BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapunka Iwona (Uniwersytet Opolski), Pisz Iwona (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Wielowymiarowy i wielopoziomowy kontekst efektywności w zarządzaniu projektami
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 213-227, rys., wykr., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Projekty rozwoju gospodarczego, Zarządzanie projektem, Efektywność, Konferencja naukowa
Economic development project, Project management, Effectiveness, Scientific conference
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Istotnym problemem w dziedzinie zarządzania projektami i jednym z wiodących tematów zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych publikacjach naukowych jest sukces projektu (project success). Na przestrzeni ostatniego półwiecza wielu badaczy zajmowało się tym zagadnieniem, opublikowano setki prac w tym zakresie, upowszechniono kilkanaście modeli jego pomiaru i oceny, wyodrębniono kilkadziesiąt czynników (project success factors, CSFs - critical success factors) oraz kryteriów sukcesu (project success criteria). Niewątpliwie istnieje szeroka rozbieżność poglądów w tej dziedzinie; jedynym pewnym faktem wydaje się pogłębiająca się polemika w dyskursie naukowym na temat tego, co rzeczywiście stanowi o sukcesie projektu. U podstaw dysonansu poznawczego leży dynamiczna i ideowa ewolucja teorii i praktyk zarządzania projektami oraz motywy przewodnie, które towarzyszyły temu rozwojowi w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Przez lata zmianom ulegały zarówno definicje sukcesu projektu, jak i samego projektu. Obecnie to właśnie wartość (business value) jest kluczowym elementem w obydwu definicjach. H. Kerzner w swojej publikacji Project Management 2.05 proponuje futurologiczne ujęcie projektu jako "zbioru trwałej wartości biznesowej planowanej do realizacji", a sukces projektu określa jako "osiągnięcie pożądanej wartości biznesowej w ramach konkurencyjnych ograniczeń". (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Artto K., Martinsuo M., Kujala J., Project Business, Helsinki 2011, http://pbgroup.tkk. fi/en (dostęp: 20.04.2016).
 2. Atkinson R., Project Management: Cost, Time, and Quality, Two Best Guesses and a Phenomenon, Its Time to Accept Other Success Criteria, "International Journal of Project Management" 1999, No. 6 (17), s. 337-342.
 3. Baccarini D., The Logical Framework Method for Defining Project Success, "Project Management Journal" 1999, No. 30 (4), s. 25-32.
 4. Baccarini D" Collins A., The Concept of Project Success - What 150 Australian Project Managers Think, Australian Institute of Project Management (AIPM) Conference Perth 2004.
 5. Baker B.N., Murphy D.C., Fisher D., Factors Affecting Project Success [w:] D.I, Cleland, W.R. King (red.), Project Management Handbook, Van Nostrand Reinhold, New York 1983, s. 669-685.
 6. Blaik P., Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
 7. Buklaha E., Sukces, skuteczność i efektywność w zarządzaniu projektami, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2012, Zeszyt Naukowy 113, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 24-34.
 8. Cserhati G., Szabó L., The Relationship Between Success Criteria and Success Factors in Organisational Event Projects, "International Journal of Project Management" 2014, No. 32, s. 613-624.
 9. De Wit A., Measurement of Project Success, "International Journal of Project Management" 1988, No. 6 (3), s. 164-170.
 10. Drucker P., Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
 11. Freeman R.E., Strategic Management: a Stakeholder Approach, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 12. Gemuenden H.G., Lechler T., Success Factors of Project Management: The Critical Few - an Empirical Investigation, paper presented at the Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 1997, s. 375-377.
 13. Haffer J., Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Toruń 2009.
 14. Kerzner H., Project Management 2.0. Leveraging Tools, Distributed Collaboration, and Metrics for Project Success, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2015.
 15. Kistowski M., Koncepcja ekorozwoju profesora Stefana Kozłowskiego [w:] D. Kiel- czewski (red.), Od koncepcji ekorozM'oju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Białystok 2009.
 16. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.
 17. Łada M., Kozarkiewicz A., Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 18. Murphy D., Baker N., Fisher D., Determinants of Project Success, Boston College, National Aeronautics and Space Administration, Boston 1974.
 19. Pinto J., Mantel S., The Causes of Project Failure, "IEEE Transactions on engineering management" 1990, No. 37 (4).
 20. Pinto J.K., Slevin D.P., Project Success: Definitions and Measurement Techniques, "Project Management Journal" 1988, No. 19 (1), s. 67-72.
 21. Porter M.E., Kramer M.R., Creating Shared Value, "Harvard Business Review" 2011, No. 1/2 (89), s. 62-77.
 22. Prabhakar G.P., What Is Project Success: A Literature Review, "International Journal of Business and Management" 2008, No. 3 (9), 3-10.
 23. Shenhar A.J., Levy O., Dvir D., Mapping the Dimensions of Project Success, "Project Management Journal" 1997, No. 28 (2), s. 5-13.
 24. Shenhar A.J., Levy O., Dvir D., Maltz A.C., Project Success: A Multidimensional Strategic Concept, "Long Range Planning" 2001, No. 34, s. 699-725.
 25. Sink D., Tuttle T., Planning and Measurement in Your Organization of the Future, Industrial Engineering and Management Press, Norcross 1989.
 26. Teece D.J., Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance, "Strategic Management Journal" 2007, No. 28, s. 1319-1350.
 27. Trocki M., Kompleksowa ocena projektów, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2012, Zeszyt Naukowy 113, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 7-23.
 28. Tukel O.I., Rom W.O., Analysis of the Characteristics of Project in Diverse Industries, "Journal of Operations Management" 1998, No. 16(1), s. 43-61.
 29. Turner J.R., Five Necessaiy Condition for Project Success, "International Journal of Project Management" 2004, No. 22, s. 349-350.
 30. Urbanelis R., Sukces projektu: kiyteria pomiaru, definicje, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2014, nr 1, s. 18-26.
 31. Wieczorek D" Wartość jako kryterium oceny projektu, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2010, nr 4 (1), s. 227-236.
 32. Wyrozębski P., Zarządzanie wiedzą projektową, Difin, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu