BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard
Tytuł
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej w Polsce
Economic Situation the Inland Waterway Enterprises in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 63, s. 41-54, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój i funkcjonowanie transportu w świetle idei zrównoważonego rozwoju, cz. 2
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo żeglugowe, Żegluga śródlądowa, Sytuacja finansowa, Transport wodny
Shipping company, Sailing, Financial situation, Water carriage
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zmian sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej w Polsce. Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa jest procesem złożonym, gdyż pełny jej opis wymaga zastosowania wielu wskaźników techniczno-eksploatacyjnych oraz finansowych, odzwierciedlających różnorodne aspekty funkcjonowania firmy. Jednak ze względu na ograniczone ramy opracowania analiza ta została przeprowadzona w odniesieniu do wyników przewozowych oraz podstawowych wskaźników finansowych, przy czym badania sytuacji finansowej przeprowadzone zostały w odniesieniu do przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie transportu wodnego śródlądowego, w których zatrudnienie przekraczało 9 osób. W 2012 r. warunek ten spełniało 86, a w 2013 r. - 67 firm żeglugowych.(abstrakt oryginalny)

The article presents the changes in the economic situation of inland waterway transport enterprises in Poland. The research shows, that the inland waterway enterprises have a fairly good overall financial situation. The positive effect is reducing the cost level indicator from total activity and a significant level of turnover profitability indicator. The analysis shows, however, that inland waterways enterprises in Poland have significant problems with maintaining liquidity.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień W, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.
 2. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
 3. Ceny w gospodarce narodowej, GUS, Warszawa, stat.gov.pl.
 4. Czajkowska A., Kredytowanie przedsiębiorstw indywidualnych. Specyfika, procesy polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 5. Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/standing-finansowy;3978927.html.
 6. Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, red. I. Urbanyi-Popiołek, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.
 7. Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk 2003.
 8. Nowak M., Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Metody i ograniczenia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 9. Portal Edukacji Ekonomicznej, NBP https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slowmka/ kondycja-finansowa.
 10. Portal Edukacji Ekonomicznej, NBP https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/ standing-finansowy.
 11. Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 12. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 13. Sierpińska M., Jachna T, Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 14. Transport - wyniki działalności w 2015 r., GUS, Warszawa 2016.
 15. Wielki słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 16. Woźniak-Sobczak B., Aktywne i pasywne inwestycje przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 17. Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 1996-2000, GUS, Warszawa-Wrocław 2001.
 18. Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2010-2013, GUS, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu