BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borusiewicz Andrzej (The Academy of Agrobusiness in Łomża)
Tytuł
Technological Preconditions in Dairy Farms
Uwarunkowania technologiczne w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka
Źródło
Agricultural Engineering, 2017, R. 21, nr 2 (162), s. 59-68, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rodzinne gospodarstwo rolne, Przetwórstwo mleka, Mleko, Technologia
Agriculture, Family farm, Milk processing, Milk, Technology
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wpływ stosowanych technologii na wydajność mleczną krów w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka. Zakresem badań objęto wyposażenie techniczne wykorzystywane w chowie bydła mlecznego oraz doju w 50 gospodarstwach rolnych na terenie powiatu grajewskiego w województwie podlaskim. Badania przeprowadzono w 2016 roku metodą sondażu diagnostycznego na podstawie opracowanego w tym celu kwestionariusza wywiadu. Badania wykazały, że 68% ankietowanych gospodarzy z powiatu grajewskiego utrzymuje bydło w systemie uwięziowym, a pozostałe 32% stosuje system wolnostanowiskowy. Grupa (48%) ankietowanych rolników utrzymuje zwierzęta na głębokiej ściółce, a 34% z nich stosuje płytkie ściółkowanie. W przypadku 18% badanych gospodarstw zwierzęta są utrzymywane na podłodze szczelinowej. W przypadku 68% badanych gospodarstw ich właściciele żywią bydło w systemie TMR, natomiast pozostałe 32% żywi zwierzęta tradycyjnie. Analizowane gospodarstwa w produkcji mleka stosują przede wszystkim dojarki przewodowe (38%) oraz dojarki bańkowe (36%). Halę udojową posiada 22% badanych gospodarstw, natomiast 4% z nich posiada robota udojowego. Analiza statystyczna wykazała istotną dodatnią korelację między systemem utrzymania zwierząt, liczbą stanowisk legowiskowych w oborze, żywieniem bydła TMR, sposobem pozyskiwania mleka a wydajnością mleczną krów.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the impact of the applied technologies on milk yield of cows in dairy farms. The scope of the research covered technical equipment used in the dairy cattle breeding and milking in 50 farms on the area of Grajewo Province in Podlaskie Voivodeship. The studies were carried out in 2016 with the diagnostic survey method based on the interview questionnaire developed for this purpose. The studies proved that 68% of the respondents from Grajewo Province maintain cattle in a stanchion-tide stable system and the remaining 32% in a free stall system. The group (48%) of the surveyed farmers maintain animals on a deep litter and 34% of them use shallow litter. In case of 18% of the investigated farms, animals are maintained on a slatted floor. In case of 68% of the investigated farms their owners feed cattle in the TMR system while the remaining 32% do it traditionally. The analysed farms in milk production use mainly pipeline milking machines (38%) and bucket milking machines (36%). 22% of the investigated farms have a milking parlour and 4% own a milking robot. A statistical analysis proved a significant correlation between the maintenance system of animals, number of lairs in a cow shed, TMR feeding of cattle, manner of obtaining milk and milk yield of cows.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borusiewicz, A., Drożyner, P., Marczuk, T. (2015). Zmiany stanu wyposażenia gospodarstw rolnych w środki mechanizacji stosowane w produkcji mleka. Problemy Inżynierii Rolniczej, 23(1), 69-77.
 2. Butler, D., Holloway, L., Bear, Ch. (2013). The impact of technological change in dairy farming: robotic milking systems and the changing rol of the stockperson. Journal of the Royal Agricultural Society of England, 173, 1-6.
 3. Chabuz, W. (2013). Efektywność chowu bydła i produkcji mleka w gospodarstwach utrzymujących rasy lokalne i wysokoprodukcyjne z uwzględnieniem systemu utrzymania. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, (2), 9-21.
 4. Daniel, Z., Mastyj, A. (2005). Analiza struktury pracy dojarza podczas doju krów. Inżynieria Rolnicza, 6, 97-103.
 5. Fiedorowicz, G., Mazur, K. (2011). Mikroklimat pomieszczeń w oborach wolnostanowiskowych w okresie wiosenno-letnim, cz. I. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1, 123-134.
 6. Fiedorowicz, G., Romaniuk, W., Wardal, W. (2011). Metoda oceny ekonomiczno- technologicznej rozwiązań ciągu funkcjonalnego usuwania i magazynowania nawozu naturalnego z obór. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 105-116.
 7. Gal, T., Nagy, L., David, L., Vasa, L., Balogh, P. (2013). Technology planning system as a decision support tool for dairy farms in Hungary. Acta Polytechnica Hungarica, 10(8), 231-244.
 8. Gancarz, F. (2010). Koszty wyposażenia i eksploatacji linii do przygotowywania i zadawania pasz w różnych systemach żywienia krów. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 85-93.
 9. Głowacka-Wołoszyn, R., Winnicki, S., Jugowar, J.L. (2010). Krotność doju krów z zastosowaniem robota VMS firmy DeLaval. Nauka Przyroda Technologie, 4, 1-8.
 10. Kamphuis, C., Steeneveld, W. (2016). Precision dairy farming 2016. Conference Proceedings, ISBN 978-90-8686-283-2.
 11. Khanal, A. R., Gillespie, J., MacDonald, J. (2010). Adoption of technology, management practices and production systems in US milk production. Journal of Dairy Science, 93(12), 6012-6022.
 12. Kupczyk, A., Gaworski, M. (2006). Analiza wskaźników technicznego wyposażenia gospodarstw mlecznych w Polsce. Inżynieria Rolnicza, 3, 211-216.
 13. Lipiński, M. (2009). Trendy rozwojowe konstrukcji maszyn przeznaczonych dla obór mlecznych. Prace i Materiały Zootechniczne, 67, 37-150.
 14. Litwińczuk, Z., Grodzki, H. (2014). Stan hodowli i chowu bydła w Polsce oraz czynniki warunkujące rozwój tego sektora. Przegląd hodowlany, 6, 453-460.
 15. Marczuk, A. (2010). Dobór środków technicznych do zadawania pasz w obiektach inwentarskich dla bydła. Inżynieria Rolnicza, 3(121), 119-125.
 16. Malaga-Toboła, U. (2012). Wyposażenie techniczne wybranych gospodarstw ekologicznych ukierunkowanych na produkcję mleka. Inżynieria Rolnicza, 2(137), 185-192.
 17. Romaniuk, W. (2010). Kierunki zrównoważonego rozwoju technologii i budownictwa w chowie zwierząt. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 121-128.
 18. Ziętara, W. (2007). Ekonomiczne i organizacyjne problemy produkcji mleka przy wysokiej wydajności mlecznej krów. Roczniki Nauk Rolniczych, G - Ekonomika Rolnictwa, t. 93, z. 2, 27-36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2017-0016
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu