BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziembek Damian (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Bariery implementacji wirtualnego outsourcingu informatycznego
The Barriers of Virtual Outsourcing on Information Systems' Implementation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (11), 2007, nr 1156, s. 125-140, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe
Outsourcing informatyczny, Implementacja
Information technology outsourcing (ITO), Implementation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Outsourcing informatyczny, będący przedsięwzięciem gospodarczym polegającym na ograniczeniu zakresu działalności wewnętrznego obszaru IT przedsiębiorstwa i powierzeniu go do realizacji partnerom zewnętrznym, może obecnie podlegać głębokim przeobrażeniom wynikającym ze specyfiki ery informacji i wiedzy. Ważnym kierunkiem doskonalenia outsourcingu informatycznego jest wirtualizacja, która poprzez zastosowanie różnorodnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz modelu organizacji wirtualnej przyczynia się do powstania koncepcji wirtualnego outsourcingu informatycznego. Celem artykułu jest zarysowanie głównych barier związanych z implementacją wirtualnego outsourcingu informatycznego. Realizację tak postawionego celu poprzedzi krótka prezentacja wirtualnego outsourcingu informatycznego jako nowej formy świadczenia usług outsourcingu IT. (fragment tekstu)

The aim of this article is to identity and to present barriers of virtual outsourcing on information systems' implementation. The virtual outsourcing on information systems can be a new form of outsourcing IT realization. After introduction of virtual outsourcing on information systems, the different types of barriers were presented. The barriers which influence virtual outsourcing on information systems' implementation are divided into: financial barriers, security barriers, social and cultural barriers, and the organizational barriers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chalson W.B., Outsourcing in the New Economy: Highly Focused for Expertise and Speed, Center for Research on Information Technology and Organization, University of California, Irvin 2005.
 2. Chmielarz W., Analiza barier wdrożenia organizacji wirtualnych w Polsce, [w:] Informatyka w gospodarce globalnej. Problemy i metody, red. J. Kisielnicki, J. Grabara, J. Nowak, WNT, Warszawa-Szczyrk 2003.
 3. Dziembek D., Outsourcing informatyczny jako koncepcja zarządzania obszarem IT w organizacjach gospodarczych, [w:] Informatyka Ekonomiczna, red. A. Nowicki, AE, Wrocław 2006.
 4. Dziembek D., Wirtualizacja outsourcingu informatycznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", red. A. Szewczyk, Szczecin 2005.
 5. Karabulut Y., Sairamesh J., D7 Market Study - TrustCom, Sixth Framework Programme prepared for the European Commision under FP6 Contract No. 01945, 2005.
 6. Peppard J., Rowland P., Re-engineering, Gebethner i S-ka, Warszawa 1997.
 7. Raport z serii: Nowe trendy zarządzania, Utracone szanse: bariery wykorzystania outsourcingu w Polsce, "Harvard Business Review" 2006 nr 6.
 8. Scholz C., Virtuelle Organisation: Konzeption und Realisation, "Zeitschrift Führung + Organisation" 1996.
 9. Vademecum outsourcingu - czyli sekrety dobrej umowy outsourcingowej, IBM Strategie Outsourcing, "Computerworld" 2004 nr 12.
 10. Wagner C., Booterman M., Feijen E., Schmidt L., Simmons S., Europe Competing: Market Prospects, Business Needs and Technological Trends for Virtual, Smart Organizations in Europe, RAND Europe, Raport for the European Commision, Information Society, 2004.
 11. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
 12. Zwierzchowski Z., Rośnie zainteresowanie outsourcingiem, "Teleinfo" nr 43,18.10.2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu