BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smoliński Józef (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Koncepcja odbudowy sił zbrojnych w kraju w okresie formowania Armii Polskiej w ZSRR i po jej ewakuacji do Iranu
Concept of Reconstruction of Military Power in Country in Period of Formation of Polish Army in USSR and for Its Evacuation for Iran
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2016, nr 13, s. 189-207, rys., bibliogr. 8 poz.
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Wojsko, Przywództwo, Niepodległość, Badania historyczne, Wojna Światowa II
Army, Leadership, Independence, Historical research, World War II
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W koncepcjach odbudowy niepodległego państwa polskiego władze na uchodźstwie dostrzegały konieczność sformowania sił zbrojnych i walki u boku sojuszników zachodnich. Aktywny udział w działaniach wojennych miał zapewnić Polsce odzyskanie niepodległości w sprawiedliwych granicach. Na przełomie 1941 i 1942 r. uważano, że Niemcy wkrótce przegrają wojnę, a Polska - w ramach bloku państw międzymorza położonych między Niemcami a ZSRR - powinna zachować kresy wschodnie, na zachodzie granica powinna przebiegać na linii Nysy Łużyckiej, Odry z przedmościem w rejonie Szczecina wraz Rugią, a na północy wzdłuż wybrzeża bałtyckiego z Gdańskiem i Królewcem. W koncepcji Komisji Studiów Sztabu NW opracowanej w lutym 1942 r. przewidywano, że w odbudowie naszych sił zbrojnych w kraju należy uwzględnić dwie hipotezy: 1. Front niemiecko-radziecki, na skutek załamania się ZSRR albo wyczerpania sił obu stron ustabilizuje się na wschód od ziem polskich, na których wybuchnie powstanie antyniemieckie. 2. Niemcy doznają gwałtownej klęski, a Armia Czerwona - aczkolwiek wyczerpana - znajduje się na ziemiach polskich.(abstrakt oryginalny)

Between 1941 and 1942 Polish military authorities believed that Germans would lose the war and Poland, inside the bloc of Intermarium states between Germany and USSR, would keep the Eastern Borderlands, the western border would go along Nysa Łużycka, Oder together with its bridgehead in the area of Szczecin and Rugia, and the northern border would go along Baltic coast with Gdańsk and Kró- lewiec. Two hypotheses were expected regarding recostruction of our armed forces in the country: The first one: The outbreak of armed uprising would be a sign to rebuild Polish statehood and to take action to rebuild the armed forces in successive stages: during the uprising, than until truce would occur, until peace would be made and after peace treaty would be signed. The rebuilt armed forces centred in the following groups: Pomeranian, Great Poland's and Silesian could partecipate in an intervantion in the West attacking Berlin from the bridgehead at the Oder estuary form the north or from the southeast. Less numerous part of the forces from Lithuania-Belarusian, Poleski and Małopolski groups would act as a shield of the Eastern border.(short original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. MiD WIH V/20/8, cz. 1, Formacje polskie na Zachodzie. Dokumenty, Wywiad gen. Sikorskiego dla "Daily Herald" 29.01.1941.
  2. A.XII.26/24, Referat w sprawie Planu Odtwarzania Sił Zbrojnych w Kraju z 11.01. 1943 r.
  3. A.XII.3/73, Expose ministra obrony narodowej w Komisji Wojskowej Rady Narodowej RP w dn. 11.12.1942 r.
  4. MAR A.V.1/1, Ilościowe i jakościowe potrzeby wojska na okres powojenny. Materiał przygotowany przez Komisję Studiów Sztabu NW pod kierownictwem płk. A. Mareckiego 20.02.1942 r.
  5. Kolekcja gen. K. Sosnkowskiego, sygn. 16532/II, Stosunki polsko-rosyjskie od chwili wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej w świetle dokumentów.
  6. Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów, Warszawa 1965.
  7. Utnik M., Sztab Naczelnego Wodza w II wojnie światowej, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1/1974.
  8. "Dziennik Polski" 3.07.1941; 4.08.1941; 25.02.1942; 13.08.1942.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu