BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewódzka-Król Krystyna
Tytuł
Dylematy zrównoważonego rozwoju infrastruktury transportu w Polsce
Dilemmas of the Sustainable Development of Transport Infrastructure in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 63, s. 93-102, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój i funkcjonowanie transportu w świetle idei zrównoważonego rozwoju, cz. 2
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony transportu, Infrastruktura transportu, Transport kolejowy, Transport lotniczy, Transport wodny
Sustainable development of transport, Transport infrastructure, Railway transport, Air transport, Water carriage
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rola infrastruktury w rozwoju społeczno-gospodarczym powoduje, że decyzje podjęte w zakresie jej rozwoju będą w długim okresie wpływały na realizację idei zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie cechy infrastruktury transportu, takie jak długi okres powstawania, wysoka kapitałochłonność, długi okres żywotności oraz immobilność sprawiają, że zmiana przyjętych kierunków rozwoju infrastruktury transportu wymagać będzie czasu i znacznych środków finansowych i często oznaczać może straty związane z koniecznością dokończenia realizacji nie zawsze trafionych, z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, koncepcji. Dlatego też strategia rozwoju infrastruktury transportu wymaga wnikliwego rozważenia wszelkich pozytywnych i negatywnych skutków ewentualnych wyborów, ażeby podjęte decyzje możliwie najlepiej wspierały zrównoważony rozwój transportu i gospodarki. Celem artykułu jest wskazanie najbardziej kontrowersyjnych obecnie obszarów rozwoju infrastruktury transportu w Polsce i ocena ich z punktu widzenia idei zrównoważonego rozwoju transportu. (abstrakt oryginalny)

The role of infrastructure in the socio-economic development causes that decisions taken in terms of its development will be in the long run affect the realization of the idea of sustainable development. The specific features of the transport infrastructure, such as a long period of creation, high investment costs, long life cause, that the change in the directions of transport infrastructure development will require time and considerable financial resources and often can mean the loss associated with the necessity of completing the investments, which were not good for sustainable development concept. Therefore, the strategy of the transport infrastructure development requires careful consideration of all the positive and negative effects of possible choices, so that the decisions were the best for sustainable development of transport and the economy. The aim of this article is to identify the most controversial areas of current development of transport infrastructure in Poland and the evaluation them from the perspective of sustainable transport development.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Centralny Port Lotniczy tematem VII Aviation Breakfast, http://lotniczapolska.pl/Centralny- Port-Lotniczy-tematem-VII-Aviation-Breakfast,40405 [dostęp: 15.10.2016].
  2. Engelhardt J., KDP - wyzwanie rozwojowe polskiego transportu, Konferencja Transopot 2016, Uniwersytet Gdański, Sopot 2016.
  3. Furgalski o CPL: Lepszym rozwiązaniem jest duoport, http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/furgalski-o-pomysle-budowy-cpl-lepszym-rozwiazaniem-jest-duoport-55479.html
  4. Infrastructure investment, OECD data, https://data.oecd.org/transport/infrastructure-invest- ment.htm [dostęp: 15.10.2016].
  5. Program budowy linii dużych prędkości w Polsce. Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne. PKP PLK, Warszawa, luty 2010.
  6. Raport roczny PKP PLK 2014. Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030, Załącznik do uchwały nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. (poz. 711), Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r.
  7. White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system, Brussels, 28.3.2011, COM(2011) 144 final.
  8. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Szacunek kosztów i korzyści kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły, praca przygotowana dla Energa S.A., Sopot 2016.
  9. Wstępne studium wykonalności budowy linii dużych prędkości Wrocław/Poznań - Łódź - Warszawa, wykonane przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa we wrześniu 2005 roku na zlecenie PKP PLK SA - maszynopis powielony, za: J. Engelhardt, KDP - wyzwanie rozwojowe polskiego transportu, Konferencja Transopot 2016, Uniwersytet Gdański, Sopot 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu