BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knopp Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Cemel Maksymilian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Corporate governance w systemie bankowym w świetle nowelizacji ustawy Prawo bankowe a whistleblowing oraz ujawnienia
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, 2016, s. 156-166, tab.
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Prawo bankowe, System bankowy, Kontrola wewnętrzna, Zarządzanie ryzykiem, Rada nadzorcza, Zarząd, Regulacje prawne
Corporate governance, Banking law, Banking system, Internal control, Risk management, Supervisory board, Board of directors, Legal regulations
Abstrakt
Od 1 listopada 2015 r., na mocy ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo bankowe (dalej: ustawa), implementująca do polskiego porządku prawnego dyrektywę CRD IV. Celem głównym opracowania jest wskazanie różnic w stanie prawym obowiązującym przed i po nowelizacji. Celem pobocznym jest przybliżenie podstawowych zmian odnośnie corporate governance w bankach, będących następstwem wejścia w życie owej nowelizacji. Autorzy poddali badaniu stan prawny obowiązujący obecnie oraz przed wejściem w życie w/w nowelizacji, zastosowano tu metodę prawnoporównawczą między poszczególnymi stanami prawnymi. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu