BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciesielski Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wybrane elementy rachunkowości wykorzystywane do oceny ryzyka w przedsiębiorstwie
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, 2016, s. 139-146
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Przedsiębiorstwo, Ocena ryzyka, Zabezpieczenie przed ryzykiem, Programy komputerowe
Accounting, Enterprises, Risk assessment, Hedge against the risk, Computer programs
Abstrakt
Na każdy podmiot gospodarujący określonymi zasobami majątkowymi i finansowymi oddziałują dwie grupy czynników: uwarunkowania wewnętrzne, na które w znacznej mierze ma wpływ sama jednostka oraz otoczenie, które generalnie wydaje się wobec jednostki niezależne. Zarówno, jeżeli chodzi o wnętrze firmy, jak i środowisko, w jakiej przyszło jej działać, można mówić o określonych bądź bliżej niesprecyzowanych zagrożeniach, które mogą przynieść ujemne skutki dla wyników aktywności jednostki, zagrażając w rezultacie nawet jej istnieniu. W związku z powyższym, zasadne wydaje się pytanie o to, w jaki sposób przedsiębiorstwo może przeciwdziałać występującemu ryzyku minimalizując zagrożenie, a tym samym zapewniając sobie stabilność i w efekcie lepszą wiarygodność. Ponadto należy pamiętać, że jednostki - ograniczając skutki wystąpienia zidentyfikowanych we własnym zakresie ryzyk - sumarycznie przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka rynkowego, co to z kolei przekłada się na zmniejszenie ryzyka oddziałującego na każdą jednostkę z osobna. Niniejszy artykuł porusza kwestie dotyczące zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, omawiając jako podstawowe narzędzie w tym zakresie instrumenty księgowe. Opierając się na literaturze przedmiotu oraz innych publikacjach z zakresu finansów, zarządzania i rachunkowości w pracy starano się kompleksowo ująć rachunkowe oraz finansowe procesy, występujące w przedsiębiorstwie i dotyczące zarządzania ryzykiem. Artykuł jest również głosem w dyskusji na temat zaawansowania rozwoju rachunkowości jako dziedziny nauki oraz praktycznej dyscypliny zawodowej, porusza także tematykę dotycząca interdyscyplinarności w zakresie nauk o finansach i zarządzaniu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Nowak A. (2013), Identyfikacja przyczyn i sprawców oszustw finansowo-księgowych - ujęcie statystyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 61, t. II.
  2. Nowak E. (2013), Instrumenty rachunkowości w sterowaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 61,t.1.
  3. Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo: podstawy nauki o przedsiębiorstwie, zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
  4. Wróblewski R. (2011), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 90.
  5. Poniatowska L. (2002), Rezerwy w świetle znowelizowanego prawa rachunkowości [w:] J. Gierusz, M. Jerzemowska, T. Martyniuk (red.), Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu