BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozyra Cyprian (Wrocław University of Economics, Poland), Marciniuk Agnieszka (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Situation of Labour Market in Wrocław Agglomeration
Sytuacja na rynku pracy w aglomeracji wrocławskiej
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1162, s. 86-101, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Application of Mathematics and Statistics in Economics
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Metody statystyczne, Syntetyczny miernik
Labour market, Unemployment, Statistical methods, Synthetic meter
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Aglomeracja wrocławska
Wrocław agglomeration
Abstrakt
W artykule przedstawiono badanie przeprowadzone w aglomeracji wrocławskiej dotyczące lat 2000-2004. Analizowane jest bezrobocie w dziewięciu dolnośląskich powiatach: milickim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, średzkim, trzebnickim, wołowskim, wrocławskim i w mieście Wrocławiu. Sytuacja w tych powiatach jest porównywana z sytuacją w całej aglomeracji wrocławskiej, na Dolnym Śląsku i w Polsce. Dane pochodzą z wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy. Zastosowano różne narzędzia statystyczne w celu analizy sytuacji na rynku pracy, np. wykres trójkątny i mierniki syntetyczne. Zbadano dynamikę oraz obliczono odsetki i rozkłady empiryczne niektórych cech w powiatach i aglomeracji wrocławskiej. Z analizy wynika, że najlepsza sytuacja jest w powiecie milickim i w mieście Wrocławiu, a najgorsza w powiecie oławskim. (abstrakt oryginalny)

We analysed the situation of unemployment in Wroclaw agglomeration. The synthetic measures shows that Milicz and Wroclaw city have the best situation. But we have to remember that not all diagnostic features were taken into consideration. If we research the percent of jobless remaining without work over 12 months, percent of jobless at the age over 45 and percent of jobless with grammar and primary education, we can say that the situation in Wroclaw city is bad. Percentage of the unemployed is big in Wroclaw city but here is also the biggest inflow of job offers. The inflow to unemployment is decreasing here. The worst situation is in Oława. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kozyra C., Konstrukcja i zastosowania wykresu trójkątnego, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 1123, Ekonometria 17, Wrocław 2006, pp. 42-49.
  2. Ostasiewicz W., Zastosowanie zbiorów rozmytych w ekonomii, PWN, Warszawa 1986.
  3. Siedlecka U., "Metody porządkowania liniowego", [w:] Statystyczne metody analizy danych. Ed. W. Ostasiewicz., AE, Wrocław 1999, pp. 108-120.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu