BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pisz Iwona (Uniwersytet Opolski), Łapunka Iwona (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Istota i znaczenie zarządzania relacjami z interesariuszami projektu
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 296-308, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Zarządzanie projektem, Koszty, Konferencja naukowa
Enterprises, Project management, Costs, Scientific conference
Abstrakt
Realizacja projektu w wyznaczonym okresie oraz utrzymanie kosztów projektu w wyznaczonym limicie, m.in. poprzez harmonizację współdziałania interesariuszy projektu, stanowi niemałe wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw znajdujących się w okresie transformacji produkcji na zapas (make-to-stock) na produkcję na zlecenie (make-to-order). Istnieje potrzeba zmiany działalności podejścia przedsiębiorstw realizujących różnorodne projekty w kierunku odpowiedzialnych projektów wpisujących się w idee zrównoważonego rozwoju. Podejmowane przez przedsiębiorstwa działania niestandardowe w postaci różnorodnych projektów powinny uzyskać akceptację ze strony zainteresowanych podmiotów - interesariuszy projektu, z którymi dane przedsiębiorstwo i jego projekt pozostaje w sieci relacji gospodarczych i społecznych1. Podejmując się realizacji projektu, przedsiębiorstwo wchodzi w relacje z różnymi podmiotami. Oznacza to konieczność respektowania interesów wszystkich stron projektu, eliminację ograniczeń w dostępie do zasobów, poszanowanie środowiska naturalnego, eliminację marnotrawstwa w realizacji projektu. Wynik społeczny to obok wyniku biznesowego miara sukcesu współcześnie realizowanych projektów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Andruszkiewicz K., Nieżurawski L., Śmiatacz K., Rola i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw w sytuacji kryzysowej, "Marketing i Rynek" 2014, nr 8, s. 18-24.
 2. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 3. Blowfield M., Murray A., Corporate Responsibility. A Critical Introduction, Oxford University Press, New York 2008.
 4. Bourne L., Project Relationships and the Stakeholder Cirle"", https://www.pmi.org/ learning/library/project-relationships-stakeholder-circle-8092 (dostęp: 9.05.2016).
 5. Cooperrider D.L., Dutton J.E. (red.), Organizational Dimensions of Global Change. No Limits to Cooperations. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks 1999.
 6. Eskerod P., Huemann M., Sustainable Development and Project Stakeholder Management: What Standards Say, "International Journal of Managing Projects in Business" 2013, Vol. 6, Issue 1, s. 36-50.
 7. Freeman R.E., Strategic Management - A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 8. Freeman R.E., Velamuri S.R., A New Approach to CSR: Company Stakeholder Responsibility [w:] Kakabadse A. (red.), Corporate Social Responsibility, Palgrave Macmillian Publisher Limited, New York 2006, s. 9-23.
 9. Hąbek P., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako koncepcja firmy zorientowanej na interesariuszy, "Organizacja i Zarządzanie" 2009, t. 6, nr 2, s. 69-86.
 10. Kaźmierczak M., Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, "Zarządzanie i Ekonomia" 2009, nr 5.
 11. Łada M., Kozarkiewicz A., Zarządzanie wartością projektÓM'. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 12. Meredith R.K., Mantek S.J. Jr., Project Management: A Managerial Approach, John Wiley & Sons, New York 2002.
 13. Miller D" Oliver M., Engaging Stakeholders For Project Success, Project Management Institute, Newtown Township, PA 2015.
 14. Pinto J.K., Prescott J.E., Planning and Tactical Factors in Project Implementation Success, "The Journal of Management Studies" 1990, No. 27(3), s. 305-328.
 15. Rojek-Nowosielska M., Społeczna odpowiedzialność biznesu a cel maksymalizowania zysku przez przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 156, s. 39-49.
 16. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym kwiecie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 17. Skalik J. (red.), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 18. Sońta-Drączkowska E" Zarządzanie wieloma projektami, PWE, Warszawa 2012.
 19. Slęzak-Gładzik I., Corporate Social Responsibility (CSR) jako koncepcja porządkująca relacje między biznesem a społeczeństwem, "Modern Management Review" 2013, Vol. XVIII, 20, s. 113-125.
 20. Thiry M., A Group Decision-Making Process to Achieve Stakeholder Needs and Expectations in the Most Resource-Effective Ways [w:] Morris P.W.G., Pinto J.K., The Wiley Guide to Project. Program and Portfolio Management, John Wiley & Sons, Hoboken 2007.
 21. Trocki M., Grucza B., Analiza interesariuszy, Bizzare, Warszawa 2004.
 22. Trocki M., Organizacja projektowa, PWE, Warszawa 2014.
 23. Trocki M. (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012.
 24. Wyrwich S., Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle rozwoju wirtualnej pracy, "Społeczeństwo i Ekonomia" 2014, nr 1(1).
 25. Żakowski J. (red.), Reforma kulturowa 2020-2030-2040. Sukces wymaga zmian, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2015.
 26. Żemigła M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu