BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubicki Andrzej
Tytuł
Geneza państwa i narodu w myśli Nicolae Iorgi
The Origin of State and the Nation in the Thought of Nicolae Iorgi
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2012, nr 9, s. 63-79, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Naród, Państwo, Historia społeczeństw
Nation, State, Societies history
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rumunia
Romania
Abstrakt
Artykuł stanowi krytyczną prezentację podglądów Nicolae Iorgi (1881-1940) odnośnie do powstania państwa i narodu. Państwo zostało uznane za najwyższą formę rozwoju, dającą największą miarę człowieczeństwa i edukującą społeczeństwo. W bardzo obrazowej formie Iorga klasyfikuje je jako owoc pracy i wysiłku wszystkich klas społecznych, a zwłaszcza robotników i inteligencji. Jednak rzeczą niezwykle istotną jest to, by zostało ono utworzone w momencie, w którym społeczeństwo zostało przygotowane do przyjęcia tej formy organizacji. W przeciwnym wypadku może zostać ono zawłaszczone przez elementy pasożytnicze poddane wpływom z zewnątrz. Rozważania o naturze państwa i narodu są ilustrowane kontekstem rumuńskim.(abstrakt oryginalny)

The article is the critical presentation of the previews of Nicolae Iorgi (1881- 1940) regarding to the creation of the state and the nation. The state was recognized for the highest form of development, giving the largest measure of human nature and educating the society. In very pictorial form the Iorga classifies it as the fruit of work and effort of all social classes, especially the workers and the intelligence. However, the essential thing is that it should be created in the moment, in which society is ready to accept this form of organization. In different case it can become appropriated by parasitic elements outside influenced. The consideration about nature of the state and the nation illustrated by the Romanian context.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. N. Densusianu, Dacia Prehistorica, Bucureşti 2002.
 2. A. Dubicki, Mit o pochodzeniu Rumunów - między Dakami, Rzymianami a...? [w:] Mity historyczno-polityczne. Wyobrażenia zbiorowe. Polityka historyczna. Studia i materiały, t. 1., red. A. Sepkowski, E. Ponczek, Toruń 2010, s. 75-82.
 3. N. Iorga, Materiale pentru historiologie umană, Bucureşti 1968; N. Iorga, Sfaturi pe întunerec. Conferinţe la radio, Bucureşti 2001.
 4. G. Seidler, Myśl polityczna starożytności, Kraków 1961, s. 28
 5. N. Iorga, Discursuri parlamentare, vol. I, partea I, Bucureşti 1939, s. 64.
 6. B. Theodorescu, Bibliografie şcolara, Bucureşti 1964, s. 202
 7. L. Boi, Rumuni, świadomość, mity, historia, Kraków 2003, s. 111-146.
 8. S. Papacostea, Geneza statului în evul mediu românesc, (edycja cyfrowa), s. 5.
 9. N. Iorga, Istoria Românlor, vol. III, Bucureşti 1993, s. 170-182.
 10. N. Iorga, Locul Românilor în istoria universalaă, Bucureşti 1985, s. 22-26.
 11. R. M. Crişan, Testament politic al lui Nicolae Iorga. Totul pentru Hristos, Bucureşti 2007, s. 9-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu