BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitarska Monika (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Charakterystyka systemów informowania kierownictwa
Executive Information Systems (EIS) Characteristics
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (11), 2007, nr 1156, s. 68-75, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe
Kierownicy w przedsiębiorstwie, System informacyjny
Managers in a enterprise, Information system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kadra zarządcza każdej firmy oczekuje rzetelnych informacji w krótkim czasie, co pozwoliłoby jej na podejmowanie efektywniejszych decyzji. Informacje i wiedza dostarczane przez powszechnie dostępne technologie informatyczne nie zawsze są rzetelne, użyteczne i dostępne w wymaganym czasie. Dlatego też, skupiając się na wybranej grupie użytkowników systemów informatycznych, jaką jest najwyższa kadra zarządcza, w artykule tym rozważymy oprogramowanie dedykowane dla tej właśnie grupy. Celem niniejszego artykułu jest więc próba usystematyzowania wiedzy na temat systemów informowania kierownictwa (SIK), które stanowią jedno z podstawowych narzędzi wspierających procesy decyzyjne kadry zarządzającej. Ponadto w artykule została podjęta próba zdefiniowania zakresu i funkcji SIK oraz wspierających je technologii. (fragment tekstu)

The main subject of current paper is an attempt to systematize the knowledge about Executive Information Systems (EIS). They are the important applications supporting decision processes of top managers. The article describes the following EIS: definitions, functions, structure and used information technology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobrzeniecki A., Executive Information Systems, styczeń 1994, http://www.cs.ui.ac.id/staf/sjarif/eis.htm.
  2. Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_information_system.
  4. Kelly F., Implementing an Executive Information System, 1994, Internet: http://www.itmweb.com/essay519.htm.
  5. Kisielnicki J., Informatyczna infrastruktura zarządzania, PWN, Warszawa 1993.
  6. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 1999.
  7. Mora M. i in., Decision Making Support Systems, Idea Group Publishing, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu