BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rolbiecki Ryszard, Książkiewicz Dorota
Tytuł
Efektywność transportu kolejowego w Polsce
Efficiency of Railway Transport in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 63, s. 55-66, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój i funkcjonowanie transportu w świetle idei zrównoważonego rozwoju, cz. 2
Słowa kluczowe
Transport kolejowy, Efektywność transportu, Proces przewozowy, Przewozy towarowe
Railway transport, Transport efficiency, Transport process, Cargo transportation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prowadzenie badań w zakresie poziomu efektywności procesów techniczno-eksploatacyjnych w transporcie wynika m.in. z potrzeby: - racjonalnego wykorzystania środków transportowych zaangażowanych w procesie transportowym, - ograniczenia stopnia awaryjności środków transportu oraz przestojów w przewozach, - utrzymania właściwej jakości operacji i czynności wchodzących w skład procesu przewozowego, - zachowania odpowiedniego poziomu ciągłości w realizacji usług transportowych, - optymalizacji czasu realizacji procesu przewozowego, - kontroli poziomu kosztów eksploatacyjnych środków transportu, a w efekcie kosztów świadczenia usług transportowych. W tym świetle celem artykułu jest przedstawienie tendencji zmian zachodzących w transporcie kolejowym w zakresie wyników przewozowych oraz podstawowych wskaźników techniczno-eksploatacyjnych, wykorzystywanych do rejestrowania czynności eksploatacyjno-ruchowych oraz odzwierciedlających wykorzystanie potencjału wytwórczego zaangażowanego w kolejowym procesie transportowym. (abstrakt oryginalny)

The article presents the tendencies in carriage performance changes and basic technic and exploitation indicators in railway transport in years 1960-2014. The research proves that economic efficiency of railway transport in Poland deteriorates in relation to carriage performance and technic and exploitation indicators, such as: average technical speed of freight trains, average commercial of freight trains and average wagon turn-round time. Improvement has taken place within the scope of indicators related to the level of wagon capacity usage, such as: average wagon load, average gross weight of freight trains, and average net weight of freight trains. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała księga 2013. Kolej na działania - mapa problemów polskiego kolejnictwa, Railway Business Forum Warszawa-Kraków, luty 2013, s. 94, http://www.zzkontra.com.pl/pliki/660.pdf.
 2. Chwesiuk K., Zalewski P., Technologia transportu kolejowego, WKiŁ, Warszawa 1987.
 3. Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 r., UTK, wrzesień 2012.
 4. Madrjas J., Radykalne przyspieszenie pociągów towarowych. Już w tym roku, http://www.rynek- kolejowy.pl/wiadomosci/radykalne-przyspieszenie-pociagow-towarowych-juz-w-tym- roku-76277.html [dostęp: 11.10.2016].
 5. Małe Roczniki Statystyczne PKP PKP Informatyka sp. z o.o.
 6. Najnowsze wyniki w przewozach towarowych - wrzesień 2016 r., Urząd Transportu Kolejowego, http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/8067,Najnowsze-wyniki-w-przewozach-towarowych- wrzesien-2016-r.html [dostęp: 28.10.2016].
 7. Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2013 r, UTK http://www.utk.gov.pl/pl/analizy-i-momtoring/oceny-roczne/201/5555,Ocena-Funk- cjonowania-Rynku-Transportu-Kolejowego-i-Stanu-Bezpieczenstwa-Ruchu-Ko.html [dostęp: 24.11.2016].
 8. Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce w 2015 r., UTK, Warszawa 2016, http://www.utk.gov.pl/ftp/filmy/UTK_raport_2015_PL.pdf [dostęp: 24.11.2016].
 9. Piotrowski J., Analiza odcinków sieci kolejowej o ograniczonej przepustowości, UTK, Warszawa, czerwiec 2016. (pdf).
 10. Punktualność przewozów towarowych w 2015 roku, Analizy i monitoring rynku, Statystyka kwartalna, UTK, http://utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/statystyka-kwartalna/przewozy- towarowe/7075,Punktualnosc-przewozow-towarowych-w-2015-roku.html [dostęp: 18.10.2016].
 11. Roczniki Statystyczne GUS, Warszawa.
 12. Polskie Koleje Państwowe. Rocznik Statystyczny, Centrum Informatyki Kolejnictwa, Warszawa 1995.
 13. Średnia prędkość handlowa kolejowych przewozów towarowych w Polsce - I półrocze 2012 roku, UTK, http://www.utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/biuletyny-i-opracowania/2127, Srednia-predkosc-handlowa-kolejowych-przewozow-towarowych-w-Polsce-I-polro- cze-20.html [dostęp: 17.10.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu