BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spychała Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Spychała Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Realizacja polityki fiskalnej w warunkach kryzysu gospodarczego
Implementation of Fiscal Policy in Conditions of Economic Crisis
Źródło
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2015, z. 9, s. 49-58, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Polityka fiskalna, Kryzys gospodarczy, Koniunktura gospodarcza
Fiscal policy, Economic crisis, Business trends
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istotą opracowania jest analiza możliwości stosowania polityki fiskalnej w łagodzeniu skutków globalnego kryzysu gospodarczego. Problem ten jest ważny, gdyż realizacja określonych celów społeczno-ekonomicznych musi odbywać się przy zapewnieniu stabilności finansów publicznych w średnim i długim okresie. W pracy przyjęto założenie, iż specyficzne warunki gospodarcze będące skutkiem załamania gospodarczego wymuszają eskalację stosowania instrumentów polityki fiskalnej, w tym głównie narzędzi o charakterze uznaniowym (dyskrecjonalnym). Celem artykułu jest omówienie funkcji polityki fiskalnej oraz porównanie aktywnej i pasywnej polityki fiskalnej. W pracy wyjaśniono również znaczenie globalnego kryzysu gospodarczego w sposobie prowadzenia odpowiedzialnej polityki fiskalnej. Praca ma charakter teoretyczny. (abstrakt oryginalny)

The essence of this article is to analyze the possibility of using fiscal policy to mitigate the effects of the global economic crisis. This issue is important because the performance of particular socio-economic objectives must be done while ensuring sustainability of public finances in the medium and long term. The article assumes that the specific economic conditions resulting from the economic downturn forcing an escalation in the use of fiscal policy instruments, mainly the tools discretionary. This article aims to discuss the function of fiscal policy and a comparison of active and passive fiscal policy. The paper also explains the importance of the global economic crisis in the conduct of a responsible fiscal policy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczyk R., Teoria i praktyka polityki antycyklicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 2. Barczyk R., Lubiński M., Dylematy stabilizowania koniunktury, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 3. Dynus M., Polityka fiskalna, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007.
 4. Działo J., Dlaczego trudno jest prowadzić dobrą politykę fiskalną, "Gospodarka Narodowa" 2012, 1-2 (245-245), s. 25-40.
 5. Dziemianowicz R.I., Polityka podatkowa jako jeden z elementów zarządzania finansami publicznymi, [w:] Owsiak S. (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 67-79.
 6. Fajferek A., Polityka ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 7. Fedorowicz Z., Polityka fiskalna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 8. Juja T. (red.), Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 9. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 10. Krajewski P., Mackiewicz M., Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście wstąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa 2008.
 11. Krzak M., Kontrowersje wokół antycyklicznej polityki fiskalnej a niedawny kryzys globalny, Oficyna Wydawnicza Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2012.
 12. Mackiewicz M., Stabilizacyjna polityka fiskalna w krajach OECD, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 13. Spilimbergo A., Symansky S., Blanchard O., Cottarelli C., Fiscal policy for the Crisis, IMF Staff Position Note, SPN/2008/01.
 14. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 15. Snowdon B., Vane H., Wnarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 16. Wernik A., Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 17. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
 18. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-2999
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu