BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panukhnyk Olena (Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine)
Tytuł
Mainstreaming of Information and Communication Technologies' Application as Precondition for Successful Implementation of Ukrainian Micro-Regions Public Projects: Scientific Approach
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 261-274, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Projekty inwestycyjne, Projekty publiczne, Rozwój regionalny, Konferencja naukowa
Investment project, Public plans, Regional development, Scientific conference
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
The effectiveness of the work towards successful realization of public projects demands introduction of various advanced technologies for microregions. In particular, the use of information and communication technologies should be aimed at improving external communication process of local government with the public. This will ensure the mutual exchange of information between the microregions and communities, enhance civic participation in addressing local development and, consequently, to monitor the activities of local authorities as regulation actors of microregions. Multiaspects studies of the characteristics of design techniques application, including in the local government, were covered in research of foreign scientists, in particular, H. Brandenburg , J. Esquierro et al. , V. Trillenberg , as well as domestic ones: S. Bushuyev , G. Minayeva , A. Chemerys , I. Chykarenko , Yu. Sharov and others.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Brandenburg H., Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi jako element realizacji strategii rozwoju miasta [w:] F. Kuźnik (red.) Studia regionalne w Polsce: teoria, polityka, projektowanie, publikacja jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Klasikowi. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 2. Brandenburg H., Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wyd. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 3. Bushuyev S., Methodology of Project Management as Universal Knowledge Model [in:] S. Bushuyev, N. Bushuyeva, Project Management and Production Development, Collection of Scientific Works No 4(8), Lugansk 2003, p. 5-12.
 4. Chemerys A., Development and Project Management in the Public Sector: European Dimension for Ukraine'. Practical " Support of Decentralization in Ukraine - DESPRO", DESPRO, Kyiv 2012.
 5. Chykarenko I., Portfolio Approach to Project Management, Adaptation to the Sphere of Municipal Management, "Public Administration: Theory and Practice" electronic scientific specialized edition 2009, Issue 1 (1), http://128-56.dbuapa.dp.ua/ zbirnik/2009-01/Chikarenko_IStat.pdf (accessed: 16.05.2017).
 6. Esquierro J.C., Valle A.B., Pereira Soares C.A., Vivas D.C., Implementation of a Project Management Office in a Public Sector Organization: A Case Study Involving a Sanitation Institution, "International Review of Management and Marketing" 2014, Vol. 4, No. 1.
 7. Gordiyenko L., Administrative Management/Lectures, KhNEU, Kharkiv 2005, http://globalteka.ru/index.php?option=com_docinan&task=cat_view&gid=304&Ite mid=56 (accessed: 16.05.2017).
 8. Minayeva G., Management of the Project Activities of Local Governments to Strengthen the Infrastructure of the Territory, "Theory and Practice of State Management: Scientific Specialized Edition" 2011, Issue 3 (34).
 9. Sharov Yu., Strategic Planning in Municipal Management: Conceptual Aspects, Publishing Flouse UADU, Kyiv 2001.
 10. Trillinberg W., Project Management. Lectures and Seminars, Ternopil: Economical Thought", Ternopil 2001.
 11. Vasylenko I., Administrative State Management in Western Countries: USA, Great Britain, France, Germany, Publishing «Logos», Kyiv 2000.
 12. Verkhovna Rada, Law of Ukraine No. 280/97-BP on 21 of May 1997, official website of Verkhovna Rada of Ukraine, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97- % B2%D 1 /page (accessed: 16.05.2017).
 13. Zrazhevska N., Communication Technologies: Lectures, Cherkasy: Brama-Ukraine, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu