BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spałek Seweryn (Politechnika Śląska), Zdonek Iwona (Politechnika Śląska), Sołtysik-Piorunkiewicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Znaczenie i rola interesariuszy w zarządzaniu projektami
The Importance and Role of Stakeholders in Project Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2015, z. 9, s. 29-37, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Interesariusze, Przegląd literatury
Project management, Stakeholders, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wzrost znaczenia interesariuszy projektu w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Na bazie studiów literaturowych dokonano podziału (interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni), omówiono zakres ról interesariuszy oraz ich wpływ na powodzenie projektu. Zwracając uwagę na wzrost interakcji występujących w środowiskach wieloprojektowych, podkreślono wagę zarządzania interesariuszami w obecnych czasach oraz zaproponowano kierunki dalszych badań.(abstrakt oryginalny)

The article presents the increasing importance of project stakeholders within a fifty year time frame. Based on the literature review the assumed division (internal and external stakeholders), the roles of stakeholders and their influence on project success are discussed. Furthermore, the significance of Stakeholder Management is outlined in the context of intensive interactions which exist in multi-project environments and new research directions are proposed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler P., Heckscher C., Prusak L., Building a Collaborative Enterprise, "Harvard Business Review" 2011, 89 (7-8).
 2. Arthur M.B., DeFillippi R.J., Jones C., Project-based Learning as the Interplay of Career and Company Non-financial Capital, "Management Learning" 2001, 32 (1).
 3. Beringer C., Jonas D., Gemunden H.G., Establishing Project Portfolio Management: An Exploratory Analysis of the Influence of Internal Stakeholders' Interactions, "Project Management Journal" 2012, 43 (6); http://dx.doi.org/10.1002/pmj.21307.
 4. Chen C.H.V., Li H.H., Tang Y.Y., Transformational Leadership and Creativity: Exploring the Mediating Effects of Creative Thinking and Intrinsic Motivation, "International Journal of Management and Enterprise Development" 2009, 6 (2).
 5. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz A. (red.), Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2001.
 6. Daigneault P.-M., Jacob S., Tremblay J., Measuring Stakeholder Participation in Evaluation: An Empirical Validation of the Participatory Evaluation Measurement Instrument (PEMI), "Evaluation Review" 2012, 36 (4); http://dx.doi.org/10.1177/0193841X12458103.
 7. Do Q., Cook S., Campbell P., Scott W., Robinson K., Power W. et al., Requirements for a Metamodel to Facilitate Knowledge Sharing between Project Stakeholders, "Conference on Systems Engineering Research" 2012, 8; http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2012.01.059.
 8. Dym C.L., Agogino A.M., Eris O., Frey D.D., Leifer L.J., Engineering Design Thinking, Teaching, and Learning, "Journal of Engineering Education" 2005, 94 (1); http://dx.doi.org/10.1002/j.2168-9830.2005.tb00832.x.
 9. Elias A.A., Cavana R.Y., Jackson L.S., Stakeholder Analysis for R&D Project Management, "R & D Management" 2002, 32 (4).
 10. Freeman E., Martin K., Parmar B., Stakeholder Capitalism, "Journal of Business Ethics" 2007, 74 (4).
 11. Gasik S., A Model of Project Knowledge Management, "Project Management Journal" 2011, 42 (3); http://dx.doi.org/10.1002/pmj.20239.
 12. Guinan P.J., Cooprider J.G., Faraj S., Enabling Software Development Team Performance During Requirements Definition: A Behavioral Versus Technical Approach, "Information Systems Research" 1998, 9 (2); http://dx.doi.org/10.1287/isre.9.2.101.
 13. Jermier J.M., Slocum Jr. J.W., Fry L.W., Gaines J., Organizational Subcultures in a Soft Bureaucracy: Resistance Behind The Myth and Facade of an Official Culture, "Organization Science" 1991, 2 (2).
 14. Kirsch L.J., Portfolios of Control Modes and IS Project Management, "Information Systems Research" 1997, 8 (3).
 15. Leach W.D., Pelkey N.W., Sabatier P.A., Stakeholder Partnerships as Collaborative Policymaking: Evaluation Criteria Applied to WatershedManagement in California and Washington, "Journal of Policy Analysis and Management" 2002, 21 (4).
 16. Matczewski A., Zarządzanie projektami, [w:] Piotrowski W., Koźmiński A.K. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 17. Merminod V., Rowe F., How does PLM Technology Support Knowledge Transfer and Translation in New Product Development? Transparency and Boundary Spanners in an International Context, "Information and Organization" 2012, 22 (4).
 18. Nord J.H., Nord G.D., Cormack S., Cater-Steel A., An Investigation of the Effect of Information Technology (IT) Culture on the Relationship Between IT and Business Professionals, "International Journal of Management and Enterprise Development" 2007, 4 (3).
 19. Nowosielski S., Dojrzałość procesowa a wyniki ekonomiczne organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2012, (264).
 20. Pan G.S.C., Information Systems Project Abandonment: a Stakeholder Analysis, "International Journal of Information Management" 2005, 25 (2).
 21. PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fifth Edition, USA: Project Management Institute (PMI), Newtown Square 2013.
 22. Relich M., Bzdyra K., Estimating New Product Success with the Use of Intelligent Systems, "Foundations of Management" 2014, 6 (2).
 23. Shenhar A.J., Tishler A., Dvir D., Lipovetsky S., Lechler T., Refining the Search for Project Success Factors: A Multivariate, Typological Approach, "R&D Management" 2002, 32 (2); http://dx.doi/10.1111/1467-9310.00244.
 24. Sołtysik A., Kostrubała S., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Stanek S., Wspieranie procesu rekrutacji pracowników w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem systemów wieloagentowych, [w:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Część XII: Kształcenie kadr w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, Oficyna wydawnicza PTZP, Opole 2012.
 25. Sparrevik M., Ellen G.J., Duijn M., Evaluation of Factors Affecting Stakeholder Risk Perception of Contaminated Sediment Disposal in Oslo Harbor, "Environmental Science & Technology" 2011, 45 (1); http://dx.doi.org/10.1021/es100444t.
 26. Spałek S., The Role of Project Management Office in the Multi-Project Environment, "International Journal of Management and Enterprise Development" 2012, 12 (2); http://dx.doi.org/10.1504/IJMED.2012.047891.
 27. Spałek S., Dzielenie się wiedzą projektową w polskich przedsiębiorstwach. Zarys problematyki, "Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance" 2013, 11 (1 Part 2).
 28. Spałek S., Improving Industrial Engineering Performance through a Successful Project Management Office, "Inzinerine Ekonomika - Engineering Economics" 2013, 24 (2); http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.24. 2.3087.
 29. Spałek S., Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami, Monografia nr 513, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 30. Stabryła A., Woźniak K. (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Mfiles.pl, Kraków 2012.
 31. Suszyński C., Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
 32. Trocki M., Bukłaha E., Grucza B., Juchniewicz M., Metelski W., Wyrozębski P. (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012.
 33. Trocki M., Organizacja projektowa, PWE, Warszawa 2014.
 34. Wyrozębski P., Juchniewicz M., Metelski W., Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-2999
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu