BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska Edyta (Politechnika Śląska), Kruczek Mariusz (Główny Instytut Górnictwa), Żebrucki Zbigniew (Politechnika Śląska)
Tytuł
Innowacyjność branży TSL według klasyfikacji OECD
Innovation in TSL Industry According to OECD Classification
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 421-434, rys., bibliogr. 24 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Słowa kluczowe
Sektor TSL, Innowacje, Innowacyjność produktu
TSL sector, Innovations, Product innovation
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstrakt
W literaturze wiele miejsca poświęca się problemowi pomiaru innowacyjności w przedsiębiorstwach, sektorach i gospodarce jako całości oraz poziomowi, jaki ona w nich reprezentuje. Nawiązując do tych rozważań, sformułowano główny cel artykułu, którym jest przedstawienie problematyki innowacyjności branży TSL i ocena jej poziomu. Ocenę tę przeprowadzono, opierając się na dostępnych danych statystycznych GUS oraz przyjętych w Podręczniku Oslo [2008, ss. 2-4] zasad podziału innowacji proponowanych przez OECD. Wymieniony podręcznik zawiera zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, które pozwalają na prowadzenie porównań oraz formułowanie wniosków i rekomendacji w skali międzynarodowej. Pomimo wielu przedstawianych w literaturze klasyfikacji innowacji w ujęciu teoretycznym brak jest w pełni wiarygodnych i aktualnych danych liczbowych odnoszących się do różnych ujęć klasyfikacyjnych innowacji w branży TSL. Prowadzona klasyfikacja i sposób zbierania danych zgodnie z wytycznymi OECD są najbardziej rozpowszechnione i dostarczają wiarygodnych informacji, dlatego też w niniejszym opracowaniu posłużono się tym podejściem. (fragment tekstu)

The problem of measuring innovation applies to all enterprises, including TSL sector (transport-forwarding-logistics). It should be noted that this measurement is a difficult task. This is due to several reasons, including various classification innovations presented in the literature. This issue makes difficult putting unambiguous assignment of innovations to the right category. The harmonized classifications have been developed by experts from the OECD in cooperation with Eurostat rules for the collection and processing of information on enterprises innovation. They allow to compare data on an international scale. They bring innovation division into four groups: product, process, organizational and marketing innovation. This classification is the basis of the analyzes conducted by the Central Statistical Office (CSO) enterprises innovation. Referring to the issues in the article defines the objective of which is to present the level of polish TSL sector innovation in terms of statistics CSO based on the OECD classification.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz M., (2015), O innowacjach produktowych i marketingowych w usługach transportowo-logistycznych, Logistyka, nr 2 (CD2).
 2. Bujak A., (2011), Innowacyjność i innowacyjne rozwiązania w logistyce, "Logistyka", nr 2.
 3. Chieh-Yu L., (2008), Determinants of the adoption of technological innovations by logistics service providers in China, "International Journal of Technology Management and Sustainable Development", vol. 7, No. 1.
 4. Coccia M., (2006), Classifications of innovations. Survey and Future Directions, Ceris-Cnr, W.P. No2.
 5. Czubała A., (2015), Innowacje w sektorze usług w Polsce, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 26, nr 1, Tarnów.
 6. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, (2012), GUS Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 7. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, (2015), GUS Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 8. Dziekoński K., Chwiećko J., (2013), Innowacyjność przedsiębiorstw z branży TSL, Economics and Management, nr 2.
 9. Figura J., (2010), Jakość usług wobec innowacji w sektorze transportu-spedycji-logistyki (TSL), [w:] E. Załoga i B. Liberadzki (red.), Innowacje w transporcie. Korzyści dla użytkownika, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług, nr 59, Szczecin.
 10. Gorka M., (2015), Wybrane poglądy na temat innowacji jako czynnika konkurencyjności podmiotów gospodarczych, [w:] P. Lenik (red.), Efektywność zarządzania zasobami organizacyjnymi, Prace naukowo-dydaktyczne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, z. 68, Krosno.
 11. Hyard A., (2013), Non-technological innovations for sustainable transport, Technological Forecasting and Social Change, Volume 80, Issue 7.
 12. Kotsemir M., Abroskin A., (2013), Innovation concepts and typology - an evolutionary discussion, National Research University Higher School of Economics, series: Science, Technology and Innovation, WP BRP 05/STI/2013.
 13. Koźlak A., (2008), Innowacyjność w podaży usług jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw sektora TSL, referat z konferencji Eurotrans, Warszawa.
 14. Koźlak A., (2014), Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce z funduszy Unii Europejskiej, Logistyka, nr 2.
 15. Kraśnicka T., (2013), Innowacyjność przedsiębiorstw - uwarunkowania organizacyjne, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 136.
 16. Krawczyk-Sokołowska I. (2011), Innowacje w przedsiębiorstwach logistycznych, "Logistyka", nr 5.
 17. Niedbalska G., (2011), [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii, Słownik pojęć, wyd. III zaktualizowane, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 18. O'Sullivan D., Dooley L., (2009), Applying innovation, Sage, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore.
 19. Pilarczyk B., (2011), Innowacje w komunikacji marketingowej, "Zeszyty Naukowe PTE", nr 9, Kraków.
 20. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, (2008), wydanie trzecie, Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Warszawa.
 21. Shen H., Wang L., Xu Q. i in., (2009), Toward a Framework of Innovation Management in Logistics Firms, A Systems Perspective, Systems Research and Behavioral Science, Vol. 26.
 22. Sławińska M., (2015), Innowacje marketingowe w działalności przedsiębiorstw handlowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomica, 49 (1), Lublin.
 23. Szymańska A.I., (2012), Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw produkcyjnych a preferencje konsumentów, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 20.
 24. Zuo Li, (2006), On marketing innovation of SMEs in conjunction with customer satisfaction, Proceedings of the Eighth West Lake International Conference on SMB (ISTP 2006), Hangzhou, China.chool of Economics, series: Science, Technology and Innovation, WP BRP 05/STI/2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu