BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pfaff Józef (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Projekty rozwoju infrastruktury drogowej w rejonie beskidzkiego Trójstyku zrealizowane w ramach programu operacyjnego współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 275-295, wykr., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Projekty inwestycyjne, Projekty publiczne, Sieć drogowa, Konferencja naukowa
Investment project, Public plans, Road network, Scientific conference
Kraj/Region
Polska, Słowacja
Poland, Slovak Republic
Abstrakt
Skutkiem układu z Schengen granice państwowe między wieloma państwami Europy w praktyce przestały istnieć. Polska i Słowacja, a także Czechy i kilka innych państw, podpisały układ w 2007 r. Granice między państwami członkowskim istnieją jedynie w wymiarze administracyjnym, przede wszystkim skarbowo-fiskalnym. Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej zmierza do łagodzenia istniejących różnic, barier i podziałów będących pozostałością po okresie przedakcesyjnym. Głównym instrumentem polityki regionalnej prowadzonej przez UE jest utworzona w 1990 r. Inicjatywa Wspólnotowa Interreg, w której ramach za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego współfinansowane są programy współpracy transgranicznej wielu państw Europy, w tym Polski i Słowacji. W dalszej części artykułu przeprowadzono analizę i ocenę dwóch komplementarnych względem siebie projektów rozwoju instrastruktury drogowej zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 na terenie gmin partnerskich Istebna w Polsce i Cierne na Słowacji przy udziale partnerskim powiatu cieszyńskiego.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Brandenburg H., Wpływ kompetencji władz samorządowych na sukces projektu publicznego - studia przypadków [w:] H. Brandenburg, P. Sekuła (red.), Projekty lokalne i regionalne. Rola kompetencji w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
  2. Brandenburg H., Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
  3. Drobniak A., Znaczenie kompetencji w realizacji projektów strategicznych w mieście przemysłowym [w:] H. Brandenburg, P. Sekuła (red.), Projekty lokalne i regionalne. Rola kompetencji w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
  4. Kuchta D., Ślusarczyk A., Zarządzanie ryzykiem w projektach publicznych [w:] Brandenburg, P. Sekuła (red.), Projekty lokalne i regionalne. Rola kompetencji w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
  5. Šikulová I. a kolektív, Slovenská ekonomika: desat' rokov clenstva v Európskej únii- Vybrané témy a problémy, VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2014.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu