BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryncewicz Wiesława (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Podejście infologiczne w doskonaleniu jakości informacji
Infological Approach in Information Quality Improvement
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (11), 2007, nr 1156, s. 158-168, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe
Jakość informacji, Teoria informacji
Information quality, Information theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyznacznikiem racjonalnego działania w erze informacji jest dążenie do maksymalnego wykorzystania posiadanych zasobów wiedzy i informacji (w odróżnieniu od maksymalizacji produkcji i minimalizacji kosztów, do których przyzwyczaiły się przedsiębiorstwa). O przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw powoli przestają decydować zasoby materialne (ziemia, surowce, środki produkcji czy kapitał), a na pierwszym miejscu stawia się wiedzę i doświadczenie pracowników. Wobec tak dużego znaczenia i odpowiedzialności spoczywającej na informacjach, muszą one być na odpowiednim poziomie jakościowym. To właśnie na podstawie informacji powstaje wiedza i doświadczenie pracowników. Problematyka dotycząca jakości była do niedawna skoncentrowana wyłącznie na obszarze wytwórczym. Od pewnego czasu obserwuje się jednak rozszerzenie jej zakresu przedmiotowego do całej sfery obejmującej relacje człowieka z rzeczywistością, w tym również do jakości informacji. Doskonalenie jakości informacji jest częścią zarządzania organizacją, koncentruje się ono na poprawie efektywności jej funkcjonowania poprzez eliminację problemów wynikających z niezadowalającej (niskiej) jakości informacji. Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu doskonalenia jakości informacji opartego na podejściu infologicznym. (fragment tekstu)

Information of high quality is required for optimal business performance. The aim of this article is to present an information quality improvement model, which bases on the infological approach. There are quantitative and qualitative theories of information. Infological approach is one of the most interesting directions in scientific research in qualitative theory of information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badylak P., Sypko W., Nieosiągalny ideal i smutna rzeczywistość, "Computerworld", luty 2002.
 2. Czaja S., Teoriopoznawcze i metodologiczne konsekwencje wprowadzenia prawa entropii do teorii ekonomii, AE, Wrocław 1997.
 3. Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 4. Kolbusz E., Analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993.
 5. Langefors B., Infological Models and Information Users View, "Information Systems" 1980, vol. 5, s. 17-32.
 6. Long S., Roberge L., Lamicela J., Murugesan M., Balancing Data Quality Against Time and Money Constraints, Proceedings of the 29th Annual SUGI Conference, SAS Institute 2004, Paper 94.
 7. Nowa encyklopedia powszechna PWN, http://encyklopedia.pwn.pl, 20.02.2006.
 8. Shannon C.E., A Mathematical Theory of Communication, "Bell System Tech. Journal" 1948, vol. 27, nr 3-4.
 9. Stefanowicz В., Informacja, SGH, Warszawa 2004.
 10. Sundgren B., An Infological Approach to Data Bases, Skriftserie Statistica Centralbyran, Stockholm 1973.
 11. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., tekst ujednolicony, DzU 2002, nr 76, poz. 694 ze zmianami.
 12. Wiener N., Cybernetyka i społeczeństwo, PWN, Warszawa 1961.
 13. Wierzbicki T. (red.), Informatyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu