BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rasulew Aliszer
Tytuł
Uzbekistan : priorytety i nowe wyzwania systemu finansowego
Uzbekistan : Priorities and Challenges of the Financial System
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2016, nr 13, s. 167-187, bibliogr. 14 poz.
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, System bankowy, Wzrost gospodarczy, Rynek papierów wartościowych, Źródła finansowania, Innowacje
Capital market, Banking system, Economic growth, Securities market, Source of financing, Innovations
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Globalne tendencje świadczą o nielinearności związku pomiędzy finansami i wzrostem ekonomicznym. Z makroekonomicznego punktu widzenia sektor bankowy i rynek papierów wartościowych stanowią wzajemnie uzupełniające się elementy systemu finansowego. W artykule poddano analizie bankowy i giełdowy segment rynku finansowego Uzbekistanu.(abstrakt oryginalny)

Global trends show: the relationship between finance and economic growth is not linear. From a macroeconomic point of view of the banking sector and stock market are complementary elements of the financial system. The article deals with banking and stock segments of the financial market of Uzbekistan. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dr. Jens Weidmann President of the Deutsche Bundesbank (2015), Of credit and capital - what is needed for an efficient and resilient financial system? IIF Europe Summit. - http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Reden/2015/2015_06_25_ weidmann.html
 2. Aurélien Leroy Credit Procyclicality and Financial Structures in EU University of Orleans - Laboratoire d'économie d'Orléans March 22, 2015, http://ssrn.com/ abstract=2568112
 3. Gambacorta, L., Yang, J., Tsatsaronis, K. (2014): Financial Structure and Growth, BIS Quarterly Review, March 2014, pp. 21-35.
 4. Balli, F. S.; Kalemli-Ozcan, S.; Sørensen, B. E. (2012), Risk Sharing Through Capital Gains. In: Canadian Journal of Economics, Vol 45(2), pp. 472-492.
 5. Afonso, A.; Furceri, D. (2007), Business Cycle Synchronization and Insurance Mechanisms in the EU. ECB Working Paper No 844, December 2007.
 6. Bыcтуплeниe замecтитeля Пpeдceдатeля Цeнтpальнoгo банка Pecпублики Узбeкиcтан Aхадбeка Xайдаpoва на IV мeждунаpoднoм банкoвcкoм фopумe в Tашкeнтe - http://news.uzreport.uz/news_5_r_137082.html
 7. Паpтнepcтвo Гpуппы Bceмиpнoгo банка и Узбeкиcтана: Kpаткий oбзop пpoгpаммы в Узбeкиcтанe - peжим дocтупа: http://pubdocs.worldbank.org/ pubdocs/publicdoc/2015/11/274951447089454595/Uzbekistan-Snapshot-ru.pdf
 8. «Банкoвcкая cиcтeма: cтабильнocть cпocoбcтвуeт макpoэкoнoмичecкoму pocту» - peжим дocтупа: http://www.cbu.uz/ru/node/47080
 9. «Пoзитивныe наcтpoeния к акциям кoммepчecких банкoв coхpанилиcь на вecь гoд», 26 янваpь 2016, peжим дocтупа: http://www.cbu.uz/ru/node/47124
 10. Цeнтpальный банк Pecпублики Узбeкиcтан - www. cbu.uz
 11. Гocудаpcтвeнный кoмитeт Pecпублики Узбeкиcтан пo cтатиcтикe - http:// www. stat.uz
 12. Гocудаpcтвeнный кoмитeт Pecпублики Узбeкиcтан пo пpиватизации, дeмoнo- пoлизации и pазвитию кoнкуpeнции - www.gkk.uz
 13. Цeнтp пo кoopдинации и pазвитию pынка цeнных бумаг Pecпублики Узбeки- cтан - www.csm.gov.uz
 14. Цeнтpальный дeпoзитаpий Узбeкиcтана - www.deponet.uz Фoндoвая биpжа «Toшкeнт» - www.uzse.uz
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu