BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecińska Monika (Akademia Sztuki Wojennej)
Tytuł
Nowy wymiar konfliktów zbrojnych : konflikt hybrydowy a konflikt pełzający
A New Dimension in the Armed Conflicts : a Hybrid Conflict and a Creeping Conflict
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2016, nr 13, s. 87-97, bibliogr. 22 poz.
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Konflikty zbrojne, Wojna hybrydowa, Konflikty polityczne
Armed conflicts, Hybrid war, Political conflicts
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Artykuł prezentuje problematykę obecnie dość popularnego określania konfliktów i wojen jako hybrydowe i pełzające, głównie w kontekście konfliktu ukraińskiego. Scharakteryzowano pojęcie hybrydowy i jego znaczenie w teorii konfliktów zbrojnych, rozumiane często jako połączenie różnego rodzaju regularnych i nieregularnych działań (militarnych i niemilitarnych) prowadzonych przez przeciwnika unikającego odpowiedzialności i niezgodnie z prawem międzynarodowym. Skonkretyzowano określenie pełzanie i wojna pełzająca - szczególny rodzaj działań podejmowanych przez Federację Rosyjską, cechujący się głównie skrytością i nieregularnością działań, niezgodnych z prawem międzynarodowym i stosowaniem propagandy. Kwestie podjęte w artykule stanowią jedynie zarys tej problematyki.(abstrakt oryginalny)

The article presents the issues considered to be quite popular these days defining conflicts in terms of hybrid or crawling warfare, mainly in the context of the Ukrainian conflict. The concept of a hybrid war was characterized as well as its importance in the theory of the armed conflict often understood as a combination of various types of regular and irregular operations (military and non-military ones) carried out by the enemy avoiding responsibility and against the international law. The author specified the terms creeping and a crawling war - a special type of actions taken by the Russian Federation, characterized mainly by the concealment, irregular activities inconsistent with international law and the use of propaganda. The issues raised in the article represent only the outline of the broader question.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Calha J. M., Hybrid Warfare: NATO's new strategic challenge? General Report, Defence Security Committee 2015.
 2. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 4, Warszawa 1962.
 3. FM 3-0 Operations, Headquarters Department of the Army 2008.
 4. Gruszczak A., Hybrydowość współczesnych wojen - analiza krytyczna, [w:] Asymetria i Hybrydowość - stare armie wobec nowych konfliktów, red. W. Sokała, B. Zapała, Warszawa 2011.
 5. Hoffman F., Hybrid threats: Neither Omnipotent Nor Unbetable, ORBIS, vol. 54/2010.
 6. Hofmman F., Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Potomac Arlington 2007.
 7. Huzarski M., Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, Warszawa 2007.
 8. Jakubczak R., Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Warszawa 2003, załącznik 5.
 9. Korniejenko A., Pełzająca wojna Quo vadis, Ukraino?, Kraków 2014.
 10. McCulloh T., Johnson R., Hybrid Warfare, Joint Special Operations University Report 13- 4, Florida 2013.
 11. Sanchez L., Hybrid Warfare, Washington 2010.
 12. Wojnowski M., Mit "wojny hybrydowej". Konflikt na terenie państw ukraińskiego w świetle rosyjskiej myśli wojskowej XIX-XXI wieku, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wojna Hybrydowa" wydanie specjalne 2015.
 13. Wrzosek M., Trzy wymiary wojny hybrydowej na Ukrainie, "Kwartalnik Bellona" nr 3, 2015.
 14. http://sjp.pl/pe%C5%82zanie.
 15. http://geopolityka.net/konstanty-chodkowski-czym-jest-wojna-hybrydowa/.
 16. http://portalwiedzy.onet.pl/polszczyzna.html?qs=hybrydowy&tr=polall&ch=1&x=0&y=0.
 17. http://sjp.pl/pe%C5%82za%C4%87.
 18. http://sjp.pwn.pl/slowniki/pe%C5%82zanie.html.
 19. http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/99827,pelzajaca-wojna-przygranicy. html.
 20. http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/99827,pelzajaca-wojna-przygranicy. html.
 21. https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbnpropozy/6035,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedzinybezpieczenstwa.
 22. html. https://www.wprost.pl/kraj/508464/Cwiczenia-szpicy-NATO-w-Polsce-juz-wczerwcu.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu