BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopczyński Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zastosowanie metod prognozowania upadłości opracowanych w krajach rozwijających się dla celów prognozowania upadłości polskich przedsiębiorstw
The Application of Corporate Failure Prediction Models Developed in Developing Countries for the Purpose of Predicting the Bankruptcy of Polish Companies
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 221-239, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Kraje rozwijające się, Spółki giełdowe
Enterprises bankruptcy forecasting, Developing countries, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest ocena przydatności modeli służących do prognozowania upadłości opracowanych w krajach rozwijających się dla celów przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystano sprawozdania finansowe 25 upadłych firm polskich oraz takiej samej liczby spółek będących w dobrej sytuacji finansowej. Przeanalizowano trafność klasyfikacji podmiotów gospodarczych do dwóch grup (potencjalni bankruci i firmy będące w stanie utrzymać się na rynku) z wykorzystaniem wielowymiarowych modeli opracowanych do przewidzenia bankructwa malezyjskich, tajlandzkich i rosyjskich podmiotów gospodarczych. Globalne wartości wskaźnika Z-score dla każdego z trzech powyższych modeli zostały obliczone na rok, dwa i trzy lata przed ogłoszeniem upadłości. Okazało się iż, niektóre z modeli opracowanych w krajach rozwijających się mogą być z powodzeniem wykorzystywane do oceny sytuacji finansowej polskich spółek giełdowych. Odnosi się to szczególnie do modelu opracowanego w Malezji dla celów przewidywania upadłości tamtejszych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to evaluate the usefulness of bankruptcy prediction models developed in developing countries for the purpose of forecasting the bankruptcy of Polish companies. Twenty-five financial reports from bankrupt companies and the same number of reports from financially sound companies were used to assess the accuracy of categorization of business entities into two groups (bankrupts and non-bankrupts) using the discriminant multivariate models developed to predict failure of Malaysian, Thai and Russian business entities. The values of these three Z-score models were computed for one, two and three years prior to bankruptcy. It was found that some of them may be successfully utilized to assess the financial situation of Polish listed companies. This applies especially to the model developed in Malaysia to predict the bankruptcy of local Malaysian businesses. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E. (2005), An emerging market credit scoring system for corporate bonds, "Emerging Markets Review", Vol. 6, Issue 4.
 2. Altman E. (2002), Corporate Distress Prediction Models in a Turbulent Economic and Basel II Environment, s. 15, http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Corp-Distress.pdf (dostęp: 19.01.2014).
 3. Altman E. (1968), Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance", Vol. 23, Issue 4.
 4. Bankier.pl., http://www.bankier.pl/.
 5. Biznes w INTERIA.PL, http://biznes.interia.pl/, http://mojeinwestycje.interia.pl/.
 6. Caouette J., Altman E., Narayanan P. (1998), Managing credit risk: the next great financial challenge, John Wiley and Sons, Nowy Jork.
 7. Elektrim S.A. - strona internetowa przedsiębiorstwa, http://www.elektrim.pl/.
 8. Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy, http://www.imsig.pl/.
 9. Karbhari Y., Zulkarnain. M. (24.11.2006), Prediction of Corporate Financial Distress: Evidence from Malaysian Listed Firms during the Asian Financial Crisis, Research in Accounting in Emerging Economies, Vol. 7, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=596607 (dostęp: 01.11.2009).
 10. Kopczyński P. (2016), Bankruptcy Forecasting Methods Used in Practice by Polish listed Companies [w:] Asal M. (red.), Contemporary Problems in Corporate Governance, Rapport Högskolan Väst, 2016:3, Trollhättan, https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:915816/FULLTEXT02.pdf (dostęp: 15.05.2016).
 11. Lugovskaya L. (marzec 2010), Predicting default of Russian SMEs on the basis of financial and non-financial variables, "Journal of Financial Services Marketing", tom 14, wydanie 4, http://212.191.71.5/han/EBSCOhostResearchDatabasesTEST0/web.ebscohost.com/bsi/pdf?sid=39c9c571-b35f-4274-9c99-10da1e699650%40sessionmgr113&vid=2&hid=106 (dostęp: 01.04.2011).
 12. Money.pl, http://www.money.pl/.
 13. Notoria Serwis (dostęp ze strony Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego).
 14. Stasiewski T. (1995), Upadek przedsiębiorstw, przyczyny, symptomy i metody przewidywania, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", SKwP, nr 33.
 15. World Economic Outlook (WEO), Too Slow for Too Long (kwiecień 2016), International Monetary Fund, www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/text.pdf, (dostęp: 21.05.2014).
 16. Zulkarnain M., Mohamad A., Annuar M. (wrzesień 2006), Forecasting Financial Problems in Emerging Capital Markets, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 5, http://www.eurojournals.com/ejefas5.pdf (dostęp: 01. 11. 2009).
 17. Zulkarnain. M., Shamsher M., Mohamad Ali A. (2001), Why Companies Fail? An Analysis of Corporate Failures, "Akauntan Nasional: The Journal of the Malaysian Institute of Accountants", Vol. 14, No. 8, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=612235 (dostęp: 01.11.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu