BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rostek Michaela (Politechnika Opolska), Knosala Ryszard (Politechnika Opolska)
Tytuł
Badanie produktywności logistyki jako proces w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Research Productivity of Logistics as a Process in Manufacturing Companies
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 435-445, rys., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Słowa kluczowe
Produktywność, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Procesy logistyczne, Tworzenie wartości
Productivity, Production enterprise, Logistics processes, Value creation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie procesu badania produktywności logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Coraz powszechniej stosowane jest podejście procesowe. Opracowana metodyka badania produktywności procesów logistycznych wymaga również usystematyzowania w strukturze procesów przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present the process of research productivity of logistics in manufacturing companies. Increasingly it used a process approach. Methodology of research productivity of logistics processes also requires systematization in the structure of business processes.
It was presented processes breakdown of addition value to the customer. There are fundamental processes, supporting processes and management processes. The research productivity of logistics was qualified to the last group. It is a process that is obtaining information, which will take the appropriate decisions. The exemplary map of business processes also includes logistic processes that contribute to value creation as the basic and supporting processes.
Also is presented the process map "study the productivity of logistics in the production company", which takes into account the actions to be performed and the divisions or persons responsible for the implementation of specific process activities. Developed process map is to serve enterprises in the rapid implementation of programs to improve productivity through clear indication in what order and by whom they are to be performed various tasks. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Christopher M. (2005), Logistics and Supply Chain Management, Pearson Education, Great Britain.
 2. Christopher W. F. (1985), Productivity measurement handbook, Productivity Press, Cambridge.
 3. Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 4. Hammer M., Champy J. (1996), Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
 5. Kaplan R., Norton D. (2001), Strategiczna karta wyników - jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 6. Kleniewski A. (2004), Podejście procesowe, "Problemy Jakości", nr 6.
 7. Kosieradzka A. (2012), Zarządzanie produktywnością przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Krawczyk S. (2001), Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa.
 9. Pfohl H. (1998), Systemy logistyczne, ILiM, Poznań.
 10. Pisz I., Sęk T., Zielecki W. (2013), Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 11. Porter M. (1985), Competitive Advantage, Free Press, New York.
 12. Rostek M., Knosala R. (przyjęty do druku), Model oceny produktywności przedsiębiorstw produkcyjnych, Referat wygłoszony na konferencji XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i praktyka", Kraków 26-27.11.2015.
 13. Rummler G., Brache A. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 14. Skrzypek E. (2002), Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 15. Skrzypek E., Hofman M. (2010), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer business, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu