BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzak Piotr
Tytuł
Jednorazowe odprawy pieniężne bezwarunkowe jako instrument restrukturyzacyjny na wybranym przykładzie
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 188-195, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja górnictwa, Górnictwo, Interesariusze, Konferencja naukowa
Mining industry restructuring, Mining sector, Stakeholders, Scientific conference
Abstrakt
Wraz z nawrotem trudności na rynku węgla i stali powraca temat oferty pieniężnej za utratę miejsca pracy. Jednak z uwagi na wcześniejsze doświadczenia wydaje się, że ma to charakter sondażu opinii publicznej. Od kilkunastu lat przemysł węgla kamiennego poddawany jest głębokiemu procesowi restrukturyzacji, w której wyniku wiele osób odchodzi z górnictwa. Osoby te trafiają na lokalny rynek pracy. Władze lokalne są zainteresowane ich zatrudnieniem. Mając na uwadze wielowymiarowość oddziaływania realizowanego w latach 1998-2002 projektu, interesariuszami były: miasto Jastrzębie-Zdrój, JSW S.A. oraz górnicy. Z uwagi na skutki i efekty, jakie wiążą się z restrukturyzacją, warto przypomnieć, jak odbyło się to w latach 1998-2002, a także w jakich wymiarach funkcjonuje. Odprawa w zamian za rezygnację ma swój wymiar ekonomiczny, decyzyjny, moralny i społeczny. Wymiar ekonomiczny to określone środki pieniężne jako bodziec przeznaczony dla pracowników, mający wywołać oczekiwaną przez pracodawcę reakcję w postaci redukcji zatrudnienia, a to z kolei przekłada się na zmniejszenie kosztów pracy ponoszonych przez pracodawcę, aby mógł on przy ograniczonym zatrudnieniu przetrwać kryzys. Wymiar decyzyjny jest ściśle związany z wymiarem ekonomicznym, jako szansa na lepszą przyszłość, i pozytywną reakcją na bodziec, wspomagany negatywną informacją o trudnej sytuacji firmy i niepewnej przyszłości. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Diariusz Senatu RP, V kadencja, nr 34 (265), z dn. 20 marca 2003 r.
  2. Fudziński J., Jastrzębie Zdrój na przestrzeni dziejów, VI, Jastrzębie Zdrój w Polsce Ludowej (maszynopis).
  3. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce - realizacja pierwszego etapu w 1993 roku w ramach możliwości finansowych państwa, Warszawa 1993.
  4. Krypczyk H., Minimalizacja skutków bezrobocia w mieście Jastrzębiu- Zdroju a rodzina (analiza, diagnoza, gminny program polityki prorodzinnej), materiały na sesję Rady Miejskiej opracowane przez Radę ds. Rodziny przy Prezydencie Miasta Jastrzębia- -Zdroju, Jastrzębie Zdrój, październik 1997.
  5. Rada Ministrów RP, Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998- 2002, program rządowy przyjęty w dniu 30.06.1998 r. oraz korekta tego programu z dnia 29.10.1999 r.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu