BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perzyńska Agnieszka (Uniwersytet Zielonogórski), Dulewicz Przemysław (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Ocena transportu publicznego w aspekcie wymagań logistyki miasta
Assessment of Public Transport Logistics Requirements in Terms Of City
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 397-408, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Słowa kluczowe
Logistyka miejska, Transport publiczny, Zarządzanie transportem
Urban logistics, Public transport, Transport management
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Zielona Góra
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena transportu publicznego w aspekcie wymagań logistyki miasta na przykładzie Zielonej Góry. (fragment tekstu)

This article aims to assess public transport in terms of the requirements of logistics city on the example of the Zielona Góra. Continuous development of public transport is associated with an increase in the number of population and area cities and the development of technology. The main objective of the study carried out for this paper was to investigate the opinion of passengers using the services of the Municipal Department of Communications in Zielona Góra. The study may be an attempt to further analyze the solutions that are put to the Municipal Department of Communications. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abt S. (2001), Logistyka w teorii i praktyce, Poznań.
 2. Ciesielski M., Długosz J., Wyszomirski Z. (1992), Gospodarowanie w transporcie miejskim, Poznań.
 3. Domańska A. (2006), Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, PWE, Warszawa.
 4. Gadziński J. (2010), Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 5. Gołembska E. (2001), Kompendium wiedzy o logistyce, Warszawa-Poznań.
 6. http://www.mzk.zgora.pl/AutoInternet/rozklad/ 2016
 7. Kauf. S., Tłuczak A. (2014), Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych, Difin, Warszawa.
 8. Kiba-Janiak M. (2012), Studia miejskie, t. 6,
 9. Kiba-Janiak M., Witkowski J. (2014), Modelowanie logistyki miejskiej, PWE, Warszawa.
 10. Kołodziejski H. (2007), Modele zarządzania komunikacją miejską, Akademia Ekonomiczna Wrocław.
 11. Lewandowski K. (2004), Wykorzystanie towarowego transportu szynowego w logistyce miejskiej Wrocławia, Oficyna Wydawnicza "Nasz dom i ogród", Wrocław.
 12. Ministerstwo Infrastruktury (2001), Słownik pojęć transportowych SRT.
 13. Sołtysik M. (2004), O dynamice zmian w logistyce, [w:] Kierunki rozwoju logistyki w świetle tendencji światowych, red. M. Sołtysik, Akademia Ekonomiczna Katowice, Katowice.
 14. Szołtysek J. (2009), Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 15. Szymczak M. (2008), Logistyka Miejska, Poznań.
 16. Tundys B. (2008), Logistyka miejska, Wyd. Difin, Warszawa.
 17. Tundys B. (2009), System transportowy miasta - analiza obszarów dysfunkcji i sposobów ich eliminacji, [w:] Współczesne systemy transportowe. Wybrane problemy teorii i praktyki. Red. J. Włoch, R. Janecki, G. Sierpiński, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu