BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipińska Justyna (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych)
Tytuł
Komunikacja w wojsku w sytuacjach niepewności
Communication in the Army in Situations Uncertainty
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2016, nr 13, s. 99-114, bibliogr. 7 poz.
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Wojsko, Kadra kierownicza, Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, Sztuka komunikowania
Army, Managerial staff, Decision making under uncertainty, Art of communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsza publikacja prezentuje problematykę komunikowania w sytuacjach niepewności wśród kadry dowódczej Sił Zbrojnych. Odnosi się do problemów komunikowania werbalnego i niewerbalnego w strukturach zhierarchizowanych i jej znaczenia w procesie porozumiewania się w trudnych sytuacjach.(abstrakt oryginalny)

The present publication presents problems of communication in situations of insecurity in staff commanders of the Armed Forces. It refers to the problems of verbal and non-verbal communication in hierarchical structures and its importance in the process of communicating in difficult situations.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2004.
  2. Kuc B.R., Moczydłowska J.M., Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Warszawa 2009.
  3. Kwiatek A., Komunikacja społeczna w organizacji, [w:] Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, red. F. Bylok, E. Robak, Częstochowa 2009.
  4. Penc J., Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Warszawa 2010.
  5. Predel G., Łatacz J., Kompetencje społeczne kadry dowódczej WP w kontekście realizacji zadań służbowych. Sprawozdanie z badań, Warszawa 2014.
  6. Robbins S. P., Zasady zachowania w organizacji, Poznań 2001.
  7. Rzepa T., O komunikowaniu się w organizacji, [w:] Komunikowanie się w sytuacjach społecznych, red. K. Markiewicz, J. Syroka, Lublin 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu