BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawczyńska Marta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wyzwania stojące przed controllerami w przedsiębiorstwach w Polsce
Challenges of Controlling Companies in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 241-251, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Controlling, Rachunkowość zarządcza, Wdrażanie systemów controllingu
Controlling, Management accounting, Implementation of controlling systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W obecnych czasach trudno jest wyobrazić sobie dobrze prosperujące w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstwo, bez funkcjonującego w nim działu controllingu. Celem artykułu jest przedstawienie trudności pojawiających się w trakcie implementacji systemu controllingu oraz problemów, z jakimi spotykają się controllerzy w czasie realizacji przypisanych im zadań. Najczęściej występującą przyczyną niewdrażania wśród polskich przedsiębiorstw systemu rachunkowości zarządczej są wysokie koszty implementacji i przystosowania organizacji do nowego systemu. Złe usytuowanie stanowiska controllera w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, a także negatywne postrzeganie tych specjalistów przez pozostałych pracowników, utrudnia realizowanie zadań controllerom w funkcjonujących już w jednostkach systemach. (abstrakt oryginalny)

Nowadays it is difficult to imagine a company in a dynamically changing environment, without controlling department. The aim of the paper is to present the difficulties that arise during the implementation of controlling and controller's problems during the execution of their tasks. The most common reason that Polish companies not to implement the controlling system are the high costs of implementation and of adapting to the new system. Incorrect controllers position in the organizational structure of the company and the negative perception of these specialists by other workers, makes it difficult to perform controller's tasks in the already functioning systems in enterprise. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bromwich M., Bhimani A. (1989), Management Accounting, Evolution not Revolution, CIMA, London.
 2. Bromwich M., Bhimani A. (1994), Management Accounting: Pathways to Progress, Chartered Institute of Management Accountants, London.
 3. Dynowska J. (2015), Czynniki ograniczające wdrażanie controllingu w świetle badań ankietowych, Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 399.
 4. Financial Controlling Summit 2014. Ewolucja roli kontrolera: od raportowania do partnera biznesu (2014), I Ogólnopolskie Badanie Działów Controllingu w przedsiębiorstwach, Rzeczpospolita, Warszawa.
 5. Fjałkowska D. (2013), Korzyści i bariery funkcjonowania controllingu - teoria, praktyka, wyniki badań, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wydawnictwo WWSZiP, nr 21 (1).
 6. Janczyk-Strzała E. (2008), Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 7. Janik W., Paździor M. (2012), Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 8. Johnson H. T., Kaplan R.S. (1987), Relevance Lost: The Rise and Fall of Man-agement Accounting, MA: Harvard Business School Press, Boston.
 9. Łapińska A., Dynowska J. (2010), Zakres zadań i oznaczenia stanowiska controllera w przedsiębiorstwie w świetle badań ankietowych, Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 123.
 10. Nowak E. (2011), Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 11. Nesterak J. (2015), Controlling zarządczy. Projektowanie i wdrażanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 12. Próchnicki W. (2014), Controlling w przykładach, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 13. Smith M. (1998), Nowe narzędzia rachunkowości zarządczej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 14. Sobańska I., Szychta A., Świderska G., Kabalski P. (2010), Rachunkowość zarządcza a controlling, Rachunkowość Pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Wydawca Rachunkowość Sp. z o.o., Warszawa, nr 3.
 15. Szychta A. (2006), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Świderska G.K. (1999), Rola rachunkowości w procesie podejmowania decyzji, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 10.
 17. Trocka M. (2011), Controlling jako system usprawniający zarządzanie przedsiębiorstwem, "Studia i Materiały", Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, nr 41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu