BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bauer Edyta (University of Agriculture in Krakow), Żychlińska-Buczek Justyna (University of Agriculture in Krakow), Karbowniczak Anna (University of Agriculture in Krakow), Latała Hubert (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Evaluation of the Dairy Cows' Welfare Based on the Results of the Protocol of the Coordinated Veterinary Inspection Program in Podkarpackie Voivodeship
Ocena dobrostanu bydła mlecznego na podstawie wyników protokołu spiwet (skoordynowany program inspekcji weterynaryjnej) w województwie podkarpackim
Źródło
Agricultural Engineering, 2017, R. 21, nr 2 (162), s. 25-31, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Mleko, Przetwórstwo mleka, Hodowla zwierząt, Dobrostan
Agriculture, Milk, Milk processing, Animal husbandry, Well-being
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Subcarpathian Voivodeship
Abstrakt
Produkcja bydła mlecznego pełni istotną rolę w rozwoju województwa podkarpackiego. Postęp tej gałęzi produkcji, może zależeć od wsparcia produkcji mlecznej, które jest udzielane po podjęciu odpowiedniego rodzaju działań. Celem badania było określenie zmian w poziomie dobrostanu zwierząt produkcyjnych, ocena praktyk w hodowli bydła mlecznego w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Wykorzystano dokumentację hodowlaną gospodarstw i protokoły kontroli SPIWet (Skoordynowany Program Inspekcji Weterynaryjnej), zgodnie z rozporządzeniem (1) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 28 czerwca 2010 r., w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano 10 stad produkcyjnych krów mlecznych (n = 240) i jałówek (n = 101), produkujących ≥10200 kg mleka za laktację. Obserwacja produkcji mlecznej odbywała się podczas indywidualnych wizyt w gospodarstwach. Wywiady przeprowadzono z pracownikami gospodarstw, przy wykorzystaniu odpowiednio przygotowanych protokołów kontroli weterynaryjnej - SPIWet. Wyniki kontroli uzyskano na podstawie opinii respondentów z instytucji kontrolujących, takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Rejonowy Urząd Weterynarii oraz pokrewne organy certyfikowane.(abstrakt oryginalny)

Dairy cows production plays a significant role in development of Podkarpackie Voivodeship. Progress in this production branch may depend on the dairy production support which is given after relevant types of actions are undertaken. The objective of the research was to determine changes in the level of welfare of production animals, evaluation of practice in dairy cows breeding in the province of Ropczyce and Sędziszów. Breeding documentation and control protocols of the Coordinated Veterinary Inspection Program were applied pursuant to the resolution (1) of the Minister of Agriculture and Rural Development of 28 June 2010 on minimal conditions of maintaining farm animal species. 10 production herds of dairy cows (n-240) and heifers (n=101) which produce ≥ 10200 kilo of milk per lactation were used to achieve this objective. Dairy production was observed during individual visits in farms. Surveys were carried out with farm employees with the use of properly prepared veterinary control protocols of the Coordinated Veterinary Inspection Program. Control results were obtained based on the respondents' opinion from controlling institutions, such as: The Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture, Regional Veterinary Office and similar certified bodies.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, K., Gil, Z., Szarek, J. (2013). Długowieczność miarą dobrostanu bydła. Mat. konf. XXI Szkoły Zimowej Hodowców Bydła w Zakopanem, 102-108.
 2. Adamczyk, K., Gil Z. (2014): Ocena poziomu dobrostanu bydła mlecznego na podstawie wskaźników behawioralnych. Wiadomości Zootechniczne, 2, 43-49.
 3. Fulwider, W. K., Grandin, T., Rollin, B. E., Engle, T. E., Dalsted, N. L., Lamm, W. D. (2008). Survey of dairy management practices on one hundred thirteen north central and northeastern United States dairies. Journal of. Dairy Science. 91, 1686-1692.
 4. Grodzki, H. (2011). Metody chowu i hodowli bydła. Warszawa, Wydawnictwo SGGW. ISBN 978-83-7583-284.
 5. Jagusiak, W., Żarnecki, A., Morek-Kopeć, M., Topolski, P., Krychowski, T. (2014). Modyfikacja indeksu Produkcja Funkcjonalność (PF). Referat XXII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła w Zakopanem.
 6. Kołacz, R., Dobrzański, Z. (2006). Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. ISBN 83-60574-02-2.
 7. Kołacz, R., Bodak, E. (1999). Dobrostan zwierząt i kryteria jego oceny. Medycyna Weterynaryjna, 3,147-154.
 8. Rollin, B.E. (2004). Animal agriculture and emerging social ethics for mammals. Journal of Animal. Science. 82, 955-964.
 9. Sapp, S.G., Arnot, J., Fallon, T., Fleck, D., Soorholtz, M., Sutton-Vermeulen, J. J., Wilson, H.. (2009). Consumer trust in the U.S. food system: An examination of the recreancy theorem. Rural Sociol. 74, 525-545.
 10. Ziętara, W. (2013). Opłacalność produkcji mleka w zależności od wybranych czynników. Mat. Konf. XXI Szkoły Zimowej Hodowców Bydła w Zakopanem, 109-123.
 11. Rozporządzenie 1, (2010). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej z dnia 28 czerwca 2010 r., Dz.U. Nr 116, poz. 778.
 12. Rozporządzenie 2, (2010). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej z dnia 15 lutego 2010r. (Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 23 sierpnia 2010r.), Dz.U. Nr 56, poz. 344.
 13. SPIWET- Protokoły SPIWET - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach www.giw.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2017-0013
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu