BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tłoczyński Dariusz
Tytuł
Analiza ekonomiczna Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy
The Economic Analysis Gdańsk Lech Wałesa Airport
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 63, s. 67-77, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój i funkcjonowanie transportu w świetle idei zrównoważonego rozwoju, cz. 2
Słowa kluczowe
Analiza ekonomiczna, Porty lotnicze, Przedsiębiorstwo transportu lotniczego, Analiza finansowa
Economic analysis, Airports, Air transport enterprise, Financial analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Port Lotniczy Gdańsk
Gdańsk Airport
Abstrakt
Umiejętność zidentyfikowania danych rynkowych jest szczególnie istotna wobec dynamicznego rozwoju procesów konkurencyjnych na rynku usług transportu lotniczego. Uzyskane dane stanowią podstawę do określenia rozwoju modelu biznesowego i stworzenia oferty, umożliwiają także realizację inwestycji w zakresie: rozwoju siatki połączeń lotniczych, zakupu sprzętu lotniczego, rozbudowy infrastruktury lotniczej i pozalotniczej. W oparciu o powyższe przesłanki określono cel opracowania, jakim jest ocena podmiotu zarządzającego infrastrukturą lotniczą w oparciu o wskaźniki ekonomiczne i finansowe. Na podstawie danych statystycznych dokonano analizy różnych wskaźników udziału w rynku dla przewoźników lotniczych oraz dla portów lotniczych, zaś wykorzystując sprawozdanie finansowe Portu Lotniczego Gdańsk, omówiono najważniejsze wskaźniki finansowe. (abstrakt oryginalny)

In the article "The economic analysis Gdansk Lech Walesa Airport" presents the most important economic and financial indicators. The main objective of the study is to evaluationing of the company functioning on the air transport market on the basis of economic and financial indicators. Based on the Financial Report Gdansk Airport shown in the most important financial indicators.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2006.
 2. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T, Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 3. Dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 4. Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1993.
 5. Dyrektywa IV z 25 lipca 1978 r. o rocznych zamknięciach rachunkowych spółki.
 6. Dyrektywa VII z 13 czerwca 1983 r. o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, ich przygotowaniu, publikacji i weryfikacji.
 7. Dyrektywa VIII z 10 kwietnia 1984 r. o nadawaniu uprawień osobom odpowiedzialnym za przeprowadzanie statutowej rewizji urządzeń księgowych i sprawozdań finansowych oraz ustawa o rachunkowości z 9 listopada 2000 r.
 8. Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba, red. A. Ruciński, FRUG, Gdańsk 2006.
 9. Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, red. J. Żurek, FRUG, Gdańsk 2000.
 10. Rucińska D., Ruciński A., Tłoczyński D., Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 11. Rynek usług transportowych w Polsce, red. D. Rucińska, PWE, Warszawa 2012.
 12. Sprawozdanie finansowe Portu Lotniczego Gdańsk Spółka z o.o. za rok 2015, Port Lotniczy Gdańsk, Gdańsk 2016.
 13. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 14. Tłoczyński D, Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.
 15. Tłoczyński D., Transport lotniczy w obsłudze miast i regionów [w:] Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów, SITK, Radom 2010.
 16. Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu