BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kral Pavol (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia), Laco Peter (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia), Sulajova Zaneta (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia)
Tytuł
Deriving Inflation Expectations From Business Tendency Survey in Slovakia
Wyprowadzanie oczekiwań inflacyjnych z sondażu tendencji gospodarczych w Słowacji
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1162, s. 102-108, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Application of Mathematics and Statistics in Economics
Słowa kluczowe
Oczekiwania inflacyjne, Badania sondażowe
Inflation expectations, Survey research
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Słowacja
Slovak Republic
Abstrakt
Oczekiwania inflacyjne są ważnym elementem ekonomii i narzędziem polityki ekonomicznej, zwłaszcza polityki monetarnej. Współcześnie banki centralne wierzą, że są w stanie sterować tymi oczekiwaniami przez strategię komunikacji banku narodowego. Oczekiwania inflacyjne mogą zatem stać się racjonalne. Aby analizować zachowanie oczekiwanej stopy inflacji, potrzebny jest jakiś pomiar oczekiwań. W państwach bez efektywnego rynku finansowego dane oparte na sondażach są jedynym wyborem w celu otrzymania szeregów czasowych oczekiwań inflacyjnych. Cel artykułu jest dwojaki: (1) identyfikacja relacji między wynikami sondażu tendencji gospodarczych i bieżącą inflacją (2) wykorzystanie jakościowych danych do obliczania oczekiwanej stopy inflacji. Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, wyspecyfikowano modele prostej regresji liniowej i autoregresji, które pozwoliły estymować indeks cen producenta na podstawie przeszłych wyników statystyki bilansowej. W drugiej kwestii została zastosowana metoda probabilistyczna w celu obliczenia oczekiwanego PPI i z powodu braku danych zmodyfikowano wspomnianą metodę w celu dostosowania do dostępnych danych. (abstrakt oryginalny)

The method we defined for deriving quantitative value of expected producer price index seems to allow us to indicate the estimation of expected inflation rate in Slovak companies at least in periods without outstanding changes. It seems also that inflation expectations in Slovak companies tend to be adaptive rather than rational what reduces their prediction potential. The formation of rational expectations could be influenced by transparent monetary policy (among others). In this case, the communication strategy of central bank could influence the other economic agents towards inflation goals of central bank if they are available and credible. In 2005, the National Bank of Slovakia reoriented to direct inflation targeting. The inflation targets to 2008 are published and new predictions of the central bank are communicated quarterly. The efficiency of this "communication revolution" and the aspects of the corporate inflation expectations rationality could be the object of further research. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Berk J.M., Consumers' Inflation Expectations and Monetary Policy in Europe, University of Amsterdam, Research Memorandum No. 20, 2000.
  2. Czogala A., Kot A., Sawicka A., Inflation Expectations of Polish Entrepreneurs. Does the Central Bank Communication Matter?, National Bank of Poland, Warszawa 2005.
  3. Hajnovič F., Using Business Tendency Surveys to Estimate the Development of Industrial Production in the SR (Analýza a krátkodobá prognóza konjunktúry v ekonomike SR), Institute of Monetary and Financial Studies of the NBS, Bratislava 2000.
  4. Hindis R., Hronova S., Researches of Expectation and Their Potential for Predictions, "Acta oeconomica pragaensia", 1999, 7 (4), 55-62.
  5. Hušek R., Ekonometrická analýza, Ekopress, Praha 1999.
  6. Laco P., Šulajová Ž., "Inflation Expectations in Slovak Companies", [w:] Applications of Mathematics and Statistics in Economy, Professional Publishing, Praha 2004.
  7. Łyziak Т., Consumer Inflation Expectations in Poland, ECB Working Paper No. 287, 2003.
  8. Nielsen H., Inflation Expectations in the EU - Results from Survey Data, Berlin 2003.
  9. Seitz H., The Estimation of Inflation Forecast from Business Survey Data, "Applied Economics" 1988, 20, 427-438.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu