BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulgina Ludmiła (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Perspektywy wprowadzenia i praktyki dotrzymania standardów marketingowych w Ukrainie i UE
Perspective of Realization and Practice of Performance the Marketing Standards in Ukraine and in the EU
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 657-669, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Standardy, Harmonizacja, Normalizacja, Standardy UE
Standards, Harmonisation, Normalization, EU standards
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących perspektyw wdrażania standardów marketingowych oraz szczegółów praktyki ich dotrzymania w Ukrainie i UE. Celem artykułu jest usystematyzowanie podejścia do standaryzacji i określenie głównych perspektyw dla dalszej integracji Ukrainy w przestrzeń europejską. Metody badania: analiza historyczna i porównawcza systemów normalizacji działających w Ukrainie i w UE oraz ich oddziaływania na praktyki przedsiębiorców w wymienionych krajach; analiza systemowa i morfologiczna. Uzasadniono, że wdrożenie standardów marketingowych w praktyce krajowych przedsiębiorstw jest związane z koniecznością kreowania korzystnych warunków w kraju dla zapewnienia przedsiębiorstwom możliwości udziału w międzynarodowej współpracy, dostępu do rynków międzynarodowych i współpracy z inwestorami zagranicznymi. Wyznaczono, że harmonizacja standardów najbardziej dotknęła produkty high-tech oraz artykuły związane z nimi, a mianowicie: samochody, komputery, sprzęt audio i wideo, etc., a także produkty z kategorii luksusu (perfumy, ubrania, biżuteria). Rozpracowano procedurę dotyczącą przejścia Ukrainy do standardów marketingowych UE, biorącą pod uwagę różność standardów marketingowych w różnych krajach oraz ich zgodność ze standardami krajowymi. Położono nacisk na rozpatrywanie standardów marketingowych jako ważnego czynnika dla kształtowania modelu gospodarki rynkowej, osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, a także ustanowienia równoważnych stosunków między biznes partnerami na jednolitym rynku europejskim. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research of marketing standards implementation prospects and of practices features how they meet in Ukraine and the EU. The aim of this article is to systematize the approach to standardize and define the main prospects for the further integration of Ukraine in the European space. Test methods: historical and comparative analysis of standardization systems operating in Ukraine and in the EU and their impact on business practices in these countries; system and morphological analysis. It justified that the implementation of marketing standards in the practice of domestic enterprises is associated with the need to create favorable conditions inside the country to provide enterprises' participating in international cooperation, to access them to international markets and cooperation with foreign investors. Determined that the harmonization of standards, the most affected high-tech products, and articles related to them, namely: cars, computers, audio and video equipment, etc., as well as products from the category of luxury (perfume, clothes, jewelry). The procedure of Ukraine transition to the EU marketing standards was developed. This procedure considers the dissension of marketing standards in different countries and their compliance with national standards. The main idea of this article emphasis on considering marketing standards as an important factor for the development of a market economy, sustainable development and the establishment of equivalence relations between business partners in the single European market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. V., Geyets. Barriers to industrial development based on innovation and the possibility of their overcoming ("Economica Ukrayiny"), 2015, 1 (638), p. 4-24.
 2. Standard of organizations of Ukraine. Non-discriminatory advertising based on gender. JMA 21708654-002-201, Kyiv, 2003, p.35.
 3. T., Zinchuk. European integration prospects of the agricultural sector of Ukraine: theory, methodology, practice: Thesis for the degree of Doctor of Economic Sciences: 08.00.03 / Tatyana Zinchuk; Ministry of Education and Science of Ukraine, State Institution "Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine." - Kyiv, 2009. - p. 43.
 4. The program of Ukraine's integration into the European Union. (Programme approved by Presidential Decree №1072 / 2000 (1072/2000) of 14.09.2000) [Online], Access: http://www.uazakon.com/documents/date_3v/pg_gnnzwf/index.html (18.10.2016).
 5. Ukraine - EU: problems of integration [Online], Access: http://gazeta.dt.ua/international/ukrayina-yes-problemi-integraciyi-_.html (08.06.2016).
 6. Harmonised Standards. [Online]. - Access: http://www.icqc.eu/ru/Standards-Legislation.php (11.09.2016).
 7. The EU demands nothing impossible and extraordinary [Online], Access: http://www.agrotimes.net/opinions/opinion/u-vimogah-es-nemae-nichogo-nemozhlivogo (11.09.2016).
 8. International Code ICC / ESOMAR for the Practice of Marketing and Social Research [Online]. - Access: http://www.akarussia.ru/download/rrk.pdf (07.12.2016).
 9. The Russian Code of Practice for advertising and marketing communications [Online], Access: http://www.akarussia.ru/download/rrk.pdf (05.11.2016).
 10. Standards of professional CIM marketing [Online], Access: http://m-arket.narod.ru/S_CIM.html (15.09.2016).
 11. Standard ISO 20252, Marketing and social research [Online], Access: http://www.trn.ua/articles/3250/ (08.07.2016).
 12. How Ukraine will benefit from transition to European standards and regulations [Electronic resource], Access: http://delo.ua/business/zachem-ukraine-perehodit-na-evropejskie-standarty-kachestva-287860/ (17.01.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu