BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iltchev Petre (Medical University of Lodz, Poland), Piechota Anna (University of Łodz, Poland), Kozłowski Remigiusz (Uniwersytet Łódzki), Marczak Michał (Medical University in Łódź, Poland)
Tytuł
The Capital Market as a Source of Financing for Small Innovative Companies in the Medical Industry
Giełda papierów wartościowych, jako źródło finansowania małych firm innowacyjnych z branży medycznej
Źródło
Modern Management Review, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 93-104, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Źródła finansowania, Rynek kapitałowy, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Stock market, Source of financing, Capital market, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości finansowania rozwoju firm z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej i medycznej za pomocą rynku kapitałowego. Przedstawiono notowania wybranych firm na polskich rynkach kapitałowych - New Connect oraz GPW. Analizowano rozwój GPW w okresie 2007 - 2015 r. w celu przedstawienia ewolucji polskiego rynku kapitałowego. Szczególną uwagę poświęcono wolumenom oraz najwyższym i najniższym wartościom kursu akcji wybranych firm biotechnologicznych i medycznych w okresie styczeń 2015 - kwiecień 2016. Za pomocą oprogramowania DbNotowania firmy Statica, wybrane firmy analizowano wizualnie w celu zidentyfikowania dużych wahań cenowych. Dane uzyskano z serwisu at-skaner.pl, znormalizowano i zaimportowano do programu Microsoft Access dla bardziej szczegółowej analizy. Firmy innowacyjne z branży medycznej, biotechnologicznej i farmaceutycznej z uwagi na prowadzoną działalność - opracowywanie nowych leków często w fazie przedklinicznej lub przed rejestracją, komercjalizacja nowych rozwiązań medycznych mają problem z pozyskiwaniem kapitału. Stwierdzono, że GPW może odgrywać bardziej znaczącą rolę w rozwoju innowacyjnych biotechnologicznych, farmaceutycznych i medycznych firm, jeżeli zostaną zrealizowane zmiany zaproponowane w niniejszym opracowaniu. W warunkach tendencji do konsolidacji rynków kapitałowych logiczne jest, że po debiucie na mniej płynnych rynkach firmy będą się starały stopniowo przychodzić na bardziej płynne. Dobrze jest, aby małe firmy innowacyjne znalazły się w polu uwagi takich serwisów wydających rekomendacje jak Edison Investment Research. Rząd powinien zachęcić inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych do uczestnictwa i finansowania polskiego rynku kapitałowego poprzez odpowiednie regulacje oraz ulgi podatkowe. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to present the possibilities of financing the development of companies in the pharmaceutical, biotechnological, and medical sectors through the capital market. The trading prices of selected companies on the Polish stock exchanges (NewConnect and WSE) are discussed. Furthermore, the work analyzes the evolution of the WSE in the years 2007-2015 with a particular focus on the trading volumes and the maximum and minimum prices of the stocks of selected biotechnological and medical companies between January 2015 and April 2016. Using DbNotowania software from Statica, the selected companies were analyzed visually to identify abnormal price changes. Data were obtained from the at-skaner.pl database, normalized, and imported to Microsoft Access for more detailed analysis. It was concluded that the WSE may play a more prominent role in the development of innovative biotechnological, pharmaceutical, and medical companies if the changes recommended in this paper are implemented. Given the tendency towards capital market consolidation, it is logical that following an IPO on less liquid markets, companies will gradually try to transition to the more liquid ones. It would be advisable for small innovative companies to attract the attention of recommendation-issuing companies such as Edison Investment Research. The government should encourage individual and institutional investors to participate and finance the Polish capital market by appropriate regulations and tax exemptions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chau Hy. 2012. The VIX and its applications in the market. Online:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.474.5304&rep=rep1&type=pdf Accessed, 20.03.2016.
 2. Cymcyk Paweł. 2016. Udział inwestorów w handlu na GPW. DNA Rynków. 29 02 2016 roku. Online: http://dnarynkow.com.2016/02/29/inwestor-gatunek-zagrozony Accessed, 20.03.2016
 3. Detrixhe John. 2016. Exchanges Talk Marriage While Their Nations Contemplate Divorce. Online: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-24/exchanges-talk-marriage-whiletheir-nations-contemplate-divorce. Accessed February 24, 2016.
 4. Detrixhe John. 2016. London Stock Exchange, Deutsche Boerse Agree on Merger. Bloomberg. March 16, 2016. http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-16/lse-agrees-to-mergewith-german-rival-to-create-european-titan Accessed 17.03.2016.
 5. Goedhart Marc, Koller Tim, Wessels David. 2016. Valuing high-tech companies. McKinesy. Online: http://www.mckinsey.com/Business-Functions/Strategy-and-Corporate-Finance/Our-Insights/Valuing-high-tech-companies?cid=other-eml-alt-mip-mck-oth-1602. Accessed 24.02.2016.
 6. ISBnews - Biznes. GPW przedłuża okres niższych opłat transakcyjnych. 29 Mar 2016, Online http://stooq.pl/n/?f=1030680 Accessed, 29.03.2016.
 7. Kahn Jeremy, Satariano Adam. 2016. Brexit Nerves Cost This London Tech Startup $142,00i0 Already. Bloomberg. March 9, 2016. Online http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-09/-brexit-nerves-cost-this-london-tech-startup-142-000-already. Accessed, 27.03.2016.
 8. Kowalik Filip. 2015. Kto pomaga inwestorom na GPW tracić pieniądze. Forbes. 06.11.2015. Online: http://www.forbes.pl/inwestorzy-na-gpw-traca-pieniadze-warszawska-gielda-wkryzysie,artykuly,199892,1,1.html. Accessed 24.02.2016.
 9. Manda Kiran. 2010. Stock Market Volatility during the 2008 Financial Crisis. The Leonard N. Stern School of Business. Glucksman Institute for Research in Securities Markets. April 1, 2010. Online: http://www.stern.nyu.edu/sites/default/files/assets/documents/uat_024308.pdf Accessed, 20.03.2016.
 10. Orelli Brian. 2016. 9 Things you need to know about biosimilar drugs. The Motley Fool. Online:http://www.nasdaq.com/article/9-things-you-need-to-know-about-biosimilar-drugscm598394. Accessed, 27.03.2016.
 11. Steinki Olivier, Mohammad Ziad. 2015. Common metrics for performance evaluation: overview of popular performance measurement ratios. Evoltiq. Online https://www.academia.edu/16470851/Common_Metrics_for_Performance_Evaluation_Overview_of_Popular_Performance_Measurement_Ratios Accessed, 20.03.2016.
 12. Stopka, Michał. 2016. Rekordowa dziura budżetowa i nadwyżka: Polska i Niemcy. Online: http://www.michalstopka.pl/rekordowa-dziura-budzetowa-i-nadwyzka-polska-i-niemcy. Accessed 24.02.2016.
 13. Takeo Yuko, Hasegawa Toshiro. 2016. Japanese IPOs Struggle to Gain Ground. Bloomberg-Business. March 27, 2016. Online: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-27/woes-descend-on-japanese-ipos-as-stocks-tank-at-start-of-trading. Accessed, 27.03.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.46
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu