BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staszewska Jolanta (Politechnika Opolska)
Tytuł
Marketingowe aspekty komunikacji wizualnej w klastrach
Marketing Aspects of Visual Communication in Clusters
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 695-704, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Przedsiębiorstwo, Komunikowanie marketingowe, Promocja, Reklama
Business cluster, Enterprises, Marketing communication, Promotion, Advertising
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Komunikacja wizualna spełnia w klastrach aktywizuje ofertę produktową i spełnia rolę wizerunkową. Ma znaczenie dla budowy tożsamości klastra, produktu i regionu. Różnorodność narzędzi komunikacji wizualnej, w aspekcie komunikacji marketingowej, nie jest gwarantem sukcesu sieci. Jednak zwiększające się możliwości doboru narzędzi komunikatów wizualnych polepszają skuteczność komunikacji jako formy oddziaływania na nabywcę. (abstrakt oryginalny)

Visual communication plays activates offer product and has the role's image in cluster. It is important for the construction of identity for cluster, product and region. The variety of tools of visual communication is not a guarantee of success of the network in terms of marketing communication. However, increasing the possibility of selection tools visual messages improve the effectiveness of communication as a form of influence on the buyer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Baer, K. (2008). Information Design Workbook. Massachusetts: Rockport Publishers.
 2. Bergstrom, B. (2008). Essentials of Visual Communication. London: Laurence King Publishing Ltd.
 3. Churchil, G. (2002). Badania marketingowe - podstawy metodologiczne. Warszawa: PWN.
 4. Feser, E. J. (1998). Oldand new theories of industry clusters. [w:] M. Steiner (red.), Clusters and Regional Specialisation: On Geography, Technology, and Networks. London: Pion.
 5. Howaniec, H., Kurowska-Pysz, J. (2014). Klastry jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Dąbrowa Górnicza: Wyd. WSZB w Dąbrowie Górniczej.
 6. Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing . Podręcznik Europejski. Warszawa: PWE.
 7. Maskell, P., Kebir, L. (2006). 2 What qualifies as a cluster theory? [w:] B. Asheim, P. Cooke, R., Martin (red.), Clusters and regional development: Critical reflections and explorations.
 8. Mazurek-Łopacińska, K. (1997). Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej. Wrocław: UE.
 9. Rosenfeld, S.A. (1996). Overachievers: Business Clusters That Work, Prospects for Regional Development. Chapel Hill, NC: Regional Technology Strategies, Inc.
 10. Rosenfeld, S.A. (1997). Bringing business clusters into the mainstream of economic development. European Planning Studies, 5(1).
 11. Padmre, T., Gibson, H. (1998). Modeling regional innovation and competitiveness. [w:] J. de la Mothe, G. O. Paquet (red.), Local and Regional Systems of Innovation. Boston, Dordrecht and London: Kluwer Academic Publishers.
 12. Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review 1998, 76(6).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu