BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Motywacyjne aspekty uruchamiania działalności gospodarczej
Motivational Aspects of Starting Up a Busines
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 255-264, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Przedsiębiorczość, Zakładanie przedsiębiorstwa, Przegląd literatury
Business activity, Entrepreneurship, Establishment of a company, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie prezentuje przegląd literatury dotyczącej przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych, które są ściśle powiązane z motywami uruchamiania działalności gospodarczej. Ponadto, zaprezentowano podział na motywację pozytywną i negatywną uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa oraz na podstawie przeprowadzonych badań dokonano analizy motywów jakimi kierowali się przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą. Celem niniejszego opracowania jest analiza motywów, które skłaniają przyszłych oraz obecnych przedsiębiorców do uruchamiania własnej działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a review of selected literature on the subject of entrepreneurship and entrepreneurial attitudes, which are closely related to the reasons for establishing a business. Furthermore, the paper presents a division of positive and negative motivation for establishing and running one's business as well as an analysis of the entrepreneurs' reasons for starting up a business which was done on the basis of the research study. The aim of this study is to analyse the motives that lead aspiring and existing entrepreneurs to start their own business. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bławat F. (red.) (2004), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, SPG, Gdańsk.
 2. Czerwiński K. (2007), Metodologiczne aspekty pomiaru postaw jako wypadkowej systemu wartości [w:] Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenie i sytuacje. Humanistyczne (i inne) konteksty komunikowania "się" i "Ja" w obszarze wartości wewnątrz edukacji, (red.) W. J. Maliszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 3. Deakins D., Whittman G. (2000), Business Start-up: Theory, Practice and Policy [in:] Enterprise and Small Business. Principles, Practice and Policy (eds). S. Carter, D. Jones-Evans, Harlow: Financial Times.
 4. Drozdowski G. (2006), Przedsiębiorczość w świetle współczesnych koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim [w:] Kania L. (red. nauk.) "Studia Lubuskie", t. 2, Sulechów.
 5. Griffin R. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Grzegorzewska-Mischka E. (2010), Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 7. Juchnowicz M. (2000), Motywowanie w toku pracy [w:] A. Sajkiewicz, Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa.
 8. Klonowska-Matynia M., Palinkiewicz J. (2013), Przedsiębiorczość w teorii ekonomicznej, Zeszyty Naukowe nr 17, Politechnika Koszalińska.
 9. Kozioł L. (2002), Motywacja w pracy - determinanty ekonomiczno-organizacyjne, PWN, Warszawa-Kraków.
 10. Kwiatkowski S. (2000), Przedsiębiorczość intelektualna, PWN Warszawa.
 11. Lemańska-Majdzik A. (2013), Powody prowadzenia własnej działalności gospodarczej małych firm, Zeszyty naukowe WSH Częstochowa.
 12. Nieć M., Tarnawa A., Węcławska D., Zbierowski P. (2015), Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2014, PARP, Warszawa.
 13. https://badania.parp.gov.pl/global-entrepreneurship-monitor-gem
 14. Piasecki B. (2001), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa.
 15. Piecuch T. (2010), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck.
 16. Safin K. (2012), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Shane S. (2003), A General Theory of Entrepreneurship, the Individual-opportunity Nexus, Edward Elgar Pub. Northampton.
 18. Sobel R. (2008), Entrepreneurship, The concise encyclopedia of economics.
 19. http://www.econlib.org/library/Enc/Entrepreneurship.html (dostęp: 24.04.2016)
 20. Świeszczak K., Ziemba M. (2013), Tworzenie przedsiębiorstwa w kontekście rozwoju przedsiębiorczości w Polsce [w:] Matejun M., Szymańska K. (red.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 21. Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (2014), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.
 22. Wiatrak A. (2003), Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje [w:] Jaremczuk K. (red.) Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, Tarnobrzeg.
 23. http://www.distproject.eu/ (dostęp: 23.04.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu