BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartnik Ryszard (Opole University of Technology), Buryn Zbigniew (Opole University of Technology), Hnydiuk-Stefan Anna (Opole University of Technology)
Tytuł
Which Power Technologies Are Worth Considering as an Investment?
W jakie technologie energetyczne należy inwestować?
Źródło
Modern Management Review, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 17-32, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Energetyka, Technologia, Elektrownie
Energetics, Technology, Power station
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przeanalizowano jednostkowe koszty wytwarzania elektryczności w różnych technologiach jej produkcji. Analizie poddano wszystkie dostępne technologie energetyczne (bez elektrowni wodnych): elektrownie węglowe ze spalaniem konwencjonalnym i w technologii CCS (Carbon Capture and Storage) oxy-spalania, elektrownie jądrowe, elektrownie gazowo-parowe, elektrownie gazowo-parowe dwupaliwowe, elektrownie wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne. W artykule przyjęto, że najkorzystniejszą ekonomicznie technologią jest ta, dla której średni jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej jest najmniejszy. Zależy on między innymi od takich czynników jak: od jednostkowych nakładów inwestycyjnych, elektrycznych potrzeb własnych, rocznego czasu pracy, ceny paliwa i jej zmian w czasie, udziału energii chemicznej paliwa w całkowitym jego rocznym zużyciu, dla którego nie jest wymagany zakup pozwoleń na emisję CO2, taryfowych opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego, co wykazano w artykule. W obliczeniach posłużono się ponadto metodyką i uzyskanym za jej pomocą modelem matematycznym jednostkowego kosztu produkcji, co istotne, z czasem ciągłym. Umożliwia on uwzględnianie w obliczeniach m.in. różnych scenariuszy zmian w czasie cen nośników energii. Co więcej, pozwala na wykorzystanie rachunku różniczkowego do analizy wartości jednostkowych kosztów wytwarzania elektryczności. Przeprowadzono ponadto dla rozważanych technologii analizę wrażliwości tych kosztów w celu oceny zmian ich wartości w funkcji zmian parametrów mających na nie wpływ. (abstrakt oryginalny)

The analysis in this paper involves the issues of the specific cost of electric power generation in the particular technologies applied in its production. Therefore, the analysis involves all accessible technologies in power engineering (except hydroelectric power stations): coal-fired power plants applying conventional combustion and CCS (Carbon Capture and Storage) technology in oxy-combustion, nuclear power plants, combined cycle power plants - CCPP, dual-fuel combined cycle power plants - DFCC, wind farms, photovoltaics power plants. The article presents from the economic perspective, that the most beneficial technology is the one in which the cost of power generation is the lowest. It is relative to: specific cost of investment, internal electric load of the power plant, its annual operating time, fuel prices and their variability in time, ratio of the chemical energy of the fuel in its total annual use, for which the purchase of additional CO2 allowances and tariff rates on the use of the environment is not required. The calculations apply the methodology and mathematical modeling of the specific cost of electric power generation valuation in continuous time. The use of continuous time approach provides an options for the analysis of various scenarios regarding variability of energy carriers in time. Moreover, such approach can apply differential calculus for the calculation of the specific cost of electricity production. The analysis of sensitivity of the cost incurred in such production can aid in the assessment of the variability of energy carrier prices in the function of the parameters which influence the overall cost. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartnik Ryszard, Bartnik Berenika, Hnydiuk-Stefan Anna. 2016. Optimum Investment Strategy in the Power Industry. New York: Springer.
  2. Bartnik Ryszard, Bartnik Berenika. 2014. Economic calculations in power engineering. Warszawa: WNT. [In Polish].
  3. Bartnik Ryszard. 2009. Combined Cycle Power Plants. Thermal and economic effectiveness: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa: WNT. (Reprint 2012).
  4. Hnydiuk-Stefan Anna. 2014. Analysis of the parameters of power plants operating in oxy-fuel combustion, Ph.D. thesis. Opole University of Technology. [In Polish].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.40
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu