BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rusnak Zofia (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Application of the Equivalence Scales to Poverty Measurement
Zastosowanie skal ekwiwalentności do pomiaru ubóstwa
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1162, s. 162-178, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Application of Mathematics and Statistics in Economics
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Granice ubóstwa
Poverty, Poverty threshold
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wpływu wyboru skali ekwiwalentności na estymację zasięgu ubóstwa. Analiza jest dokonana w kontekście zmian standardów w polskiej statystyce publicznej zgodnie z zaleceniami EUROSTATU. Otrzymane wyniki sugerują, że zmiana oficjalnie stosowanej oryginalnej skali OECD na zmodyfikowaną nie wpłynie przypuszczalnie na oszacowanie zasięgu ubóstwa. Jednak dużo większy wpływ zaobserwowano, analizując odsetek ludzi zagrożonych ubóstwem. (abstrakt oryginalny)

There are 2 basic aims of this paper. The first one is to define, to what extent the choice of equivalence scale implies the shape and parameters of income and expenditure distribution in households of different demographic profiles. The second one is an attempt to estimation of changes in the extent and the depth of poverty of chosen household types, caused by the choice of different equivalence scales. In poverty analysis two normative scales were used: original and modified OECD scale. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blundell R., Lewbel A., The Information Content of Equivalence Scales, "Journal of Econometrics" 1991, 50, 49-68.
 2. Deaton A., Muellbauer J., Economics and Consumer Behavior, Cambridge University Press, Cambridge 1980.
 3. Drewnowski J., Poverty: Its Meaning and Measurement, "Development and Change" 1977, 8, 183-208.
 4. Human Development Report 2000. Overcoming Human Poverty, Oxford University Press, New York 2000.
 5. Jorgenson D.W., Aggregate Consumer Behavior and the Measurement of Social Welfare, "Econometrica" 1990, 58, 1007-1040.
 6. Kot S.M., Ekonometryczne modele dobrobytu, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 7. Nelson J., Methods of Estimating Household Equivalence Scales: An Empirical Investigation, "Review of Income and Wealth" 1992, 38, 295-310.
 8. Panek Т., Podgórski J., Szulc A., Ubóstwo: Teoria i praktyka pomiaru., Monografie i Opracowania nr 453, SGH, Warszawa 1999.
 9. Poliak R.A., Wales T.J., Welfare Comparisons and Equivalence Scales, "American Economic Review" 1979, 69, 216-221.
 10. Sfera ubóstwa w Polsce (wświetle badań z 1997 r.), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1998.
 11. Szukiełojć-Bieńkuńska A., Przygotowanie GUS do prezentowania wskaźników społecznego wykluczenia proponowanych przez Unię Europejską, "Polityka Społeczna", 2002, 11-12, 47-50.
 12. Szulc A., Skale ekwiwalentności w pomiarze dobrobytu gospodarstw domowych, "Polityka Społeczna" 1995, 8, 37-42.
 13. Warunki życia ludności w 2001 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu