BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stelmaszczyk Monika (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Zdolność innowacyjna a "Innovative Ambidexterity" : rola czynników dzielenia się wiedzą i procesu dzielenia się wiedzą
Innovative Capability and Innovative Ambidexterity : the Role of Knowledge Sharing Enablers and Knowledge Sharing Process
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 705-720, rys., bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Dzielenie się wiedzą
Innovations, Enterprise innovation, Knowledge sharing
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu było opracowanie modelu badawczego opisującego zależności zachodzące między czynnikami determinującymi dzielenie się wiedzą, procesem dzielenia się wiedzą a dualnością innowacyjną. Wprowadzanie innowacji eksploracyjnych i eksploatacyjnych w tym samym czasie uznano za szczególny rodzaj zdolności innowacyjnych przedsiębiorstwa. Następnie zaproponowano klasyfikację czynników kształtujących proces dzielenia się wiedzą oraz uznano proces ten za mechanizm tworzenia dualności innowacyjnej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article was to develop a research model which describes the relationships between the knowledge sharing enablers and knowledge sharing process, as well as knowledge sharing process and innovative ambidexterity. Introducing the exploratory and exploitative innovations at the same time was considered a special type of innovative capabilities of a company. Subsequently, the classification of knowledge sharing enablers that shape the knowledge sharing process was proposed. Additionally, the knowledge sharing process was recognized to be the innovative ambidexterity creation mechanism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Akhavan, P., i Hosseini, M.S. (2016). Social Capital, Knowledge Sharing, and Innovation Capability: An Empirical Study of R&D Teams in Iran. Technology Analysis & Strategic Management, 28(1), 96-113.
 2. Alexiev, A.S., Jansen, J.J.P., Van den Bosch, F.A.J., i Volberda, H.W. (2010). Top Management Team Advice Seeking and Exploratory Innovation. Journal of Management Studies, 47(7), 1343-1364.
 3. Ancona, D.G., Goodman, P.S., Lawerence, B.S., i Tushman, M.L. (2001). Time: A New Research Lens. The Academy of Management Review, 26(4), 645-663.
 4. Bartol, K.M., i Srivastava, A. (2002). Encouraging Knowledge Sharing: The Role of Organizational Reward Systems. Joumal of Leadership and Organization Studies, 9(1), 64-76.
 5. Bock, G.W., Zmud, R.W., Kim, Y.G., i Lee, J.N. (2005). Behavioral Intention Formation In Knowledge Sharing: Examining the Roles of Extrinsic Motivators, Social-Psychological Forces, and Organizational Climate. MIS Quarterly, 29(1), 87-111.
 6. Camisón, C., i Villar-López, A. (2014). Organizational Innovation as an Enabler of Technological Innovation Capabilities and Firm Performance. Journal of Business Research, 67(1), 2891-2902.
 7. Cavaliere, V., i Lombardi, S. (2015a). Exploring Different Cultural Configurations: How Do They Affect Subsidiaries' Knowledge Sharing Behaviors? Journal of Knowledge Management, 19(2), 141-163.
 8. Hermanrud, I., i Sornes, J.O. (2009). ICT Use and Network Relations: Exploring Knowledge-Sharing Networks in Distributed Organizations. Issues in Informing Science & Information Technology, 6, 25-44.
 9. Cavaliere, V., Lombardi, S., i Giustiniano, L. (2015b). Knowledge Sharing in Knowledge-Intensive Manufacturing Firms. An Empirical Study of its Enablers. Journal of Knowledge Management, 19(6), 1124-1145.
 10. Eisenhardt, K.M., i Martin, J.A. (2000). Dynamic Capabilities: What Are They?. Strategic Management Journal, 21(10/11), 1105-1121.
 11. Foss, N.J., Pedersen, T., Fosgaard, M.R., i Stea, D. (2015). Why Complementary HRM Practices Impact Performance: The Case of Rewards, Job Design, and Work Climate in a Knowledge Sharing Context. Human Resource Management, 54(6), 955-976.
 12. Franco, M., i Pissarra, J. (2012). ICT as a Mechanism for Sharing Intra-Organisational Knowledge: Case Study of The Application of the GURU-IT Platform. International Journal of Information Technology & Management, 11(4), 288-306.
 13. Gelhard, C., Kortmann, S., i Leker, J. (2012). The Relationship Between Cross-Functional Integration and Organizational Performance: The Mediating Role of Ambidextrous Capabilities. Proceedings of ISPIM Conferences, 23, 1-32.
 14. Godart, F.C., Maddux, W.W., Shipilov, A.V., i Galinsky, A. (2015). Fashion with a Foreign Flair: Professional Experiences Abroad Facilitate the Creative Innovations of Organizations. Academy of Management Journal, 58(1), 195-220.
 15. Guan, J., i Ma, N. (2003). Innovative Capability and Export Performance of Chinese Firms. Technovation, 23(9), 737-747.
 16. Gunu, U., i Ajayi, O. (2015). Knowledge Sharing and Firm Innovativeness in Food Industry In South-Western Nigeria. Global Management Review, 9(4), 46-65.
 17. Helfat, C.H., i Winter, S.G. (2011). Untangling Dynamic And Operational Capabilities: Strategy for the (N)Ever-Changing World. Strategic Management Journal, 32, 1243-1250.
 18. He, Z.L., i Wong, P.K. (2004). Exploration vs. Exploitation: An Empirical Test of the Ambidexterity Hypothesis. Organization Science, 15(4), 481-494.
 19. Hogel, M., i Parboteeah, K.P., Munson, C.L. (2003). Team-level Antecedents of Individuals'knowledge networks. Decision Sciences, 34(4), 741-70.
 20. Johannessen, J.A., Olsen, B., i Lumpkin, G.T. (2001). Innovation as Newness: What Is New, How New, and New to Whom? European Journal of Innovation Management, 4(1), 20-31.
 21. Kankanhalli, A., Tan, B.C.Y., i Wei, K.K. (2005). Contributing Knowledge to Electronic Knowledge Repositories: An Empirical Investigation. MIS Quarterly, 29(1), 113-143.
 22. Karagöz, Y., Sagras, S., i Mesci, M. (2015). Relationships Between Knowledge Sharing and Reward Systems in Organizations: The Case of Erenco. Journal Of Economics & Administrative Sciences, 16(2), 281-300.
 23. Katila, R., i Ahuja, G. (2002). Something Old, Something New: A Longitudinal Study of Search Behavior and New Product Introduction. Academy of Management Journal, 45(6), 1183-1194.
 24. Kim, T., i Lee, G. (2012). A Modified and Extended Triandis Model for the Enablers - Process - Outcomes Relationship in Hotel Employees' Knowledge Sharing. The Service Industries Journal, 32(13): 2059-2090.
 25. Kortmann, S. (2015). The Mediating Role of Strategic Orientations on The Relationship Between Ambidexterity-Oriented Decisions and Innovative Ambidexterity. Journal of Product Innovation Management, 32(5), 666-684.
 26. Lambrou, M.A. (2016). Innovation Capability, Knowledge Management and Big Data Technology: A Maritime Business Case. International Journal of Advanced Corporate Learning, 9(2), 40-44.
 27. Lee, H., i Choi, B. (2003). Knowledge Management Enablers, Processes, and Organizational Performance: An Integrative View and Empirical Examination. Journal of Management Information Systems, 20(1), 179-228.
 28. Lee, J.C., Shiue, Y.C., i Chen, C.Y. (2016). Examining the Impacts of Organizational Culture and Top Management Support of Knowledge Sharing on the Success of Software Process Improvement. Computers in Human Behavior, 54, 462-474.
 29. Levinthal, D.A., i March, J.G. (1993). The Myopia of Learning. Strategic Management Journal, 14(S2), 95-112.
 30. Liao, Z. (2016). Temporal Cognition, Environmental Innovation, and the Competitive Advantage of Enterprises. Journal of Cleaner Production, 135, 1045-1053.
 31. Lin, H.F. (2006). Impact of Organizational Support on Organizational Intention to Facilitate Knowledge Sharing. Knowledge Management Research and Practice, 4(1), 26-35.
 32. Lin, H.R., McDonough, E.F., Lin, S.J., i Lin, C.Y.Y. (2013). Managing the Exploitation/Exploration Paradox: The Role of a Learning Capability and Innovation Ambidexterity. Journal of Product Innovation Management, 30(2), 262-278.
 33. Lin, S.W., i Lo, L.Y.S. (2015). Mechanisms to Motivate Knowledge Sharing: Integrating the Reward Systems and Social Network Perspectives. Journal of Knowledge Management, 19(2), 212-235.
 34. Lin H.F. (2007). Knowledge Sharing and Firm Innovation Capability: An Empirical Study. International Journal Of Manpower, 28(3/4), 315-332.
 35. Liu, Y., i DeFrank, R.S. (2013). Self-Interest and Knowledge-Sharing Intentions: The Impacts of Transformational Leadership Climate and HR Practices. International Journal of Human Resource Management, 24(6), 1151-1164.
 36. O'Cass, A., i Sok, P. (2012). Examining the Role of Within Functional Area Resource-Capability Complementarity in Achieving Customer and Product-Based Performance Outcomes. Journal of Strategic Marketing, 20(4), 345-363.
 37. O'Reilly, C. I., i Tushman, M. L. (2013). Organizational Ambidexterity: Past, Present, and Future. The Academy of Management Perspectives, 27(4), 324-338.
 38. Pichlak, M. (2011). Uwarunkowania Innowacyjności Organizacji. Studium Teoretyczne i Wyniki Badań Empirycznych. Difin, Warszawa.
 39. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Publikacja OECD i Eurostatu 2008 (www.pi.gov.pl).
 40. Razavi, S.M.H., Ramezanpoor, Nargesil, G.R., Hajihoseini, H., Akbari, M. (2016). The Impact Of Technological Innovation Capabilities on Competitive Performance of Iranian ICT Firms. Iranian Journal of Management Studies, 9(4), 855-882.
 41. Samson, D., i Gloet. M. (2014). Innovation Capability in Australian Manufacturing Organizations: an Exploratory Study. International Journal of Production Research, 52(21), 6448-6466.
 42. Singh, P.J., i Power, D. (2014). Innovative Knowledge Sharing, Supply Chain Integration and Firm Performance of Australian Manufacturing Firms. International Journal of Production Research, 52(21), 6416-6433.
 43. Teece, D., i Leih, S. (2016). Uncertainty, Innovation, and Dynamic Capabilities: An Introduction. California Management Review, 58(4), 5-12.
 44. Tsai, C.T., Huang, K.L., i Kao, C.F. (2001). The Relationships Among Organizational Factors, Creativity of Organizational Members and Innovation Capability. Journal of Management, 18, 527-566.
 45. Van den Hooff, B., i Van Weenen de Leeuw, F. (2004). Committed to Share: Commitment and CMC Use as Antecedents of Knowledge Sharing. Knowledge and Process Management, 11(1), 13-24.
 46. Wang, C.H., Lu, I.Y., i Chen, C.B. (2008). Evaluating Firm Technological Innovation Capability Under Uncertainty, Technovation, 28(6), 349-363.
 47. Wang, W.T., i Hou, Y.P. (2015). Motivations of Employees' Knowledge Sharing Behaviors: A Self-Determination Perspective. Information & Organization, 25(1), 1-26.
 48. Wasko, M.M., Faraj, S. (2005). Why Should I Share? Examining Social Capital and Knowledge Contribution in Electronic Networks of Practice. MIS Quarterly, 29(1), 35-57.
 49. Winter, S.G. (2003). Understanding Dynamic Capabilities. Strategic Management Journal, 24(10), 991-995.
 50. Wuryaningrat, N.F., (2013). Knowledge Sharing, Absorptive Capacity and Innovation Capabilities: An Empirical Study on Small and Medium Enterprises in North Sulawesi. International Journal of Business, vol. 15(1), 61-77.
 51. Wu, S.J., Melnyk, S.A., i Flynn, B.B. (2010). Operational Capabilities: The Secret Ingredient. Journal of the Decision Science Institute, 41 (4), 721-754.
 52. Yeçil, S., Büyükbeşe, T., i Koska, A. (2013). Exploring the Link Between Knowledge Sharing Enablers, Innovation Capability and Innovation Performance. International Journal of Innovation Management, 17(4), 1-20.
 53. Zhao, L., Detlor, B., i Connelly, C.E. (2016). Sharing Knowledge in Social Q&A Sites: The Unintended Consequences of Extrinsic Motivation. Journal of Management Information Systems, 33(1), 70-100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu