BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winnicka-Wejs Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem wyboru firm szkoleniowych
Risk Management in the Selection of Training Companies
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 774-786, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Szkolenia, Przedsiębiorstwo szkoleniowe, Zarządzanie ryzykiem, Rynek usług szkoleniowych
Training, Training company, Risk management, Training services market
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule określono przykładowe rodzaje ryzyka związane z wyborem firm szkoleniowych dotyczące: analizy rynku szkoleń, ustalenia kryteriów i ich wag, błędów decyzyjnych w procesie selekcyjnym oraz przekroczenia kosztów jakości. Celem artykułu jest przedstawienie etapów zarządzania ryzykiem wyboru firm szkoleniowych przy uwzględnieniu mapowania ryzyka, ewaluacji i wskazania odpowiednich metod jego redukcji, transferu i dywersyfikacji. (abstrakt oryginalny)

The article presents examples of risks associated with the selection of training companies, concerning the following aspects: the analysis of the training market, the establishment of the criteria and their weights, decision-making mistakes in the selection process and quality cost overruns. The aim of the article is to present the stages of risk management in the selection of training companies, while taking into account risk mapping, the assessment and indication of the appropriate methods of its reduction, transfer and diversification. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewska, B.K. (2010). Patrzeć w tym samym kierunku. Firma szkoleniowa - dostawca usług czy partner w biznesie? - wyniki badania. Personel i Zarządzanie, nr 3, 87-88.
 2. Bizon-Górecka, J. (2001). Inżynieria niezawodności i ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza OPO.
 3. Czerwonka, M., Gorlewski, B. (2008). Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 4. Drzewiecki, A. (2011). Na co warto zwrócić uwagę, aby dobrze wybrać firmę doradczo-szkoleniową? http:// www.weknowhow.pl (10.03.2017).
 5. Kopijer, P. (2011). Kompendium zarządzania szkoleniami. Praktyczny przewodnik po inwestycjach w rentowność kapitału kompetencyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica".
 6. Lipka, A. (2002). Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Poltext.
 7. Lipka, A. (2010). Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 8. Lipka, A. (2015). Ryzyko badań eksperymentalnych zorientowanych na weryfikację rozwiązań HR-owych. W: A. Lipka, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs, Eksperyment w obszarze HR. Warszawa: CeDeWu.
 9. Lipka, A., Król, M. (2007). Metoda ścieżki krytycznej (CPM) w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 10. Listwan, T., Sierpowski, T. (2016). Szkolenia pracowników z wykorzystaniem outsourcingu. W: T. Listwan, Ł. Sułkowski (red.), Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Difin.
 11. Łaguna, M., Fortuna, P. (2015). Przygotowanie szkolenia. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 12. Marciniak, J. (2006). Standaryzacja procesów zarządzania personelem. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 13. Martin, J.E., Heaulme P.F. (1998). Risk Management: Techniques for Managing Project Risk. Field Guide to Project Management. New York: Van Nostrand Reinhold.
 14. Pawlak, M. (2005). Ocena ryzyka projektu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2, 52.
 15. Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie (2016). Zasady oraz kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń indywidualnych. http://www.pupszczecin.pl/download/1398.pdf (10.03.2017).
 16. Rynek usług szkoleniowych. Gazeta Finansowa, 14-20 marca 2014, 40-41.
 17. Scholz, Ch. (1989). Personalmanagement. Müenchen: Verlag Vahlen.
 18. Tymińska, I. (2012). Jak nie kupować kota w worku - rola i znaczenie wyboru oferenta szkoleń. http://www.edubroker.pl (10.03.2017).
 19. Winnicka-Wejs, A. (2005). Ocena jakości gospodarowania zasobami ludzkimi w firmie. Niepublikowana praca doktorska. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii.
 20. Winnicka-Wejs, A. (2010). Metody zarządzania ryzykiem personalnym a potrzeby i interesy pracowników. W: F. Bylok, A. Czarnecka, A. Słocińska (red.), Człowiek - praca - organizacja. Wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 21. Winnicka-Wejs, A. (2010). Psychologiczne determinanty ryzyka inwestycji w kapitał ludzki w sytuacjach kryzysowych. W: J. Pioch, J. Sadkowska (red.), Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu (tom 1, 251-265). Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 22. Winnicka-Wejs, A. (2011). Badanie rynku szkoleń. W: Lipka, A., Król M., Winnicka-Wejs, A., Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu. Warszawa: Difin.
 23. Winnicka-Wejs, A. (2013). Evaluation of the quality of training services. W: A. Stankiewicz-Mróz (red.), Quality of the practices In human resources management In organizations of 21st century. Łódź: Technical Univeristy of Lodz, Media Press.
 24. Winnicka-Wejs, A. (2013). Konkurencyjność firm szkoleniowych w Polsce - wybrane wyniki badań. W: A. Bajdak, M. Nowak, A. Samborski, H. Zawadzki (red.), Tendencje w zarządzaniu - konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz.
 25. Wróblewski, J. (2009). Metodyka pomiaru ryzyka personalnego. W: A. Lipka, S. Waszczak (red.), Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 26. Wyniki badania rynku trenerów 2007, Polska Izba Firm Szkoleniowych przy współpracy YPI.
 27. Zając, P. (2014). Controlling rozwoju zasobów ludzkich. W: R. Oczkowska, U. Bukowska (red.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji. Warszawa: Difin.
 28. Zaleśkiewicz, T. (2003). Psychologia inwestora giełdowego. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 29. Zieliński, M. (2009). Ryzyko związane ze szkoleniami z perspektywy ich efektywności. W: A. Lipka, S. Waszczak (red.), Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 30. Zieliński, M., Łazowski, Sz. (2014). Rozwój personelu. W: M. Król, A. Warzecha, M. Zieliński (red.), Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania. Warszawa: CeDeWu.
 31. Zielonka, P. (2008). Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. Warszawa: CeDeWu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu