BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczuk-Stępień Marzena (Politechnika Opolska), Adamska Małgorzata (Politechnika Opolska), Klemens Brygida (Politechnika Opolska)
Tytuł
Strategie oddziaływania na interesariuszy rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 340-353, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Projekty inwestycyjne, Interesariusze, Konferencja naukowa
Rural areas, Investment project, Stakeholders, Scientific conference
Abstrakt
Rozwojowi obszarów wiejskich zdecydowanie silniej aniżeli jest to widoczne w miastach sprzyjają działania podejmowane we współpracy i z zaangażowaniem tzw. lokalnych interesariuszy. Wynika to z uwarunkowań historycznych i kultywowania tradycji. Stąd tak istotne jest permanentne mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w działaniach lokalnych. Obszary, na których terenie takie inicjatywy nie są podejmowane, są pozbawione wielu możliwości dalszego skutecznego i efektywnego rozwoju. Istotną funkcję integrującą działania społeczności wiejskich pełnią Lokalne Grupy Działania, które aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. W ten sposób przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców. Co warto podkreślić, są to zadania podejmowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych, które w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe) . Konieczne jest również przekonanie mieszkańców, że samorząd terytorialny nie jest już tylko i wyłącznie instytucją odpowiedzialną za świadczenie usług publicznych, a raczej przestrzenią, która umożliwia społeczności lokalnej aktywność i rozwój. Obecnie, częściej niż dotychczas, zaprasza się społeczeństwo do współrządzenia i dąży do tego, aby zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego oparte było na wielosektorowej i wielowymiarowej współpracy, której podstawę stanowi zaufanie i skuteczna komunikacja. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska M., Dymek Ł., Szewczuk-Stępień M., Partnerski model budowy strategii w praktyce programowania lokalnego [w:] H. Brandenburg, P. Sekuła (red.), Projekty lokalne i regionalne - sukces projektu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
 2. Kisielnicki J., Zarządzanie projektami. Ludzie-procedury-wyniki, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.
 3. Klemens B., Heffner K., Warunki życia i aktywność społeczno-gospodarcza mieszkańców na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego), "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy" 2012, nr 4 (30), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.
 4. Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 LGD Dolina Stobrawy, Kluczbork 2015.
 5. Lokalna Strategia Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020, Nysa 2015.
 6. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna", Brzeg 2015.
 7. Lokalna Strategia Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 LGD Górna Prosną, Sternalice 2015.
 8. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Kraina Dinozaurów na lata 2014-2020, Ozimek 2015.
 9. Lokalna Strategia Rozwoju kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Kraina Św. Anny na lata 2014-2020, Krapkowice 2015.
 10. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi na lata 2014-2020, Kietrz 2015.
 11. Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodlińskich do roku 2023, Niemodlin 2015.
 12. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Euro-Country na lata 2014-2020, Zakrzów 2015.
 13. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak na lata 2014-2020, Pokój 2015.
 14. Lokalna Strategia Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Opolszczyzna na lata 2014-2020, Opole 2015.
 15. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Zasady realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność w Polsce, Warszawa, kwiecień 2014.
 16. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wytyczne dla podmiotów lokalnych dotyczące rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Warszawa 2014.
 17. Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A., Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 391.
 18. PMBoK Guide. Kompendium wiedzy> o zarządzaniu projektami, MT&DC, Warszawa 2006.
 19. Pracownia badań i innowacji społecznych Stocznia, SMG/KRC Poland Media S.A., Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych, Warszawa 2011.
 20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Dz.U. z 2015, poz. 851.
 21. Szewczuk-Stępień M., Rola lokalnych grup działania jako instytucji otoczenia biznesu na terenach wiejskich [w:] K. Polek-Duraj (red.), Procesy demograficzno-spoleczne, zawodowe i agrarne ludności wiejskiej w latach 2002-2012, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014.
 22. Wirkus M. et al., Zarządzanie projektem, PWE, Warszawa 2014.
 23. Zajda K., Relacje między członkami lokalnych grup działania a podstawowe podejścia w metodzie LEADER. Studium przypadku partnerstw z województwa łódzkiego, "Wieś i Rolnictwo" 2011, nr 2 (151).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu