BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spychała Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Spychała Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Projekty hybrydowe partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
The Hybrid Projects of Public-private Partnerships in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2015, z. 9, s. 39-48, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Projekty inwestycyjne, Programy operacyjne, Fundusze unijne
Public-Private Partnerships (PPP), Investment project, Operational programmes, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Formuła PPP stosowana jest coraz częściej w połączeniu z finansowaniem unijnym, w ramach tzw. projektów hybrydowych. Środki unijne stanowią ważne uzupełnienie środków finansowych pozyskanych przez partnera prywatnego na projekt PPP, a perspektywa finansowa 2014-2020 może być przełomem dla projektów hybrydowych. W artykule postanowiono zweryfikować hipotezę, według której projekty hybrydowe stanowią nowość i nie są jeszcze powszechne w polskiej gospodarce. Dane empiryczne zaczerpnięto z Bazy projektów hybrydowych Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.(abstrakt oryginalny)

The PPP formula is more and more often used in a connection with the financing of the EU, in the framework of the hybrid projects. EU funds are an important addition to the financial measures taken by the private partner in the PPP project and the EU financial perspective 2014-2020 could be a breakthrough for the hybrid projects.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie. Cele, uwarunkowania, efekty, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 30.
  2. Cenkier A., Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 38-40.
  3. Gajewska M., Sokół A., Staśkiewicz A., Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013. Dotacje i środki pomocowe, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 90.
  4. Mikołajczyk D.P., Teoretyczne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - zalety, wady, bariery rozwoju w Polsce oraz związek z ideą nowego zarządzania publicznego, prywatyzacji i zamówień publicznych, [w:] Rutkowski J. (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne - warunki i wybrane obszary jego funkcjonowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 112.
  5. Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 30.
  6. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 115-123.
  7. Tkaczyński J.W., Świstak M., Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 458-460.
  8. Wikariak S., Gminy chcą korzystać z nowych przepisów, "Rzeczpospolita", 6-7 czerwca 2009, s. B5.
  9. Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Baza projektów hybrydowych, http://www.ppp.gov.pl/Laczenie/Documents/20130710_Baza_Projektow_ Hybrydowych.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-2999
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu