BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamus-Matuszyńska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Dzik Piotr (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
Tytuł
Tożsamość wizualna polskich województw
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public relations w perspektywie naukowej, 2016, s. 15-43, rys., tab.
Słowa kluczowe
Public relations, Organizacje pozarządowe, Województwo
Public relations, Non-governmental organisation, Voivodship
Abstrakt
Podrozdział, poświęcony analizie znaków graficznych polskich województw, to nie tylko zbiór logo symbolizujących administracyjne regiony w Polsce, to także próba pokazania działań podejmowanych przez jednostki samorządowe, pozwalających zaprezentować tożsamość regionu. Rozważania mają jeszcze dodatkowy cel, co sygnalizują autorzy - w artykule podkreśla się niezbędność współpracy twórców strategii promocji, budowania wizerunku czy komunikacji marketingowej, z projektantami graficznymi, którzy potrafią oddać istotę tożsamości miejsca w graficznych symbolach oraz w prosty, ale jednocześnie ciekawy sposób wyróżnić dany region na tle innych. Z badań Anny Adamus-Matuszyńskiej i Piotra Dzika wynika, że taka współpraca nie jest regularna, co w rezultacie wpływa na sposób wizualnej prezentacji tożsamości miejsca, który często nie wspiera potrzeby praktyki samorządu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams S., Morioka N. (2004): Logo Design Workbook. Rockport Publishers, Minneapolis.
 2. Albert S., Whetton D.A. (1985): Organizational identity. In: Research in Organizational Behavior. Eds. L.L. Cummings, B.M. Staw. JAI Press Inc., Greenwich.
 3. Ashworth G.J. (2001): The Communication of the Brand Images of Cities. Referat wygłoszony na konferencji: "The Construction and Communicationof the Brand Images of Cities" na Universidad Internacional Menendez Pelayo w Valencii.
 4. Blain C. et al. (2005): Destination Branding: Insights and Practices from Destination Management Organizations. "Journal of Travel Research", no. 43(May).
 5. Braun E. et al. (2014): The Effectiveness of Place Brand Communication. "Cities", no. 41.
 6. Crilly N. et al. (2008): Design as Communication: Exploring the Validity and Utility of Relating Intention to Interpretation. "Design Studies", no. 29.
 7. Dowling G. (2002): Creating Corporate Reputations. Identity, Image, and Performance. Oxford University Press, Oxford.
 8. Duda A., red. (2010): Public relations miast i regionów. Difin, Warszawa.
 9. Erikson E.H. (2004): Tożsamość a cykl życia. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa.
 10. Fombrun C.J., van Riel C.B.M. (2004): Fame and Fortune: How Successful Companies Build Winning Reputation. Pearson Education, New Jersey.
 11. Glińska E. (2008): Zarządzanie procesem kształtowania wizerunku miasta wśród jego mieszkańców na przykładzie Zambrowa. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 12. Govers R., Go F. (2009): Place Branding. Glocal, Virtual and Physical Identities, Constructed, Imagined and Experienced. Palgrave MacMillan, Basingstoke.
 13. Grzegorczyk A. (2011): Warszawskie komunikowanie. W: Innowacje i komunikowanie w samorządzie - trendy i perspektywy. Red. Z. Chmielewski. Newsline, Rzeszów.
 14. Hankinson G. (2004): Relational Network Brands: Towards a Conceptual Model of Place Brands. "Journal of Vacation Marketing", vol. 10.
 15. Hereźniak M. (2011): Marka narodowa. PWE, Warszawa.
 16. Kałucki J. (2009): Najlepsze "Mazury - cud natury". "Rzeczpospolita", 7 września.
 17. Kavaratzis M., Ashworth G.J. (2005): City Branding: An Effective Assertion of Identity or a Transitory Marketing Trick? "Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie", vol. 96, no. 5.
 18. Keller K.L. (2009): Building Strong Brands in a Modern Marketing Communications Environment. "Journal of Marketing Communications", vol. 15, no. 2-3(special): Integrated Marketing Communications.
 19. Kotler Ph., Haider D.H., Rein I.J. (1993): Marketing Places. Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations. The Free Press, Nowy Jork.
 20. L'Etang J. (2010): Public Relations. Concepts, Practice and Critique. Sage Publications, London.
 21. Levine M. (2003): A Branded World. Adventures in Public Relations and the Creation of Superbrands. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.
 22. Lucarelli A., Berg P.O. (2011): City Branding: A State-of-the-Art Review of the Research Domain. "Journal of Place Management and Development", vol. 4, no. 1.
 23. Møllerup P. (2013): Marks of Excellence. Phaidon Press, London.
 24. Morgan N., Pritchard A. (2001): Advertising in Tourism and Leisure. Butterworth-Heinemann, Oxford.
 25. Rainisto S.K. (2003): Success Factors of Place Marketing: A Study of Place Marketing Practices in Northern Europe and the United States, [praca doktorska obroniona w: Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business].
 26. Rojek R. (2007): Marka narodowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 27. Sierżęga P. (2005): Literniczy aspekt identyfikacji wizualnej. "2+3D", 23 lipca.
 28. Stuart H., Kerr G. (1999): Marketing Communication and Corporate Identity: Are They Integrated? "Journal of Marketing Communications", t. 5, no. 4.
 29. Szromnik A. (2010): Marketing terytorialny. Miasto i region na tynku. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 30. Urry J. (2007): Spojrzenie turysty. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu