. 78(5).
 6. Konstantakopoulou I., Efthymois T., Kollintzas T., 2009, Stylized Facts of Prices and Interest Rates Over the Business Cycle, "Economics Bulletin", no. 29(4).
 7. Kusideł E., 2000, Modele wektorowo- autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, Wydawnictwo Absolwent, Łódź.
 8. Kydland F. E., Prescott E. С., 1990, Business Cycles: Real Facts and a Monetary Myth, "Quarterly Review", vol. 14, no. 2.
 9. Lee J., 2004, The Comovement Between Output and Prices: Evidence from Canada, Texas A&M University-Corpus Christi, Corpus Christi.
 10. Li X., 2015, The Cyclical Behavior of Prices and Inflation, A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School at the University of Missouri-Columbia, July.
 11. Lucas R. E., 1972, Expectations and the Neutrality of Money, 'Journal of Economic Theory", no. 4.
 12. Lucas R. E., 1977, Understanding Business Cycles, "Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy", vol. 5, Issue 1.
 13. Macchiarelli C., 2013, GDP-Inflation Cyclical Similarities in the CEE Countries and the Euro Area, "ECB Working Paper Series", no. 1552.
 14. Maddala G. S., 2008, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Male R., 2010, Developing country business cycles: Revisiting the stylized facts, "Queen Mary University of London School of Economics and Finance Working Paper", no. 664.
 16. Mazumder S., 2014, The price- marginal cost markup and its determinants in U.S. manufacturing, "Macroeconomic Dynamics", vol. 18, Issue 04.
 17. McCarthy J., 1999, Pass-Through of Exchange Rates and Import Prices to Domestic Inflation in Some Industrialized Countries, "BIS Working Paper", no. 79.
 18. OECD. Stat, baza danych, http://stats.oecd.org/, 2016.
 19. Sims Ch. A., 1980, Macroeconomics and Reality, "Econometrica", vol. 1.
 20. Wolf H. C., 1991, Proyclical Prices: A Demi-Myth?, "Quarterly Review", no. 1524.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.03.81.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu