BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciszek Mariusz
Tytuł
Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa państwa
The Theoretical Basis of the National Security
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2012, nr 9, s. 39-47, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo narodowe, Polityka bezpieczeństwa
Security, National security, Security policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze z zakresu politologii i bezpieczeństwa narodowego funkcjonują różne, mniej lub bardziej bliskoznaczne kategorie określające teoretyczne podstawy bezpieczeństwa państwa (bezpieczeństwa narodowego). W niniejszym artykule zostały one omówione. Autor zaczął od tych bardziej ogólnych, a skończył na przedstawieniu istoty bezpieczeństwa narodowego. Omówiono również podstawowe zagadnienia związane z tą tematyką (bezpieczeństwa państwa). Scharakteryzowano m.in. typologię bezpieczeństwa, strukturę bezpieczeństwa państwa, środki ochrony zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Ukazano również główne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.(abstrakt oryginalny)

In the literature concerned with political science and national security, there are less or more synonymous terms defining theoretical basis of the state security. They have been discussed in the article. The author begins with the more general basis and ends by introducing issues connected with the subject area of the national security. The basic problems involved have been also discussed. There have been characterized, among other things, terms like: the typology of security, the structure of the national security, the protection agents of the external and internal national security. The main threats to the national security have been also presented.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Słownik podstawowych terminów wiedzy i edukacji do bezpieczeństwa, Siedlce 2005, s. 12.
  2. J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 18-20.
  3. R. Zięba, Bezpieczeństwo a terroryzm - aspekty teoretyczne [w:] Terroryzm globalne wyzwanie, pod red. K. Kowalczyka i W. Wróblewskiego, Toruń 2006, s. 29.
  4. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, pod red. R. Jakubczaka i J. Flisa, Warszawa 2006, s. 14.
  5. J. Kukułka, Narodziny nowych koncepcji bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie, pod red. J. Kukułki, Warszawa 1994, s. 40-41.
  6. K. Malak, Typologia bezpieczeństwa. Nowe wyzwania, "Stosunki międzynarodowe", lipiec 2010, http://www.stosunki-miedzynarodowe.pl/referaty/typologiabezpieczenstwa-nowe-wyzwania.html.
  7. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, pr. zbiorowa, Warszawa 1996, s. 10-11).
  8. W. Stankiewicz, Bezpieczeństwo narodowe a walki niezbrojne. Studium, Warszawa 1991, s. 73
  9. S. Dworecki, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994, s. 16.
  10. J. Zając, Bezpieczeństwo państwa [w:] Bezpieczeństwo państwa, pod red. K. A. Wojtaszczyk i A. Materskiej-Sosnowskiej, Warszawa 2009, s. 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu