BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świtała Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kieżel Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
E-narzędzia oraz przyszłość marketingu w działalności usługodawców logistycznych - wyniki badań
E-Tools and the Future of Marketing Among Logistics Service Providers - Empirical Research Results
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (10), 2017, nr 321, s. 100-117, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Marketing internetowy, Usługi logistyczne, Przedsiębiorstwo logistyczne, Analiza statystyczna
e-marketing, Logistic services, Logistics enterprise, Statistical analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31, M37
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest identyfikacja i ocena zakresu stosowania narzędzi e-marketingu przez usługodawców logistycznych oraz wskazanie kierunków rozwoju marketingu z perspektywy tych firm. Badania przeprowadzono na próbie liczącej 100 usługodawców z podziałem na trzy klasy, tj. 2PL, 3PL i 4PL. W analizie statystycznej wykorzystano miary statystyki opisowej oraz testy nieparametryczne. Badania potwierdziły przypuszczenie, że usługodawcy wykorzystują narzędzia e-marketingu w komunikacji z klientami. Nie udało się z kolei w pełni potwierdzić lub odrzucić drugiego założenia mówiącego, że usługodawcy różnią się między sobą skalą i zakresem stosowanych rozwiązań. Wyniki wskazują, że o potrzebie wzmocnienia rangi marketingu bardziej przekonani są usługodawcy 3PL i 2PL niż 4PL.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to identify the activities of logistics service providers (LSPs) in the area of e-marketing and to present the marketing development trends from the perspective of these companies. Direct research was conducted on a sample of 100 LSPs divided into three classes, i.e.: 2PL, 3PL and 4PL. Standard measures of descriptive statistics and non-parametric tests were used in the statistical analysis. Our studies tend to confirm the assumption that LSPs are using e-marketing tools to communicate with customers. However, we were unable to confirm or fully reject the second assumption saying that LSPs differ in their scale and scope from e-marketing practice. The research also shows that 2PL and 3PL are more convinced to strengthen the rank of marketing than 4PL.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. El-Gohary H. (2010), E-Marketing - a Literature Review from a Small Businesses Perspective, "International Journal of Business and Social Science (IJBSS)", Vol. 1, No. 1, s. 214-244.
 2. Bajdak A. (2003), Internet w marketingu, PWE, Warszawa.
 3. SEO copywriting - czym jest i dlaczego jest taki ważny? (2014), http://www.seowordpress.pl/seo-copywriting-czym-jest-i-dlaczego-jest-taki-wazny/ (dostęp: 20.02.2017).
 4. Chmielarz W. (2007), Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa.
 5. Ciesielski M., Długosz J. (2010), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa.
 6. Dehkordi G.J., Rezvani S., Rahman M.S., Nahid F.F.N., Jouya S.F. (2012), A Conceptual Study on e-Marketing and Its Operation on Firm's Promotion and Understanding Customer's Response, "International Journal of Business and Management", Vol. 7, No. 19, s. 114-124, http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/17362/13666 (dostęp: 5.03.2017).
 7. Dolińska M. (2003), Projektowanie systemów informacyjnych na przykładzie zarządzania marketingiem, Placet, Warszawa.
 8. Dominici G. (2009), From Marketing Mix to e-Marketing Mix: A Literature Overview and Classification, "International Journal of Business and Management", Vol. 4, No. 9, s. 17-24.
 9. Fariborzi E., Zahedifard M. (2012), E-mail Marketing: Advantages, Disadvantages and Improving Techniques, "International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning", Vol. 2, No. 3, s. 232-236.
 10. Frąckiewicz E. (2006), Marketing internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Jak projektować reklamy w e-biznesie? (2011), http://prnews.pl/marketing-i-pr/jakprojektowac-reklamy-w-e-biznesie-66846.html (dostęp: 10.02.2017).
 12. Kaznowski D. (2007), Nowy marketing w Internecie, Difin, Warszawa.
 13. Kersten W., Becker T., Flamig H. (2008), Global Logistics Management. Sustainability, Quality, Risks, ESV, Berlin.
 14. Kieżel M., Wiechoczek J. (2016), Internet-based Marketing Tools for Customer Engagement Management, Proceedings of the International Marketing Trends Conference, ESCP-Europe and the Ca' Foscari University Venezia, Venezia.
 15. Lukassen P.J.H., Wallenburg C.M. (2010), Pricing Third-Party Logistics Services: Integrating Insights from the Logistics and Industrial Services Literature, "Transportation Journal", Vol. 49, No. 2, s. 24-43.
 16. Maciorowski A. (2013), E-marketing w praktyce. Strategie skutecznej promocji online, Samo Sedno, Edgard, Warszawa.
 17. Majewski P. (2007), Czas na e-biznes, Helion, Gliwice.
 18. Niestrój K. (2014), Pozycja oraz działalność usługodawców logistycznych 3PL w łańcuchach dostaw. Raport z badań, "Zeszyty Naukowe UG. Ekonomika Transportu i Logistyka", nr 51, s. 331-348.
 19. Ogrodzki T. (2011), Obecność treści o charakterze emocjonalnym w reklamie kontekstowej a poziom zainteresowania witryną firmową, Freezeeye.pl, Warszawa.
 20. Płaczek E. (2012), Modele rozwoju usługodawców logistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 21. Saglietto L., Cezanne C. (2017), Global Intermediation and Logistics Service Providers, IGI Global, Hershey.
 22. Sala P., Królewski J. (2016), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Strzelecki A. (2016), Reklama kontekstowa, "Studia Ekonomiczne", nr 216, s. 83-93.
 24. Śliwińska K., Pacut M. (2011), Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 25. Świtała M. (2011), Użyteczność stron internetowych operatorów logistycznych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 6, s. 9-15.
 26. Świtała M. (2013), Marketing in the Business Activity of Logistics Service Providers, "LogForum", Vol. 9, nr 3, s. 153-159.
 27. Świtała M. (2016), Typology of Logistics Service Providers According to the Level of Innovativeness, "Handel Wewnętrzny", nr 1/360, s. 317-333.
 28. Świtała M., Klosa E. (2015), The Determinants of Logistics Cooperation in the Supply Chain - Selected Results of the Opinion Poll within Logistics Service Providers and Their Customers, "LogForum", Vol. 11/4, s. 329-340.
 29. Tiwana A. (2003), Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania. CRM, Placet, Warszawa.
 30. Wieczorek T. (2003), E-biznes. Tom 2. Systemy, bazy danych, programowanie, marketing internetowy, WSB, Dąbrowa Górnicza.
 31. Wziatek R. (2010), Marketing wirusowy w Internecie, "Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą. Seria: Studia i Materiały", nr 29, s. 151-157.
 32. [www 1] http://enterad.pl/wydawcy/logistyka/ (dostęp: 1.02.2017).
 33. [www 2] http://nowymarketing.pl/a/2649,reklama-pre-roll-w-polsce-badanie-interactions-i-universal-mccann (dostęp: 1.03.2017).
 34. [www 3] http://nowymarketing.pl/a/9287,p-ppc-encyklopedia-marketingu (dostęp: 1.03.2017).
 35. [www 4] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-linki-sponsorowane-adwords-czym-sa-i-jakie-maja-zalety (dostęp: 10.02.2017).
 36. [www 5] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rodzaje-reklam-internetowych-cz-2-reklamy-niestandardowe/2 (dostęp: 10.02.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5638
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu