BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ lokalizacji konkurenta na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Wschodniej
Impact of Competitor Localisation on Innovation Activity of Industrial Enterprises in Eastern Poland
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 730-737, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Przemysł, Region, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Badanie przedsiębiorstw, Badania ankietowe, Model probitowy
Innovations, Industry, Region, Enterprise innovation, Industrial enterprises, Enterprises study, Questionnaire survey, Probit model
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest ocena kierunków wpływu lokalizacji konkurenta na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw uwzględniając nakłady na działalność innowacyjną oraz implementację nowych rozwiązań. Główną hipotezą badawczą artykułu jest twierdzenie, że aktywność w sferze działalności innowacyjnej w ramach sytemu przemysłowego w Polsce Wschodniej jest uwarunkowana wpływem lokalizacji konkurenta, a wpływ ten jest różnokierunkowy (pozytywny lub negatywny). W przeprowadzonym badaniu ankietowym wzięło udział 1067 przedsiębiorstw przemysłowych, funkcjonujących na obszarze Polski Wschodniej, do której należą województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie. W celu określenia wpływu własności na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw, wykorzystano modele oparte na analizie prawdopodobieństwa - modele probitowe. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the study was to identify the impact of distance from the nearest competitor on innovation activity of industrial enterprises. The survey questionnaire was attended by 1,067 industrial enterprises operating in Eastern Poland, which includes regions: Warmia-Mazury, Podlasie, Lublin, Świętokrzyskie and Podkarpackie. In order to determine this impact author used probability theory - probit modelling. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerniachowicz B., Świadek A., 2015, Aktywność innowacyjna systemów przemysłowych a koniunktura gospodarcza na przykładzie województwa dolnośląskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 401, Wrocław.
 2. Doeringer P.B., Terkla D.G., 1995, Business strategy and cross-industry clusters, "Economic Development Quarterly" , No. 9(3).
 3. Dodgson M., Hinze S., 1999, Measuring the innovation process, Paper presented to the conference "Data and Strategies in Evaluating Research and Development", Canberra 15-16 November.
 4. Fiedorowicz K., Duda J., 2007, Polska Wschodnia - warunki wyjścia z niedorozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 11.
 5. Kay J., 1996, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 6. Szopik-Depczyńska K., 2015, Współpraca innowacyjna przedsiębiorstw sfery B+R w województwie śląskim, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 225/2015.
 7. Szopik-Depczyńska K., 2014, Wiedza i kooperacja w procesie zarządzania działalnością B+R, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 38, tom 1, Szczecin 2014.
 8. Szopik-Depczyńska K., 2015, Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych Polski Wschodniej [w:] Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, red. M. Makowiec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015.
 9. Sudolska A., 2008, Stan i potrzeba współpracy przedsiębiorstw w Polsce [w:] W. Popławski, A. Sudolska, M. Zastempowski (red.), Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 10. Stanisz A., 2007, Przystępny kurs statystyki, t. II, Statsoft, Kraków.
 11. Świadek A., Szopik-Depczyńska K., 2014, Wielkość przedsiębiorstw a innowacyjność regionalnego systemu przemysłowego w województwie pomorskim w latach 2009-11, "Współczesna Gospodarka", vol. 5 Iss. 2.
 12. Świadek A., 2013, Lokalizacja konkurenta a aktywność innowacyjna peryferyjnych systemów przemysłowych w Polsce, "Ekonomia i Prawo", Polszakiewicz B., Boehlke J. (red.), Tom XII, nr 3.
 13. Świadek A., 2013, Lokalizacja konkurenta a aktywność innowacyjna systemów przemysłowych w Polsce, Organizacja i Kierowanie nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu