BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczak Krzysztof (Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa)
Tytuł
Niektóre problemy zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Some Problems on Changes in Enterprise Management
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 721-729, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Proces zarządzania, Cele przedsiębiorstwa, Zarządzanie ryzykiem
Enterprise management, Management process, Corporate objectives, Risk management
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na niektóre problemy związane ze zmianami w procesach zarządzania, które wynikają z konieczności dostosowania funkcjonowania przedsiębiorstwa do turbulentnych zmian w otoczeniu. Przedsiębiorstwo działa w warunkach zwiększonego ryzyka i konieczności zmian i w tych warunkach powinno przetrwać i rozwijać się co wymaga zintegrowania celów działania. (abstrakt oryginalny)

The aim of the publication is paying attention on some issues related to changes in management processes that arise from the need of adjusting functioning of the enterprise to the conditions of turbulent changes in the environment. The enterprise operates in conditions of increased risk and of the need for changes and it should survive and develop in these conditions, what requires integrating the objectives of the action. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Averill D., (2011), Lean Sustainability: Creating Safe, Enduring, and Profitable Operations, CRS Press New York.
 2. Cyfert Sz., Krzakiewicz St. (2009), Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierownictwa, Poznań.
 3. Czekaj J., Dresler Zb. (2005), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, wyd. III PWN Warszawa.
 4. Drucker P. (2009), Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, MT. Biznes Sp. z o.o. Warszawa.
 5. Drucker P. (2005), Praktyka zarządzania, MT Biznes Sp. z o.o. Warszawa.
 6. Dudycz T. (2001), Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Landego we Wrocławiu.
 7. Ekiert-Grabowska D., Oldroyd D. (2001), Kierowanie zmianą, moduł III, Program TERM FRSE, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wydawnictwo Finansowane z Funduszy Programu PHARE Unii Europejskiej.
 8. Gajda W. (2014), Metoda "rozwoju" i narzędzia kształtowania współczesnej organizacji, [w] Smolarek M, [red.], Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec.
 9. Gajda W., Szewczak K. (2015), Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej, [w] Monografii pod redakcją Elżbiety Skrzypek "Zarządzanie ryzykiem i zmianami w organizacji" UMCS Lublin.
 10. Grudzewski M. W., Hejduk K. I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 11. Kaplan R. S., Norton D. P. (2006), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN Warszawa.
 12. Koźmiński A. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN Warszawa.
 13. Koźmiński K. A., Piotrowski Wł. (1998), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN Warszawa.
 14. Lisiecka K., Zarządzanie ryzykiem - determinanty jakości zarządzania przedsiębiorstwem, http//JM.wzr.pl/pim/2012_3_1_41 (z dnia 15.07.2015).
 15. Moszkowicz M. (red.) (2005), Zarządzanie strategiczne, systemowa koncepcja biznesu pod redakcją Moszkowicza M. PWE Warszawa.
 16. Obłój K. (2014), Strategia organizacji, PWE Warszawa.
 17. Szewczak K., Woźniak S. (2009), Umiejętności wprowadzania zmian - wiedza i kreatywność [w] pracy zbiorowej pod redakcją naukową Elżbiety Skrzypek "Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu" Lublin.
 18. Toffler A. (2006), Trzecia fala, Wydawnictwo KURPISZ S.A. Poznań.
 19. Wireman T. (2008), Preventive Maintenance, Industrial Press, Inc. New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu