BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Twardzik Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Gustof Piotr (Politechnika Śląska w Gliwicach)
Tytuł
Centrum Handlowe Europa Centralna w Gliwicach - komercyjny projekt regionalny
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 354-368, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Centra handlowe, Projekty inwestycyjne, Rozwój gospodarczy, Konferencja naukowa
Shopping centres, Investment project, Economic development, Scientific conference
Abstrakt
Centra handlowe funkcjonują w Polsce od dwudziestu lat. Kolejne inwestycje mają coraz większy rozmach, coraz bardziej wyszukaną formę i architekturę, coraz większą powierzchnię handlowo-usługowo-rozrywkową, ofertę kultury, usług profesjonalnych czy też hotelowych, a nawet mieszkalnych. Coraz większymi parkingami starają się zachęcić klientów do korzystania z ich oferty. Konkurencja na rynku sprawia, że inwestorzy wznoszący nowe obiekty poszukują specjalnych wyróżników, funkcji dodatkowych, nieprzeciętnych cech oraz komfortu i wygody. Jedną z największych tego typu inwestycji w Polsce jest otwarte w 2013 r. Centrum Handlowe Europa Centralna w Gliwicach. Centrum Handlowe Europa Centralna w założeniu powstało jako obiekt ponadregionalny i docelowo będzie dysponowało powierzchnią ponad 110 tys. m . Liczne placówki handlowe, usługowe, imprezy okolicznościowe oraz hotele i biura mają zapewnić klientom kompleksową obsługę. Ogromną zaletą obiektu jest jego lokalizacja - która w największym stopniu determinuje komercyjny sukces przedsięwzięcia. Znajduje się on tuż przy głównym węźle komunikacyjnym regionu - Sośnicy, łączącym autostrady Al, A4 i drogę krajową 44. Takie usytuowanie stanowi o unikalności tego obiektu. Potencjalnymi klientami są mieszkańcy miast aglomeracji górnośląskiej oraz południowo-wschodniej części województwa opolskiego - ponad 2,5 mln ludzi. Dynamiczny rozwój obiektu z pewnością może w przyszłości wspierać promocyjnie i gospodarczo miasto i region, chociażby za sprawą rosnącego zatrudnienia, wpływu z podatków, aktywizacji gospodarczej i promocji miejsca. Znane są liczne przykłady podobnych inwestycji w Europie (Bluewater Shopping Centre w Wielkiej Brytanii) i na świecie (West Edmonton Mail w Kanadzie), które osiągnęły regionalny sukces zarówno komercyjny, jak i promocyjny. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Zaręba M., Nowe formy handlu detalicznego w dużych i małych miastach Polski, "Economie and Régional Studies" 2015, Vol. 8, No. 4.
 2. Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw: aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 3. Domańska A., Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, PWN, Warszawa 2006.
 4. Dudek-Mańkowska S., Funkcje wybranych centrów handlowych w Warszawie [w:] Jażdżewska, Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 5. Dzieciuchowicz J., Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 6. Gazdecki M., Koncentracja handlu detalicznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2009.
 7. Geurs K.T., Ritsema van Eck J.R., Accessibility Measures: Review and Applications. Evaluation of Accessibility Impacts of Land-Use Transport Scénarios, and Relat- ed Social and Economie Impacts. RIVM report 408505 006, National Institute of Public Health and the Environment, Bilthoven 2001.
 8. http://europacentralna.eu (dostęp: 21.05.2016).
 9. Kaczmarek T., Handel detaliczny w rozwoju funkcjonalnym i przestrzennym miast w Polsce, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" 2010, nr 15, Poznań.
 10. Kalinowski T., Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005.
 11. Kłosiewicz-Górecka U., Słomińska B., Samorząd teiytoria/ny a rozwój nowoczesnego handlu, Difin, Warszawa 2001.
 12. Komornicki T., Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygalęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie, opracowanie wykonane dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, PAN IG i PZ, Warszawa 2008.
 13. Matysiak N., Współczesne centra handlowe w Polsce, "Handel Wewnętrzny" 2009, nr 6.
 14. Mruk H., Pilarczyk B., Przesłanki rozwoju miejskich centrów handlowych, materiały konferencyjne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001.
 15. Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H., Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001.
 16. Rosik P., Komponenty i metodologia mierzenia dostępności transportowej, materiały niepublikowane, Politechnika Poznańska, Poznań 2009.
 17. Rosik P., Szuster M., Rozbudowa infrastniktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
 18. Sobczyk W., Dostępność komunikacyjna w układach osadniczych miast, PWN, Warszawa 1985.
 19. Spiekermann K., Aalbu H., Nordic Peripherality in Europe, Nordregio, Stockholm 2004.
 20. Spiekermann K., Neubauer J., European Accessibility and Peripherality: Concepts, Models and Indicators, Nordregio, Stockholm 2002.
 21. Strużycki M., Koncentracja w handlu a współpraca producentów i dystrybutorów, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2000.
 22. Twardzik M., Development of Shopping Malls in Poland [w:] K. Heffner, M. Twardzik (red.), The Impact of Shopping Malls on the Outer Metropolitan Zones (the Example of the Silesian Voivodship), "Studia Regionalia KPZK PAN" 2013, Vol. 37, Warszawa.
 23. Twardzik M., Lokalizacja centrów handlowych a polityka przestrzenna polskich miast, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu